Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 36. Fra side 295ren side   tilbage

Kap. 36 - Søster White og bøn for den syge.

(295)  Nogle har stillet spørgsmålet: "Har søster White helbredt syge?" Mit svar er: "Nej, nej; søster White har ofte kaldt til bøn for den syge, og salvet dem med olie i Herre Jesu navn, og sammen med dem har hun påberåbt sig opfyldelsen af løftet: Troens bøn skal redde den syge." Ingen menneskelig kraft kan redde den syge, men gennem troens bøn, har den Mægtige Helbreder fuldbyrdet Sit løfte for dem, som har kaldet på Hans navn. Ingen menneskelig kraft kan tilgive synd eller redde synderen. Ingen andre end Kristus kan gøre dette, den barmhjertige læge for legeme og sjæl. ret

(295)  Det har ofte været mit privilegium at bede for den syge. Vi burde gøre dette meget oftere end vi gør. Hvis der blev sendt flere bønner på vore sanatorier for helbredelse af syge, ville den mægtige Helbreder kunne ses. Mange flere ville blive styrket og velsignet, og mange flere med alvorlige sygdomme ville blive helbredte. ret

(295)  Kristi kraft der modstår sygdomme er blevet åbenbaret på det sidste på en bemærkelsesværdig måde. Før vi var velsignet med institutioner, hvor den syge kunne få hjælp fra lidelser, ved ihærdig behandling og alvorlig bøn og tro på Gud, fik vi de tilsyneladende mest håbløse tilfælde ført til succesrige sager igennem til succes. I dag indbyder Herren de (296) lidende til at have tro på Ham Menneskets fornødenheder er Guds anledning. [Mark 6,1-5] . . . . . ret

(296)  Enkel inderlig bøn med opfølgende behandling
Med alle vor behandlinger til den syge, burde der sendes enkle og inderlige bønner for helbredelsen velsignelse. Vil skal pege den syge hen til den medfølende Frelser, og Hans kraft til at tilgive og helbrede. Ved hans nådige forsyn kan de genoprejses. Peg den lidende hen til deres Forsvarer i de himmelske sale. Fortæl dem at Kristus vil helbrede den syge, hvis de vil angre og ophøjre med at overtræde Guds love. Der er en Frelser som vil åbenbare Sig selv på vore sanatorier, for at frelse dem som vil underlægge sig selv under ham. De syge og lidende kan forene sig med dig i bøn, bekende deres synder, og modtage tilgivelse. ret

(296)  Det er Kristus som helbreder. - Søster White har aldrig påstået at hun helbreder den syge. Det er Kristus som har helbredt i alle tilfælde, ligesom det var Kristus, som i dagene for Hans tjeneste oprejste den døde til liv. Det er Kristus som udfører alle mægtige værker gennem sine tjeneres præstegerning. Denne Kristus skal der sættes lid til og tros på. Med Hans velsignelse over midler, der bruges på genoprettelse til sundhed, vil bringe succes. Kristi barmhjertighed fryder sig ved at manifestere sig selv for den lidende menneskehed. Det er Ham som tildeler helbredelsens arbejde for den syge, og lægerne skal give Ham ære for de underfulde gerninger der udrettes. - Brev - 158, 1908. ret

næste kapitel