Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 54. Fra side 362ren side   tilbage

Kap. 54 - Mackin-sagen

(362)   (362)Indledning
Guds menighed er ofte blevet truet af fanatisme og yderligheder af en ene og anden slags. Sådan var det i dens reformationtider og har været sådan i restmenighedens dage. Sektionen "Fanatisme og bedragerisk lære" i "Selected Messages", bd 2, indeholder et væld af belejlige advarsler om problemer af denne art. To sager, der ikke er fremhævet specielt i denne sektion, er falsk tungetale, dæmonbesiddelse og uddrivelse af dæmoner.
ret

(362)  I 1908 besøgte Mr. og Mrs. Ralph Mackin, Ellen White. Idet hun gav råd ved den anledning og i de efterfølgende dage, blev disse to emner ganske fremtrædende. Beretningen om samtale og rådgivende breve skrevet efter at Ellen White gav instruktion om disse sager i et syn, blev publiceret i Review and Herald, d 10., 17. og 24. august, 1972. Store dele er taget med her for at gøre denne skrift tilgængelig i bogform. - White Trustees. ret

(363)  Torsdag morgen d. 12. november, 1908, havde Ellen White travlt i sit hjem i Elmshaven i hendes skriverum. Hendes søn, W. C. White, fandt hende der og fortalte hende at der var to personer i dagligstuen neden under som ønskede at tale med hende. Sammen med hende gik de ned for at møde Ralf Mackin og hans hustru. Hun fandt et pænt påklædt og tilsyneladende meget oprigtigt par i midten af trediverne. Mrs. White erfarede hurtigt at hendes gæster havde studeret Bibelen og vidnesbyrdene alvorligt, og var kommet fra Ohio til Californien med det klare formål at se hvorvidt den usædvanlige oplevelse, de havde for nogle få måneder siden, var støttet af Herren. ret

(363)  I løbet af samtalen med Mackins stenograferede Clarence C. Crisler dette, Ellen G. Whites. ledende sekretær. ret

(363)  Rapport fra samtalen
Bror og søster Mackin sagde at de var blevet tilskyndet af Helligånden til at rejse mod vest, for at spørge søster White om nogle usædvanlige erfaringer som de havde været igennem. I løbet af bedeugen, henved tre år efter de (264) tilsluttede deres lille menighed i Findlay, Ohio, var en særlig stund hvor de søgte Gud for udgydelse af Helligånden.
ret

(364)  Ralf Mackin: Under bedeugelæsningen dette år, var alle artikler rettet til folk om at søge Helligånden. Vi satte tre dage til side til faste og bøn i vor lille menighed, og vi fastede og bad i tre dage. Vi var ikke hele tiden sammen, men vi følte behov for et dybere arbejde og nærede nødvendigheden at få mere af Guds Ånd i besiddelse. Vi begyndte at studere fra tidspunktet for Helligåndens virke, ud fra Bibelen og vidnesbyrdene, specielt fra bind 8 og bind 7, og "Budskaber til menigheden" og også den lille bog med en samling af små foldere med titlen "Særlige vidnesbyrd til prædikanter og arbejdere". Dette fandt vi som det mest dyrebare bind for os. Det viser hvordan mennesker i tidligere tider, som var kaldet af Gud, blev behandlet, ect.. . . ret

(364)  Budskabet som Herren gav mig var specielt at følge apostlenes liv. . . . ret

(364)  Så blev flere skriftsteder læst op, deriblandt Lukas 24 til slutningen af kapitlet, og ender med disse ord: ret

(364)  "De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, (Luk.24,53) og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen." ret

(364)  Nuvel, jeg lærer at denne gave er en helligelse som de modtog, som han har overdraget dem; og når vi søger Gud vil vi, hvis vi er syndere, indtil vi er omvendte; hvis vi er omvendte, så sender vi bøn op for helligelsens kraft til at leve et rent, og sundt liv. Dette sker ikke på et øjeblik; ikke "en gang helliget, altid helliget", det er ikke sandt. Men vi bør sende vore bønner så fast og alvorligt op, at vi modtager gaven. Det har den samme fysiologiske virkning på os - oh, vi ønsker blot at lovprise Jesus, og det gør os så elskelige og venlige. Men vi bemærker at disciplene ikke endnu var klar til at gå ud med den gave, til at udføre arbejdet for Mesteren. Han sagde at de skulle vente indtil de var beriget med kraft fra det høje. (365) Så sender vi vor bøn op og gør det rigtige i tro, og det som opmuntrer os til at gøre dette var kapitlet med titlen "Rystelsestiden" i "Budskaber til menigheden" - vi holdt fast i tro, til store dråber sveddråber kommer på vor pander. I troen på at den samme kraft som disciplene fik, var til os i dag, blev vi opmuntret til at holde ud. ret

