Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 58. Fra side 433ren side   tilbage

Appendiks A - Den store strid - 1911 udgave

(433)  (433)En udtalelse af W. C. White for Generalkonferenserådet, 30. oktober, 1911.
En tale for rådet, hvor ældre W. C. White sagde:
ret

(433)  "Det er med fornøjelse at jeg overbringer jer en udtalelse om den seneste engelske version af Den Store Strid. ret

(433)  "For omkring to år siden, fik vi fortalt at printpladerne for denne bog, som bruges i Pacific Press, The Review and Herald, og The International traktat Selskab (London), blev så slidte at bogen måtte sættes om og lave nye plader. Denne bog er blevet til ved Pacific Press. Fire sæt plader blev lavet - et for hver at vore kontorer i Washington, Mountaien View, Nashville og Watford. ret

(433)  "I et brev til lederne i vore forlagshuse, skrev jeg som følger, d. 24. juli, 1911: [Dette er det samme som brevet af samme dato der blev adresseret til "Vore missionærer-agenter i rundt omkring." ret

(433)  "Efter at have rådført med prædikanter, kolportører og andre venner af bogen, mente vi det var bedst at genopsætte teksten, så at den nye udgave vil svare så nær så mulig med den gamle. Og selvom vi ikke kunne bruge præcis de samme typer, sætter materialet sig næsten side for side. Ethvert kapitel i den nye udgave begynder og slutter på de samme sider ligesom de tilsvarende (434) kapitler gør i den gamle udgave. ret

(434)  "Den mest bemærkelsesværdig ændring i den nye udgave er forbedringen i illustrationerne. Hver af de toogfyrre kapitler har, sammen med forordet, indledningen, indholdsfortegnelsen, og listen af illustrationer, en smuk illustrativ overlinie; og ti nye fuldside illustrationer er blevet indføjet, i stedet for dem som var mindst attraktive. ret

(434)  "De tretten appendiksnoter i den gamle udgave, der fylder tretten sider, er blevet erstattet enogtredive noter der fylder tolv sider. Disse er næsten alle reference-noter der skal hjælpe læseren til at finde de historiske beviser der nævnes i bogen. ret

(434)  "De biografiske noter er udeladt, og det generelle indeks er blevet forøget fra tolv til toogtyve sider, og derved lettere at finde de ønskede passager. ret

(434)  "I bogens tekst, er den mest bemærkelsesværdige forbedring introduktionen til historiske referencer. I den gamle udgave, blev der givet over syv hundrede bibelhenvisninger, men kun I få tilfælde var der nogle historiske referencer til citerede kilder eller henvisning. I den nye udgave vil læseren finde mere end fire hundrede referencer til otteogfirs forfattere og kilder. ret

(434)  "Da vi bragte en forespørgsel fra nogle af vore kolportører til mor, at der i den nye udgave ikke kun bringes skriftstedshenvisninger, men også citere referencer fra historikere, sagde hun at vi selv skal følge op på det og indsætte historiehenvisninger. Hun instruerede os også at vi skal bekræfte citaterne, og rette alle der findes; og hvor der gøres citater fra passager der regnes forskellige af forskellige oversættere, at bruge den oversættelse som findes mest rigtig og autentisk. ret

(434)  "At finde de forskellige passager fra historiebøgerne har været en møjsommelig opgave, og bekræftelsen af de citerede passager har ført til nogle ændringer i (435) formulering af teksten. Dette lægger man særligt mærke til i citaterne fra reformationshistorien, af J. Merle D'Aubigne. Der blev fundet mere en seks engelske oversættelser, amerikanske og britiske, som varierede meget i formuleringen, selvom de var næsten identiske i tanken; og i den gamle udgave af Den Store Strid var disse blevet brugt for at gøre sproget klarere og smukkere. Men vi lærte at kun en af disse mange oversættelser havde forfatterens anerkendelse; som er den der bruges i det Amerikanske traktatselskab i dens senere udgaver. Derfor er citaterne fra D'Aubigne i denne udgave af Den Store strid blevet lavet for at tilpasse sig hoveddelen af denne anerkendte oversættelse. ret

(435)  "I nogle få tilfælde, er nye citater fra historiebøger, forkyndere, og nutidige skrivere blevet brugt i stedet for de gamle, fordi de er mere kraftfulde eller fordi vi ikke var i stand til at finde de ældre. I alle tilfælde har der sket en sådan ændring, hvor mor har været meget opmærksom på hvad er skrevet i stedet for, og har anerkendt ændringen. ret

