Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 44. Fra side 328ren side   tilbage

Kap. 44 - Særligt lys om havebrug

(328)  Ellen G. White instrueret i at plante frugttræer
Medens vi var i Australien, antog vi . . . planen . . . . . med at grave dybe grøfter og fylde dem med gødning der vil danne en god jord. Dette gjorde vi ved opdyrkning af tomater, appelsiner, citroner, ferskener og druer. ret

(328)  Den mand vi købte ferskentræerne af fortalte mig at han godt ville se den måde de blev plantet på. Jeg bad ham da at jeg måtte vise den beplantningsmåde jeg var blevet anvist i nattestunden. Jeg bad min lejesvend grave et dybt hul i jorden, så blev der lagt fed jord ned, så sten, og så fed jord. Derefter lagde han lag af udgravet jord og så gødning indtil hullet var fyldt. Jeg fortalte havemanden at jeg havde plantet på den måde i klippejord i Amerika. Jeg indbød ham til at besøge mig når disse træer skulle bære frugt. Han sagde til mig: "Du behøver ingen lektier af mig, for at lære hvordan du skal plante træer." ret

(328)  Vor afgrøde var meget succesrig. Ferskenerne havde de skønneste farver, og den mest delikate smag jeg nogen sinde har smagt. Vi dyrkede store gule Crewfords, og andre forskellige druer, aprikoser, nektariner og blommer. - Brev 350, 1907. ret

(329)  Sprøjte frugttræer
Der er dem som siger at intet skal dræbes, heller ikke insekter. Gud har ikke betroet sit folk et sådant budskab. Det er muligt at strække budet "Du må ikke slå ihjel" til en vis grænse; men det er ikke efter sund fornuft at gøre det. Dem som gør det har ikke lært i Kristi skole. ret

(329)  Denne Jord er blevet forbandet på grund af synd, og i de sidste dage vil skadedyr af alle slags mangedobles. Disse pestilenser må dræbes ellers vil de pine eller skade os, ja endog dræbe os, og ødelægge vore hænders arbejde og frugterne i vort land. Nogle steder er der myrer (termitter) som ødelægger husenes træværk helt. Skulle disse ikke ødelægges? Frugttræerne må sprøjtes, så insekterne der ville ødelægge frugterne bliver dræbt. Gud har givet os vor del at gøre, og denne del må vi gøre i trofasthed. Så kan vi overlade resten til Herren. ret

(329)  Gud har ikke givet noget menneske budskabet: Dræb ikke myren eller fluen eller møllet. Besværlige og skadelige insekter og krybdyr må vi vogte os imod og ødelægge for at beskytte os selv og vore besiddelser mod skade. Og selvom vi gør vort bedste for at udrydde disse skadedyr, vil de stadig formere sig. - Manusskrift 70, 1901. (Review and Herald, 31. aug., 1961.) ret

næste kapitel