(365)  Erfaringen som står i Apg 2 igen. - Da denne lovede gave kom over os, idet vi sender vore bønner op til Gud, fik vi den samme erfaring som står her i Apostlenes gerning kapitel 2 med hensyn til apostlene. Da denne udlovede kraft kom over os talte vi i andre tunger, efter hvad Ånden gav os at sige. ret

(365)  I Toledo, da vi frembar vort budskab på gaden, stod en mand, som var polsk katolik, på gaden medens Mrs. Mackin talte; og idet Guds Ånd kom over hende, og talte til dem gennem hende i et andet sprog, som hun ikke kunne forstå, udbrød denne polske herre: "Jeg ved hvad denne dame siger. Hun taler på mit eget tungemål om en katastrofe som snart vil hjemsøges i denne by." ret

(365)  Påstået fremmet sprog. - I andre situationer, hvor nogen får denne tungetalens gave, måtte Herren give mig den samme tunge, og vi må holde en samtale i det sprog som Guds Ånd har givet os at udtrykke os i. Hvor der end er tre eller fire i forsamlingen, og der er et fremmet tungemål for dem, og én venter på den anden indtil den anden er færdig; og det er alt i orden. Det er den erfaring vi tog imod, efter den lovede gave. . . . . ret

(365)  Hvis vi er bedragede, vil vi være ærlige. Men hvis det er fra Guds Ånd, ønsker vi at følge den. . . . ret

(365)  Denne ånd siger at vi skal søge ordet: Fortæl hvordan vi skal være ærlige; og fortæl os hvordan vi skal passe vor kost; fortæl os nøjagtig hvad du har sagt. ret

(365)  Krav på profetiens gave. - Nuvel, hos hustru arbejder ånden gennem hende, og vi tror at dette er profetiens gave der skal udgydes over al (366) kød. Denne ånd leder os til livets venlighed og renhed, og vi kan ikke forstå det - hvorfor? - kun den såvel som Guds ord har sagt, at disse erfaringer kommer som følge af at modtage profetiens ånds gave. . . . . ret

(366)  Erfaring fra lejrmødet. - Før vi tog til lejrpladsen - vi tog ikke derhen før fredag - min hustru og to andre damer (min mor og en anden dame, søster Edwards, en svigerinde til konferenseformanden) - før vi tog til lejrpladsen sidste år, søgte de tre Herren. Jeg var taget med i et ærinde; og Guds ånd fortalte hende (Mrs. Mackin) at tage til lejerpladsen, og synge der; og der ville han fortælle hvad hun skulle synge. ret

(366)  Og hun græd ligesom et barn, og netop som hun ikke forstår det fordi at Herren havde vist hende vort folks tilstand -ville plagerne snart falde, og de var ikke redde. Der skete ikke noget ved mødet, og Herrens Ånd kom over hende idet hun tog til lejrpladsen, og (vendte sig til Mrs. Mackin) du må fortælle hende hvilke ord du sang. ret

(366)  Mrs. Mackin: Herren lagde denne byrde på mig. Jeg kunne ikke bære den. Jeg ønskede at sige at det var så forkert, og synge den sang så dårligt. Og jeg kunne ikke frigøre mig fra det før jeg ville gøre det. "Oh, bed," siger jeg til søster Edwards; og således stod jeg på lejrgrunden, og jeg sang det som Herren gav mig. Herren - det er hvad jeg sang:
"Han kommer; han kommer;
Gør rede; gør rede." Og så udtalelsen i "Budskaber til menigheden."
ret