(435)  "I vil finde at ændringer af denne karakter er sket på siderne 273, 277, 306-308, 334, 335, 387, 547, 580, og 581. ret

(435)  "Der er stadig nogle mærker eller flere noter i den bog hvis autoritet vi har været ude af stand til at opspore. Heldigvis angår dette sager hvor en alvorlig strid er usandsynlig. ret

(435)  "Der er gjort ændringer i stavning, tegnsætning og store/små bogstaver for at gøre denne bog mere ensartet med de andre bind i denne serie. ret

(435)  "På otte eller ti steder, er tidsreferencerne blevet ændret fordi, det er et stykke tid siden at bogen blev publiceret første gang. ret

(435)  "Flere steder er udtryksformen blevet ændret, for at ikke at fornærme unødigt. Et eksempel på dette vil findes i ændringen af det nedsættende ord for "romish" til et neutralt ord for "roman" eller "romersk katolik". To steder ændres "Kristi divinity" til (436) "Kristi deity". Og ordene "religiøs tolerance" er blevet ændret til "religiøs frihed." ret

(436)  "Udtalelserne på siderne 285-287, om forsamlingens påvirkning, i sin blasfemiske grad mod religion og Bibelen, er blevet formuleret sådan at forsamlingen er blevet sat til side, og derefter genopstået, ikke blot Bibelen men også Gud og hans Gudsdyrkelse. ret

(436)   "I den nye udgave omtales, Pavedømmets oprejsning i 538, og dets fald i 1798, som dets "overherredømme" og "fald", i stedet for dets "etablering" og "ophævelse" som det står i den gamle udgave. ret

(436)  "På hver af disse steder er den mere nøjagtige udtryksform blevet overvejet nøje og godkendt af bogens forfatter. ret

(436)  "På siderne 50, 563, 564, 580, 581, og nogle få andre steder var der udtalelser om pavedømmet som er stærkt omstridt af romerske katolikker, og som er vanskelige at bevise ud fra den tilgængelige historie. Formuleringen i den nye udgave er blevet ændret således at udtalelserne falder nemmere inden for bevisbyrden som er lettere at opnå. ret

(436)  "Angående disse og lignende passager, som kunne oprøre bitterhed og formålsløse kontroverser, har mor ofte sagt: "Hvad jeg har skrevet om pavedømmets arrogance og antagelser er sandt. Mange flere historiske beviser om disse ting er blevet destrueret bevidst; ikke desto mindre, kan den bog være til største gavn for katolikker og andre, og unødige kontroverser kan undgås. Det er bedre at få alle udtalelserne om pavens formodninger, og de krav pavedømmet stiller, så moderat at det er nemt og klart at bevise ud fra den accepterede historie, der er inden for vore prædikanters og studerendes rækkevidde." ret

(436)  "Hvis I hører beretninger om at noget er gjort i den sidste udgave, blev gjort imod mors ønske eller uden hendes vidende, kan I være sikre på at sådanne beretninger er falske, og ikke værd at tage sig af." ret

(436)  Passager fra de gamle og nye udgaver blev læst (437) og sammenlignet, for at belyse udtalelsen som blev læst i talerens brev af 24. juli. Da sagde bror White: ret

(437)  "Siden trykningen af denne nye udgave, har mor fundet stort behag i at gennemse og genlæse bogen. Dag efter dag, da jeg besøgte hende om morgnen, talte hun om det, og sagde at hun nød at læse det igen, og at hun var glad for det arbejde vi havde gjort for at gøre denne udgave så perfekt som mulig, til færdiggørelse medens hun levede og kunne styre det som blev gjort. ret

(437)  "Mor har aldrig hævdet at være god til historie. Ting som hun har skrevet ned, er beskrivelser af billeder i lynglimt og andre fremstillinger som hun fik om menneskers handlinger, og indflydelsen af disse handlinger på Guds frelsesværk for mennesker, sammen med fortids, nutids og fremtidssyner i sin relation til dette arbejde. I forbindelse med at skrive disse syner ned, har hun gjort brug af gode og klare historiske udtalelser for at gøre de ting klart for læseren, som hun vovede at overbringe. Da jeg blot var en dreng, hørte jeg hende læse D'Aubigne's historie om reformationen for min far. Hun læste en stor del for ham, om ikke det hele, af de fem bind. Hun har læst andre beretninger fra reformationen. Dette har hjulpet hende til at placere og beskrive mange af de begivenheder og bevægelser som blev bragt hende i synet. Dette er lig den måde som bibelstudiet har hjulpet hende til at placere og beskrive de mange figurative fremstillinger hun fik om udviklingen af den store strid i vore dage mellem sandhed og vildfarelse. ret

