Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 39. Fra side 313ren side   tilbage

Kap. 39. - Spørgsmål om de frelste.

(313)  Vil børn af ikke-troende forældre blive frelste? [Se "Børn I opstandelsen" I Selected Messages, bog 2, side 259, 260, og "Trøst til en efterladt moder", I Child guidance , s. 565, 566 (Barnet i hjemmet). ret

(313)  Jeg havde en samtale med Ældre [J. G.] Matteson med hensyn til om ikke-troendes børn vil blive frelst. Jeg fortalte at en søster, med stor bekymring, havde spurgt mig om dette. Sagde at nogen havde fortalt hende at børn af ikke-troende forældre ikke vil blive frelst. ret

(313)  Dette må vi betragte som en af de spørgsmål som vi ikke har mulighed for at tage stilling til eller have en mening om, af den enkle grund at Gud ikke har fortalt os endeligt om denne sag i Sin Verden. Hvis han mener at det er nødvendigt for os at vide det, ville han have sagt det tydeligt til os. ret

(313)  De ting Han har åbenbaret er for os og vore børn. Der er ting vi ikke forstår nu. Vi er uvidende om mange ting som er åbenbaret tydeligt. Når disse emner som har nøje forbindelse til vor evige kamp, er udtømte, så vil det være på tide at overveje nogle af disse punkter, som nogle bebyrder deres tanker unødigt med. ret

(313)  Børn af troende forældre. - Jeg ved at nogle (314) betvivler om små børn af endog troende forældre skulle blive frelste, fordi de ikke har fået prøvet karakteren og alt må testes og deres karakter ses i prøvelsen. Spørgsmålet stilles: "Hvordan kan små børn få denne prøve og trængsel? Jeg svarer at troende forældres tro dækker over børnene, ligesom da Gud sendte Sine domme over ægypternes førstefødte. ret

(314)  Guds Ord kom til israelitterne i trældom for at samle deres børn i husene og markere deres dørstolper med blodet fra et slagtet lam. Dette dannede forbillede for slagtningen af Guds Søn og virkningsfylden af Hans blod, som blev udgydt for synderens frelse. Det var et tegn på at husstanden accepterede Kristus som den lovede Forløser. Det var beskyttelse mod ødelæggerens kraft. Forældrene bevidnede deres tro på fuldstændig lydighed mod de anvisninger de fik, og forældrenes tro beskyttede dem selv og deres børn. De viste deres tro på Jesus, det store Offer, hvis blod blev symboliseret i det slagtede lam. Ødelæggelses-englen gik forbi hvert hus der havde dette mærke på sig. Dette er et symbol der viser at forældrenes tro strækker sig til deres børn og beskytter dem mod ødelæggelses-englen. ret

(314)  Gud sendte et trøstens ord til de efterladte mødre i Betlehem, at de grædende Rakel'er ville se deres børn komme fra fjendens land. Kristus tog små børn i sin favn og velsignede dem og irettesatte disciplene som ville sende mødrene bort, og sagde: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke forhindre dem i, for således hører himlens rige til." (Matt. 19, 14) ret

(314)  Kristus velsignede børnene, som de trofaste mødre bragte ham. Han vil gøre dette nu hvis mødrene ville gøre deres pligt mod deres børn og undervise deres børn og uddanne dem til lydighed og underkastelse. Da vil de kunne stå prøven og være lydig mod Guds vilje, for børnene står forældrene i stedet Gud. ret

(314)  Uregerlige børn af adventistforældre. - Nogle (315) forældre lader Satan styre deres børn, og deres børn får ingen grænser, men får lov at beholde det onde temperament, være lidenskabelig, selvisk og ulydig. Skulle disse børn dø ville de ikke blive taget til himlen. Forældrenes handlemåde afgør deres børns velfærd. Hvis de lader dem være ulydige og lidenskabelige, lader de Satan tage dem i sin varetægt og virke gennem dem som det behager hans sataniske majestæt, og disse børn, som aldrig oplæres til lydighed og elskelige karaktertræk, vil ikke tages op til himlen, for det samme temperament og den samme natur vil åbenbares hos dem i himlen. ret

(315)  Jeg siger til bror Matteson: "Om alle børn af ikke-troende forældre vil blive frelste kan vi ikke sige, fordi Gud ikke har gjort det kendt efter hans fortsæt, og det er bedre at vi lader det være der, hvor Gud har ladet det være og dvæle ved de tydelige emner i Hans Ord." ret

(315)  Dette er et meget ømtåleligt emne. Mange ikke-troende forældre styrer deres børn med større visdom end mange af dem som hævder at være Guds børn. De gør et stort arbejde med deres børn, for at gøre dem venlige, omgængelige, uselviske og lære dem at adlyde, og heri viser de ikke-troende større visdom end de forældre der har et store sandhedens lys, men hvis gerninger på ingen måde svarer til deres tro. ret

(315)  Vil der være et særligt antal? - Et andet spørgsmål vi har talt om, var med hensyn til Guds udvalgte, om Herren vil have et særligt antal, og når dette mål er fuldt, så vil prøvetiden ophøre. Dette er spørgsmål som du og jeg ikke har ret til at udtale os om. Herren Jesus vil tage imod alle som kommer til ham. Han døde for den ugudelige og enhver som vil komme, kan komme. ret

(315)  Visse forhold skal der rettes op på for menneskets side, og hvis det nægter at rette op på forholdene, kan det ikke blive Guds udvalgte. Hvis mennesket vil rette op på det, er det et Guds barn, og Kristus siger hvis det vil (316) fortsætte sin i trofasthed, er standhaftig og urørlig i sin lydighed, vil Han ikke udslette dets navn af livets bog, men vil vedkende dets navn for Sin Fader og for Sine engle. Gud vil have at vi tænker, taler og overbringer andre de sandheder som er så tydeligt åbenbaret, og alle har intet at gøre med disse spekulationer, for de har ingen særlig reference til vore sjæles frelse. - Manusskrift 26, 1885. ret

(316)  Vil de opstandne kunne genkende hinanden?
Guds største gave er Kristus, hvis liv er vort, givet til os. Han døde for os, og blev oprejst for os, så vi kan komme frem fra graven til et herligt kompagniskab med himmelske engle, til at møde vore elskede og genkende deres ansigter, for Kristi lighed ødelægger ikke deres billede, men forvandler det ikke i Hans herlige billede. Enhver hellig som er knyttet i et familieforhold vil her kende hver andre på dette sted. ret

(316)  Når vi er genløste, vil Bibelen forstås på højere, bredere og klarere måde end den bliver nu. Forhænget der har hængt mellem dødelighed og udødelighed vil blive flænget bort. Vi skal se Hans ansigt. - Brev 79, 1898. ret

næste kapitel