(366)  "Hvor mange så jeg gennemgå de udbredte plager uden en beskyttelse. Modtag I Helligånden." Dette er ordene jeg sang. Jeg sang dem igen og igen. De kunne høre det over hele lejrpladsen, og de samledes; men før dette, viste Herren mig hvordan de ville vride deres hænder, som om plagerne faldt. Herren kan vise alt på blot et øjeblik, bedre end han kunne sige det til os. Og så viste han mig hvordan de ville vride deres hænder, og lægge en (367) større byrde på mig end nogen sinde før. Nuvel, det er der de standsede os. . . . ret

(367)  Det er når sangen er improviseret - styret af ånden - at den er mest forunderlig.
Hvis du har et lys til os. . . .
ret

(367)  Ellen G. White: Jeg ved ikke at jeg har noget særligt jeg kan sige. Der vil være ting, der vil sive ud ved afslutningen af denne jords historie, det er blevet overbragt mig, ligesom nogle af de ting som du har fortalt; men jeg kan ikke sige noget om disse punkter nu. ret

(367)  R. Mackin: Er der nogen spørgsmål, bror White, eller noget nu? ret

(367)  W.C.White: Jeg ved ikke om der er noget mere end at bede om at Herren vil give mor nogle ord, og så lade tingene udvikle sig med tiden. Det er bedre, når noget fremstilles for hende, at fremstille emnet kort og klart, og så måske få en samtale igen senere. ret

(367)  R. Mackin: Vi faster og beder. Hvis vi er i et bedrag, ønsker vi at vide det, ligesom hvis vi gør det rigtige? ret

(367)  Ellen G. White: Hvilket sted var det at du taler om, hvor var denne sang? ret

(367)  R. Mackin: Mansfield, Ohio, ved lejrmødet. ret

(367)  Ellen G. White: Vort folk - sabbatsholdende folk? ret

(367)  R. Mackin: Ja, vort eget folk. ret

(367)  W. C. White: Var det vers som Mrs. Mackin sang sidste aften impulsivt eller en kendt sang? [Ved bedemødet i sanatorie-kapellet havde bror Mackin givet sit vidnesbyrd under taknemmeligheds vidnesbyrdene, og blev fulgt af Mrs. Mackin, som sang.] ret

(367)  Mrs. R. Mackin: Oh, det var en af vore udgivne sange. Det er i "Den Nye Kristus i sang" ret

(367)  R. Mackin: Jeg hører at du knapt kan se tanken med at hun synger når hun får (368) ordene fra Helligånden. Den mest forunderlige ting er når hun synger "ære!" Hun siger at når hun synger det, synes hun at være nær Jesus, sammen med englene. Hun gentager ordet "ære!" igen og igen. Hun er blevet testet med piano, og musikanterne siger at det er en freak - ydmygheden og højheden hvormed hun gør det. Hun gør det ikke blot når hun beder i ånden og særlig kraft kommer over hende. ret

(368)  Mrs. Mackin: Vi har ikke denne kraft, kun når vi søger Jesus. ret

(368)  Uddrive dæmoner. - R. Mackin: Herren har givet os kraft, søster White, til at uddrive dæmoner. Mange folk er besat af dæmoner. Jeg husker en udtalelse du skrev for nogle få år siden, at mange var i besiddelse af dæmoner, ligeså sandelig som de var det i Kristi dage. Når vi er til et møde, og disse dæmoner er til et møde, får de folk til at spolere planerne. Jeg bemærkede i Bibelen, da Jesus var i templet, at dæmonerne en gang kom ud. "Ti, vær stille, og kom ud af ham." Herren instruerer os til at lægge folk ned, så dæmonerne ikke vælter dem ned når de kommer ud. I begyndelsen fandt vi ud af at når vi begyndte at irettesætte disse dæmoner, fik de ofte folk til at lukke øjnene på dem, og får dem nogle gange til at gø som en hund, og række deres tunge ud; men idet vi fortsætter med at irettesætte dem, hvorfor, øjnene åbne og de bliver stille, og dæmonerne - - - - ret

(368)  Nu er det gennem åndens gave at Herren fortæller os hvornår dæmonerne er gået, at de er alle sammen væk. Specielt en dame havde seks dæmoner, og hun sagde at hun mærkede dem, når de kom ud - det var som om de trak hende i alle dele af kroppen. ret