(437)   "Mor har aldrig hævdet at være verbal inspiration, og jeg finder ikke at min far, eller ældre Bates, Andrews, Smith, eller Waggoner, kommer med denne påstand. Hvis der var verbal inspiration til at skrive hendes manuskripter, hvorfor skulle der så lægges noget til eller tilpasses noget fra hendes side? Det er en kendsgerning at mor ofte har taget en af hendes manusskrifter, og gået dem grundigt igennem, og gjort tilføjelser der bygger tanken videre. ret

(437)  Den første udgave af denne bog blev publiceret California i 1884. Da profetiens Ånd, bind III (438) blev optrykt, var der nogle ting som blev gemt til senere. En del af det blev trykt i blad-form og runddelt; og det blev forventet at mor straks ville gå i gang med at føje noget til dette og udgive bind IV. Før fars død havde han reklameret for bogen, Profetiens Ånd bind IV. ret

(438)  "Da mor udgav bind IV havde hun, og dem som var med i dens udgivelse, fuldbyrdelsen af fars plan i tanke. Vi havde også det, som blev skrevet for Adventfolket i de Forenede Stater, i tanke. Derfor blev materialet sammenpresset under store vanskeligheder, så at dette bind kunne udgives i samme størrelse som andre bind i serien. ret

(438)  "Senere, da det kom frem at bogen kunne sælges til alle folk, tog udgiverne pladerne og trykte et oplag på større papir. Illustrationer blev lagt ind, og et eksperiment blev gjort med at sælge den som en bogklubbog for $1.50. ret

(438)  "I 1885 blev mor jeg sendt til Europa, og der kom spørgsmålet frem om den blev oversat til tysk, fransk, dansk og svensk. Idet mor overvejede dette tilbud, besluttede hun at gøre tilføjelser til materialet. ret

(438)  "Mors kontakt med det europæiske folk, fik nogle ting frem i hendes sind, som var blevet vist for hende i syn for nogle år siden, nogle af dem to eller tre gange, og andre scener mange gange. Hendes oplevelse af historiske steder og hendes kontakt med folk fornyede hendes hukommelse med henblik på disse ting, og således besluttede hun at lægge meget mere materiale til denne bog. Dette blev gjort, og manuskripterne blev sendt til oversættelse. ret

(438)  "Efter at vi var vendt tilbage til Amerika, blev en ny udgave bragt ud - meget større. I denne udgave blev nogle ting, som blev brugt i den første engelske udgave, udeladt. Grunden for disse ændringer var at den nye udgave var tiltænkt en verdensomspændende omdeling. ret

(438)  "I hendes offentlige virksomhed, har mor vist sine evner til at vælge ting fra sandhedens magasin, som er tilrettelagt (439) for menighedens behov frem for hende; og hun har altid tænkt at det, i udvælgelsen af materiale til hendes bøger, er den bedste bedømmelse der bør udvises, når der udvælges det som passer sig bedst for deres behov, som vil læse bogen. ret

(439)  "Derfor, når den nye udgave af Den store Strid blev bragt ud i 1888, blev der udeladt hen ved tyve sider om ting - fire eller fem sider på et sted - som var meget belærende for adventister i Amerika, men som ikke passede sig for læsere i andre dele af verden. ret

(439)  "Mange undersøgelser om historiske udtalelser, der blev brugt i de nye europæiske og amerikanske udgaver af Den store Strid, blev gjort i Basel, hvor vi havde adgang til ældre Andrews store bibliotek, og hvor oversætterne havde adgang til universitetsbiblioteker. ret

(439)  "Da vi kom til dette materiale og gennemgik det for at lave historiske referencer, var der nogle citater som vi ikke kunne finde. I nogle tilfælde blev der fundet andre udtalelser som gav den samme pointe, fra andre historikere. Disse var i bøger som fandtes på mange offentlige biblioteker. Da vi henledte mors opmærksomhed på et citat, som vi ikke kunne finde, og viste hende at der var andre citater, som vi havde fundet som giver samme pointe, så sagde hun: "Brug det I kan lave reference til, så at læseren af bogen, kan gå til kilden og finde det, hvis han ønsker at gøre det." På den måde er nogle historiske data blevet erstattet. ret

(439)  Med hensyn til udtalelser som folk i Washington eller generealkonferensebestyrelsemedlemmer har gjort om det ene eller andet, rigtigt eller forkert, i forbindelse med denne bog, er det vigtigt at I har noget faktuelt at sige om denne sag. ret