(368)  Men vore brødre siger at de ikke kan være til de sidste dage; men vi finder at det falder sammen med det som frelseren sagde i det sidste kapitel i Markus, i den store overdragelsestale: "Og disse tegn skal følge dem der tror i mit navn skal de uddrive djævle; de skal tale med nye tunger;" osv. . . . ret

(368)  Mrs. Mackin: Ingen af os kom pludseligt ind i dette. ret

(369)  (369) R. Mackin: Læs resten af versene i Markus: "Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Amen" Vor erfaring samarbejder med Bibelen, så vidt som vi kan se. Her er noget som jeg gerne vil have bliver læst [Her læser bror Mackin uddrag, inkluderet det efterfølgende, fra en artikel i Review and Herald, af søster White, udgivet i nummeret 11. april, 1899, med titlen, "Newcastle lejrmødet"]: ret

(369)  "I løbet af natten fra den første sabbat ved Newcastle mødet, var det som om jeg var til et møde, og fortalte om nødvendigheden og betydningen af at vi modtager Ånden. Dette var byrden i mit arbejde at åbne vore hjerter for Helligånden." ret

(369)   [Stenografen skrev ikke hvor det sted er, at bror Mackin begyndte at læse denne artikel, og hvor han ophørte med at læse; men en anseelig del blev læst i det mindste.] ret

(369)  Hvad er beviset? - R. Mackin: I forbindelse med at modtage kraft fra det høje er der et spørgsmål: For mig synes det et være lige så relevant nu som det var i apostlenes dage - hvad er beviset? Hvis vi modtager den, vil den så ikke have den samme fysiologiske effekt på os, som den havde den gang? Det kan forventes at vi skal tale efter hvad Ånden giver os at sige. ret

(369)  Ellen G. White: I fremtiden skal vi få særlige tegn på indflydelsen af Guds Ånd - især på tidspunkter når vore fjender er stærkest imod os. Den tid vil komme hvor vi skal se besynderlige ting; men på hvilken måde - om det er som nogle af disciplenes erfaring efter at de modtog (370) Helligånden efter Kristi himmelfart - kan jeg ikke sige. ret

(370)  R. Mackin: Vi vil stadig bede til Herren om dette, og anmode ham om at give dig lys til det. Her giver jeg dig vor adresse, og hvis du har noget til os efter dette, så vil vi være glade for at få det. ret

(370)  W.C.White: I vil måske bruge nogle få dag her, vil I ikke? ret

(370)  R. Mackin: Hvis Helligånden fortæller os at vort arbejde er gjort nu, vil vi gå; hvis Han fortæller os at blive, vil vi blive. Den leder os. Ligesom jeg har overbragt dette budskab til flere menigheder har Guds Ånd, bevidnet at gøre det, og mange græder, og de siger: "Oh, vi behøver kraft, vi behøver hjælp, og det er den lovede kraft, og lad os søge Gud." ret

(370)  Mrs. Mackin: Den virkelige prøve er kærlighed - 1. Korinter 13. ret

(370)  R. Mackin: Satan ønsker at forhindre dette arbejde. Vi er besejlet af løftets Helligånd. Jeg bringer det fra "Budskaber til menigheden" når englene er ved at miste de fire vinde, Jesus ser i medynk på restfolket, og med opløftede hænder råber: "Mit blod, fader, mit blod, mit blod, mit blod!" han gentager det fire gange; for hans folk er stadig ubeseglede. Han hverver en engel til at flyve hurtigt til de fire engle der holder de fire vinde, med budskabet: "Hold dem! Hold dem! Hold dem! Hold dem! Indtil Guds tjenere er besejlede på deres pander" Og idet jeg bringer disse ting frem for forsamlingen er det de alvorligste og mest helligede som det synes at påvirke mest. ret

(370)  Ellen White genfortæller tidligere erfaringer. - Søster White begyndte da at tale, og fortsatte i henved en halv time. Hun fortalte om episoder efter episoder i sit første arbejde kort efter at 1844. Hendes erfaringer med usædvanlige former for vildfarelser i de senere år førte hende til at ængstes over alt der lugter af fanatisme. ret

(370)  Idet søster White fortsatte, fortalte hun om nogle som havde besynderlige erfaringer med legemet og med andre som blev mest styret af deres egne indskydelser. Nogle tænkte det var forkert at arbejde. Andre troede at (371) de retfærdig døde var blevet oprejst til evigt liv. Nogle få søgte at opelske en ydmyghedens ånd ved at krybe rundt på gulvet, ligesom børn. Nogle ville danse, og synge "ære, ære, ære, ære, ære, ære," igen og igen. Nogle gange ville en person springe op og ned på gulvet, med hænderne opløftede og prise Gud; og dette ville vare ved i så lang tid som en halv time ad gangen. ret

(371)  Blandt dem som tog del i disse ekstraordinære former for fanatisme var der nogle som tidligere var trofaste og gudfrygtige brødre og søstre. De besynderlige legems- og sindsøvelser blev ført helt der ud at lovens håndhævere følte sig nødsaget til at standse dem ved at kaste dem i fængsel. Guds sag blev således bragt i vanry, og det tog flere år at overleve dem indflydelse at disse fanatiske udskejelser havde på offentligheden. ret

(371)  Søster White fortalte yderligere hvordan hun blev kaldet gentagende gange til at imødegå denne fanatisme direkte og irettesætte den hårdt i Herrens navn. Hun fremhævede det faktum at vi har et stort arbejde at gøre i verden, at vor styrke hos vore folk, ligger i den kraft som udvises i en klar præsentation af den levende Guds ord. Jehovas lov skal være ophøjet og gøres ærværdigt; og de forskellige træk i den tredje engels budskab skal ridses klart op for folk, så alle kan få anledning til at høre sandheden for denne tid og for at beslutte sig at adlyde Gud frem for mennesker. ret

(371)  Hvis vi som en kirke skal give rum for nogen form for fanatisme, ville de ikke-troendes tanker blive afskåret fra det levende ord og se dødelige menneskers gerninger, og der ville vises mere af det menneskelige end det guddommelige. Derudover, ville mange væmmes ved det som er unaturligt for dem og grænser til det fanatiske for dem. Derved vil proklameringen af budskabet for denne tid blive forhindret på det sørgeligste. Helligånden virker på en måde som anbefaler sig selv til folks gode dømmekraft. ret

(372)   (372) Et interessant forslag. - Midt i søster Whites redegørelse for sine første erfaringer med fanatisme stiller bror Mackin følgende forslag: ret

(372)  R. Mackin: Hvis vi havde bønnens ånd nu, og denne kraft kom over min hustru, ville du så være i stand til at se om den er fra Herren eller ej? ret

(372)  Ellen. G. White: Jeg kan ikke sige dig noget om det. Men jeg fortæller dig at disse erfaringer for at du må vide hvad vi har været igennem. Vi prøvede på enhver mulig måde at befri menigheden for dette onde. Vi erklærede i Herren Israels Guds navn at Gud ikke virker gennem Sine børn på en måde, at sandheden bringes i vanry, og at der unødigt skabes dybt indgroede fordomme og bitter modstand. I vort arbejde må vi tage en fremadrettet kurs, og søge at nå folk, hvor de er. ret

(372)  Irettesætte fanatisme. - R. Mackin: Jeg husker at jeg læste rigtig meget om dine irettesættelser af fanatisme i bind 1 af "Vidnesbyrd for menigheden", og sagen i øststaterne, da de satte tidspunktet til 1855, mener jeg. ret

(372)  Ellen G. White: Nogle ville danse op og ned og synge: "Ære, ære, ære, ære, ære". Nogle gange ville jeg stadig sidde indtil de er færdig, og så ville jeg rejse mig op og sige: Det er ikke den måde Herren arbejder på. Han giver ikke sine aftryk på den måde. Vi må rette folks tanker mod Ordet som grundlaget for vor tro. ret

(372)  Men jeg var kun et lille barn på det tidspunkt; og dog havde jeg et vidnesbyrd at frembære gentagende gange mod disse besynderlige værker. Og lige siden den gang, har jeg søgt at være meget, meget påpasselig for at noget af den slags ikke skal komme ind blandt vore folk. Ethvert tegn på fanatisme bortleder sindet fra sandhedens vidnesbyrd - Ordet selv. ret