(439)  "Vore brødre i Washington og Mountain View har kun gjort det, som vi har bedt dem om at gøre. Som nævnt i begyndelsen, rådslog vi os med mennesker i forlags-afdelingen, med kolportører, og med medlemmer af forlags-bestyrelserne, (440) ikke kun i Washington, men i Californien, og jeg spurgte dem, om de venligst ville henlede deres opmærksomhed på nogle passager, som skulle overvejes i forbindelse med at genopsætte bogen. ret

(440)  "Da det blev påpeget at nogle af de historiske data blev betvivlet og udfordret, bad vi dem om at give en skreven udtalelse som ville hjælpe os i vor forskning. De gjorde hvad vi bad om, og intet mere. Alle beslutninger for hvad der skal ændres, og hvad der skal trykkes ord for ord som i den gamle udgave, blev gjort på mors kontor, af personer ansat under hende og arbejdede under hendes ledelse. Derfor kan ingen komme og sige noget til generalkonferensebestyrelsens medlemmer eller til litteraturfolkene i Washington, eller mod bogen, om noget skulle være gjort af brødrene i Washington eller andre i forbindelse med dette arbejde. ret

(440)  "Vi er vore brødre i Washington, og mange andre, meget taknemmelige for venlig, trofast og samvittighedsfuldt arbejde med at se på de passager, som sandsynligvis kan modsiges af katolikker og andre kritikere. Vi er også vore brødre i England og på kontinentet, og også vore brødre i Boston, New York, og Chicago dybt taknemmelige, for at hjælpe med at lede i store biblioteker, og bevise, de spørgsmål som var vanskelige at finde. De har gjort dette arbejde på vor opfordring, og for at hjælpe os med det som vi tænkte burde gøres. Bogens anvendelighed ses, som resultat af denne ransagelse, i historiske referencer i fodnoter på siden og i appendikset. ret

(440)  "Appendikset i den gamle bog, som I husker, var dels forklarende, dels argumenterende og dels undskyldende; men sådanne noter mener vi ikke længere er nødvendige, og de enogtredive noter i den nye udgave er hovedsagelig referencer til historiske udtalelser der viser korrektheden af udtalelser i bogen. Vi følte at det ville være af værdi for den opmærksomme læser at få disse præcise henvisninger til udtalelser af velkendte historikere." ret

(441)  
(441) Kopi af et brev skrevet af ældre W. C. White:
Sanitarium, Calif. 25. juli, 1911
Til medlemmerne i forlagsbestyrelsen
Kære brødre:
I det vedlagte brev til vore missionsagenter i staten, har jeg gjort en kort redegørelse om ændringerne som fremstår i den nye udgave af Den Store Strid.
ret

(441)  Et studie af disse ændringer kan få nogle til at stille spørgsmålet: "Har søster White bemyndigelse og ret til at ændre i hendes skrifter, om det er tilføjelser, eller udeladelser eller ved nogen ændringer i form af vendinger, måde at beskrive på, eller argumenternes grundrids?" ret

(441)  De enkle udtalelser om nogle facts om at skrive i hendes bog, og udvidelsen og udviklingen af beretningen om den store strid mellem Kristus og Satan, kan i sig selv udgøre et svar på dette spørgsmål. ret

(441)  Generelt set må det siges, at Søster White i hendes taler til folk, bruger stor frihed og visdom til at vælge beviser og illustrationer, for at tydeliggøre og lægge kraft på de sandhedspræsentationer der er åbenbaret hende i syner. Også at hun udvælger fakta og argumenter som er egnet for de tilhørere, som hun taler til. Dette er nødvendigt for at opnå de bedste resultater fra hendes prædikener. ret

(441)  Og hun har altid følt og set det som hendes opgave at bruge den samme visdom til at udvælge emner til hendes bøger, som hun gør i udvælgelsen af hendes prædikener. ret

(441)  Da mor skrev den store strid, bind IV, i 1882-1884, blev hun instrueret om den generelle plan af bogen. Det blev åbenbaret for hende at hun kunne bringe hovedtrækkende af "Striden mellem Kristus og Satan" som den udviklede sig i de første hundrede år af den kristne æra, og i den store reformation i det (442) sekstende århundrede, på en sådan måde at læserens tanker blev ført hen til at forstå kampen klart, som den foregår i vore dage. ret