(372)  Du må være konsekvent, men dem som påvirkes af dig bliver meget inkonsekvente, og som følge deraf vil vi meget snart have vore (373) hænder fulde af noget, så det være næsten er umuligt at give ikke-troende et indtryk af vort budskab og arbejde. Vi må gå til folk med det pålidelige Guds Ord; og når de modtager ordet, kan Helligånden komme, men som jeg sagde før kommer den altid på en måde der anbefaler sig selv for folks bedømmelse. I vor tale, vor sang og i alle vore åndelige foretagender, skal vi åbenbare den stille, ærværdige ophøjede og gudfrygtige frygt som tilskynder ethvert sandt barn af Gud. ret

(373)  Fare der truer nu. - Der er hele tiden fare for at lade noget komme ind i vor midte som vi kan betragte som Helligåndens gerninger, men det er i virkeligheden en fanatismens ånd. Så længe som vi lader sandhedens fjende lade os ind på en forkert vej, kan vi ikke gøre os håb om at nå den oprigtigste i hjerte, med den tredje engels budskab. Vi skal helliggøres gennem lydighed mod sandheden. ret

(373)  Jeg er bange for alt som har tendens til at vende sindet bort fra sandhedens solide beviser, som står åbenbaret i Guds Ord. Jeg er bange for det; jeg er bange for det. Vi må holde vore tanker inden for fornuftens tanker for at fjenden ikke kommer ind og sætter alt på en uordentlig måde. Der er personer med et pirreligt temperament som nemt ledes ud i fanatisme; og skulle vi lade hvad som helst komme ind i vore menigheder som vil lede sådanne personer i vildfarelse, så vil vi se disse vildfarelser kom ud i ekstremer; og på grund af disse uordentlige elementer vil en skamplet hvile over hele Syvende dags Adventisternes legeme. ret

(373)  Jeg har undersøgt hvordan disse tidlige erfaringer kan blive trykt igen, så at flere af vore folk kan blive informeret; for jeg har længe vidst at fanatismen vil manifestere sig igen, på forskellige måder. Vi skal styrke vor position ved at dvæle ved Ordet, og ved at undgå alle kuriositeter og fremmede ceremonier som nogen vil være meget hurtige til at tage op og praktisere. Hvis vi lod forvirringen komme ind i vore rækker, kan vi (374) ikke løsne op om vort arbejde som vi bør. Vi prøver at løsne op om det nu, på enhver mulig måde. ret

(374)  Jeg mener at jeg må sige disse ting til dig. ret

(374)  R. Mackin: Nuvel, Det som du har sagt stemmer ikke overens med vor erfaring. Vi har været meget forsigtige i denne sag, og vi finder at den erfaring vi har været igennem, og som vi har bestræbt os for skrive i korthed til dig denne morgen, passer nøjagtig med den Guds gamle tjeneres erfaring som det er givet i Ordet. ret

(374)  Ellen G. White: Mens Kristus gjorde sin gerning på jorden hjalp gudfrygtige kvinder med i arbejdet, som Frelserens og Hans disciple, fremførte. Hvis dem som var imod dette arbejde kunne have fundet noget som ikke var i orden disse kvinders optræden, ville dette have afsluttet arbejdet med det samme. Men så længe kvinder arbejdede sammen med Kristus og apostlene, blev hele arbejdet ledt på så højt plan, så det var hævet over enhver mistanke. Der blev ingen anledning til beskyldninger. Alles tanker blev snarere rettet mod Skrifterne end mod enkeltpersoner. Sandheden blev proklameret med forstand, og så tydeligt at alle kunne forstå det. ret

(374)  Nu er jeg bange for at få det, som har med fanatisme at gøre, bragt ind blandt vore folk. Der er mange, rigtig mange som må helliggøres; men de skal helliges gennem lydighed mod sandhedens budskab. Jeg skriver om dette emne i dag. I dette budskab er der en forunderlig overensstemmelse, som appellerer til fornuften. Vi kan ikke lade pirrelige elementer blandt os, vise sig selv på en måde, der vil ødelægge vor indflydelse over for dem, vi ønsker at nå med sandheden. Det tog os flere år at overvinde de uheldige indtryk som ikke-troende vandt over for Adventister, ved deres kundskab til fremmede og onde gerninger til fanatiske elementer blandt os, i de senere år hvor vi har været et udskilt folk. ret

(374)  Vær på vagt. - R. Mackin: Nuvel, det som du giver os nu, skal det betragtes som vidnesbyrd under (375) Ånden, eller er det blot et råd - du beretter fra din erfaring? ret

(375)  Ellen. G White: Jeg giver jer beretningen. ret

(375)  R. Mackin: Men du siger ikke at det ikke kan bruges på vor egen sag nu, før du har fået mere lys om det? ret

(375)  Ellen G. White: Nuvel, jeg kunne ikke lade jer gå før jeg har sagt hvad jeg har sagt. Jeg vil sige: vær på vagt. Lad ikke noget komme frem der smager af fanatisme, og som andre vil udvirke. Der er nogle som er ivrige efter at lave et show, og de vil gøre det uanset hvad I gør, - om det er af samme ånd eller ej. Jeg har været meget forsigtig med at ikke oprøre noget fremmet blandt vore folk. ret

(375)  R. Mackin: Men det er sandt at når Helligånden kommer, ligesom det blev nævnt i dine gerninger, er der så ikke mange som vil vende sig imod den, og erklære den som fanatisme? ret

(375)  Ellen. G White: Naturligvis vil de det; og af den grund bør vi være på vagt. Det er gennem Ordet - ikke følelser, ikke ved udskejelser - at vi ønsker at påvirke folk til at adlyde sandheden. På Guds Ords platform kan vi stå med sikkerhed. Det levende Ord er fyldt med beviser, og en forunderlig kraft ledsager dens forkyndelse i vor verden. ret

(375)  R. Mackin: Nuvel, vi må ikke trætte dig. ret

(375)  Mrs. Mackin: Pris Herren! ret

(375)  Ellen G. White (rejser sig og trykker hænder): Jeg ønsker at Herrens Ånd skal være med dig og dig og mig. Vi skal blot være som Guds små børn. Kraften i hans nåde må ikke misforstås. Vi må få den i al sagtmodighed og ydmyghed i sindet, så Gud kan gøre Sit eget aftryk på folks tanker. Jeg håber at Herren vil velsigne jer og give jer et solidt grundlag, hvilket fundament er den levende Guds Ord. - Manusskrift 115, 1908. ret

(376)   (376) Herren gav lyset.
Mr. og Mrs. Ralph Mackin:
Kære bror og søster: For nylig, i nattesyn (10. december), blev der åbnet nogle sager op for mig, som jeg må meddele jer. Jeg er blevet vist at I gør nogle slemme fejltagelser. I jeres studie af Skriften og Vidnesbyrdene, er I kommet til forkerte konklusioner. Herrens arbejde vil blive misforstået stærkt hvis I fortsætter arbejdet I har begyndt. I giver Guds ord og de trykte vidnesbyrd en forkert fortolkning; og så forsøger I at fremføre et fremmed arbejde, efter jeres begrebsopfattelse. I mener at alt det I gør er til Guds ære, men I bedrager jer selv og bedrager andre. ret

(376)  Din hustru, som i tale, i sang og i besynderlig optræden ikke er i overensstemmelse med Helligåndens uforfalskede arbejde, hjælper med at bringe en fanatisk vinkel ind, som vil gøre stor skade for Guds sag, hvis denne for adgang alle steder i vor menigheder. ret

(376)  Uddrivelse af dæmoner. - I har endog antaget at I har fået kraften til at uddrive djævle. Gennem jeres indflydelse over menneskesindet forledes mænd og kvinder til at tro at de er besat af djævle, og at Herren har udpeget jer som Sine agenter til at uddrive disse onde ånder. ret

(376)  Jeg er blevet vist at netop sådanne faser med vildfarelse, som jeg var tvunget til at møde blandt adventtroende efter tidspunktet i 1844, vil gentage sig i disse sidste dage. I vor tidlige erfaring, skulle jeg tage fra sted til sted og frembære budskab efter budskab for skuffede grupper af troende. Beviserne sammen med mine budskaber var så store at de mest oprigtige af hjertet modtog de talte ord som sandhed. Guds kraft blev åbenbaret på en markant måde, og mænd og kvinder blev udfriet fra fanatismens og uordenens fordærvelige indflydelse, og blev bragt i troens harmoni. - Brev 358, 1908. (udgivet i The Review and Herald, 10. 17. og 24. aug. 1972.) ret