(442)  Medens mor skrev denne bog, blev mange scenerier overbragt til hende, igen og igen i nattesyner. Synet om udfrielsen af Guds folk, som det står i kapitel XI, blev gentaget tre gange; og ved to anledninger, en gang i hendes hjem i Haldsburg og en gang på St. Helena Sanitoriet, blev hendes familiemedlemmer, der sov i et nærtliggende rum, vækket af søvne af hendes klare, melodiske råb: "De kommer! De kommer!" (se side 636.) ret

(442)  Adskillige gange mente vi at bogens manuskript var helt klar til trykmaskinen, og så kom der atter et syn med nogle vigtige træk om striden, og mor ville igen skrive om dette emne, og bringe en klarere og mere fyldig beskrivelse. Således blev udgivelsen forhalet, og bogen voksede i størrelse. ret

(442)  Mor betragtede denne nye bog som en udvidelse af emnet, som først blev publiceret i "Åndelige gaver," bind I (1858), og findes nu i "Budskaber til menigheden", eng side 210-295. ret

(442)  Ikke desto mindre følte mor at den guddommelige instruktion om planerne med bogen, som har været så nyttige til generel publicering, først og fremmest er henvendt til adventistfolket i de Forenede Stater. Senere, da den skulle spredes mere vidt, udeladte hun få dele som var taget med i den tidligere udgave. Eksempler på dette kan findes i kapitlet, med titlen "Satans snarer", eng sider 518-530. . . . ret

(442)  I hendes første syner blev patriarkernes, missionens og Kristi læresætningers og hans apostlenes liv og den store strid som fremført af Kristi menighed fra himmelfarten til vore dage, blev først vist for hende i hovedtræk og blev skrevet ned i korte, let fattelige artikler som vi ser det i "Budskaber til menigheden." ("Early Writings") ret

(442)  I de første år, blev den ene række emner (443) efter den anden vist hende gentagende gange i syner, og hver gang kom åbenbaringen ud i klarere detaljer fra helheden eller fra nogle væsentlige træk af emnet. ret

(443)  Derved har mor skrevet og offentliggjort sine syner flere gange fra de forskellige faser i den store strid, og hver gang mere fyldestgørende. ret

(443)  Det som er blevet udgivet om Satans fald, menneskers fald, og frelsesplanen, i "Budskaber til menigheden" fylder otte sider. Det samme emne blev udgivet i Patriarker og Profeter, der fyldte tredive større sider. ret

(443)  Det som blev udgivet i 1858 om Kristi liv, som det står i "Budskaber til menigheden", fyldte fyrre sider. Det samme som er udgivet i 1878 fylder over sekshundrede sider af profetiens ånd, bind II og III. Og som nu er udgivet i "Den Store Mester" og i "Kristi lignelser", det fylder mere end tusinde sider. ret

(443)  I den store strid, bind IV, udgivet i 1885, i kapitlet "Satans snarer", er der tre sider eller mere om sager der ikke blev brugt i senere udgaver, som blev fremstillet til salg blandt mange mennesker, af vore kolportørere. Det er fremragende og interessant læsning for sabbatsholdere, da det påpeger at Satan vil arbejde på at overtale populære prædikanter og menighedsmedlemmer til at ophøje søndagssabbaten, og forfølge sabbatsholderne. [findes i øjeblikket i Vidnesbyrd for Prædikanter, s. 472-475.] ret

(443)  Dette blev ikke udeladt fordi det var mindre sandt i 1888 end det var i 1885, men fordi mor tænkte det ikke var klogt at sige disse ting til de store skarer, til hvem bogen skulle sælges nogle år længere fremme. . . . ret

(443)  Med henblik på dette, og til andre passager i hendes skrifter som er blevet udeladt i senere udgaver, har hun ofte sagt: "Disse udtalelser er sande, og de er nyttige for vore folk; men folk i den almene offentlighed, for hvem denne bog nu er under forberedelse, hører de ikke til. Kristus sagde endog til sine disciple: "Jeg har mange ting at sige jer, men I kan ikke bære det nu" og Kristus lærte sine disciple at være "Kloge som slanger, og enfoldige (444) som duer." Derfor, da der sandsynligvis vil blive vundet flere sjæle for Kristus uden at denne passage af bogen er med, så lad det blive udeladt. [En Marian Davis udtalelse. -- udgiverne.] ret

(444)  Hvad angår ændringer i udtryksformer, har mor ofte sagt: "Essentielle sandheder må fortælles tydeligt; men så vidt så muligt må de siges i et sprog der vil vinde, snare end at anstøde." - W. C. White brev, 25. juli, 1911. ret

næste kapitel