(377)   (377) Kald en haltende. - Min bror og søster, jeg har et budskab til jer: I går ud fra falske forudsætninger. Der er meget af selvet indvævet i jeres udskejelser. Satan vil komme ind med fortryllende kraft, gennem disse udskejelser. Det er på høje tid at I stopper op. Hvis Gud har givet jer et særligt budskab til Sit folk, vil I vandre og arbejde i al ydmyghed - ikke som om I var en teaterscene, men i ydmyghed som efterfølgere af den beskedne Jesus af Nazareth. I ville så udøve en indflydelse, der er helt anderledes fra det som I har udøvet. I ville være forankret til Klippen Kristus Jesus. ret

(377)  Mine kære unge venner, jeres sjæle er dyrebare i Himlens øjne. Kristus har købt jer med Sit eget dyrebare blod, og jeg ønsker ikke at I skal forlede jer i et falsk håb, og arbejde i falske linier. I er helt sikkert på et falsk spor nu, og jeg beder for jer, for jeres sjæles skyld, at I ikke længere må bringe sandheden for disse sidste dage i fare. For jeres egne sjæles skyld: Tænk over, at den måde som I arbejder på, ikke er den vej Guds sag skal fremmes på. Det oprigtige ønske om at gøre andre godt, vil lede den kristne medarbejder til at bortlægge alle tanker om at tilføre den nærværende sandheds budskab, enhver form for fremmed lære, som leder mænd og kvinder i fanatisme. I denne periode af verdens historie, må vi udvise den største omhu i denne henseende. ret

(377)  Nogle af faserne i den erfaring som I går igennem, bringer ikke blot jeres egne sjæle i fare, men mange andres sjæle; fordi I appellerer til Kristi dyrebare ord, som står nedtegnet i Skrifterne, og til Vidnesbyrdene, for at stå inde for jeres budskabs ægthed. Idet I tror at det dyrebare Ord, som er rigtigt og sandhed, og Vidnesbyrdene som Herren har givet Sit folk, er jeres autoritet, så er I blevet bedraget. I har handlet ud fra forkerte indskydelser, og bundet jer selv op med erklæringer der fører vild. I prøver at få Guds sandhed til at understøtte falske tanker og ukorrekte handlinger som er selvmodsigende og fanatiske. Dette gør arbejdet ti gange, ja tyve gange (378) vanskeligere i menigheden, at gøre folk kendt med den tredje engels budskab. - Brev 358, 1908. (Udgivet i Selected Messages, bd. 2, s. 44-46.) ret

(378)  En anden reference til dæmonbesiddelse.
Sidste nat fik jeg instruktion om vort folk. Det var som om jeg var til et møde hvor bror Mackin og hans hustrus arbejde blev fremvist. Jeg blev instrueret om at det var et arbejde ligesom det der skete i Orrington, i staten Maine, og på forskellige andre steder efter tidsperioden i 1844 var gået. Jeg blev pålagt at tale bestemt mod dette fanatiske arbejde. ret

(378)  Jeg fik vist at det ikke var Herrens Ånd som inspirerede bror og søster Mackin, men den samme fanatiske ånd som altid søger adgang ind i restmenigheden. Deres anvendelse af skriften til deres særlige udøvelser er misbrug af skriften. At erklære at personer har djævelen i sig, og så bede sammen med dem og foregive at uddrive onde ånder, er fanatisme som vil bringe enhver menighed i vanry ved at godkende et sådant arbejde. ret

(378)  Jeg fik vist at vi ikke må opmuntre til disse udskejelser, men må vogte folk med et klart vidnesbyrd mod det som vil bringe en plet på Syvende-dags Adventisternes navn, og ødelægge folks tillid til sandhedens budskab, som de må frembære til verden. [Flere meddelelser om Mackins erfaring står i Selected Messages, bd 2. s. 41-47.] - Pacific Union Recorder, 31. dec., 1908. (Genudgivet i Selected Messages, bd. 2, d. 46. ) ret

næste kapitel