Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 9. Fra side 68ren side   tilbage

Kap 9. Definere Søster Whites dømmekraft og Herrens Ord.

(68)  Søster Whites synspunkt?
Positionen som delvis menneskelig, delvis guddommelig. - Mange gange i min erfaring er jeg blevet kaldet til at imødekomme visse gruppers holdninger, som anerkender at Vidnesbyrdene var fra Gud, men tog standpunktet at den sag og den sag var søster Whites mening og vurdering. Dette passer sig på dem som ikke lader sig irettesætte, og hvis deres tanker kommer på tværs, begynder de at forklare forskellen mellem det menneskelige og guddommelige. ret

(68)  Hvis forudfattede meninger eller særlige ideer fra mennesker går på tværs af Vidnesbyrdenes irettesættelse, så har de en byrde, at straks tage klart standpunkt og skelne mellem Vidnesbyrdene og definere hvad er søster Whites private bedømmelse, og hvad er Herrens ord. Alt som understøtter deres synspunkter er guddommelige, og Vidnesbyrdene der retter deres vildfarelser er menneskelige - søster Whites synspunkter. De lader sig ikke påvirke af Guds råd på grund af deres tradition. - Manusskrift 16, 1889. ret

(68)  I virkeligheden forkastes Vidnesbyrdene. - Du har talt om sager, sådan som du så dem, at (69) ikke alle meddelelser fra søster White er fra Herren, men en del er hendes egne tanker, som ikke er bedre end andre andres bedømmelse og idéer. Dette er en af Satans greb for at give jer skyld for at bedrage jeres sjæl og andres sjæle som vover at gå til grænsen i denne sag og sige: Den del som behager mig er fra Gud, men den del som udpeger og fordømmer min handlemåde er fra søster White alene, og bærer ikke det hellige segl. Heri har du i virkeligheden forkastet alle budskaberne, som Gud i Sin ømme og medynkende, kærlighed har sendt dig for at redde dig fra moralsk fordærv. . . ret

(69)  Der er Een bag mig, som er Herren, som har fremkaldt det budskab som du afviser nu og ignorer og vanærer. Ved at friste Gud har du gjort dig selv modløs, og forvirring og blindhed i sindet er følgen deraf. - Brev 16, 1888. ret

(69)  Dette er ikke min holdning. - Efter at jeg skrev dig det lange brev som Ældre H har forklejnet til blot et udtryk af min egen mening, fjernede Herren, under Lejrmødet i Sydcalifornien, delvis begrænsningerne, og jeg skrev som jeg gjorde. Jeg vover ikke at sige mere nu, for at ikke gå udover hvad Herrens Ånd har tilladt mig. ret

(69)  Da professor I kom, stillede jeg ham nogle få skarpe spørgsmål, mere for at se hvordan han betragter tingenes tilstand, end for at få information. Jeg følte at krisen var kommet. Stod Ældre H, og hans tilhængere, i lyset, ville de have genkendt advarslens og irettesættelsens stemme; men han kalder det for menneskeværk, og sætter det til side. Det arbejde som han gør, vil han snart ønske ikke blev gjort. Han spinder et net omkring sig selv, som han ikke kan bryde så let. Dette er ikke min mening. ret

(69)  Hvilken stemme vil du anerkende som Guds stemme? Hvilken kraft har Herren i reserve for at rette dine fejl, og vise dig dine handlinger som de er? Hvilken kraft skal der arbejde i menigheden? Med dine egne handlinger har du lukket enhver åbning, hvorigennem Herren kan nå dig. (70) Vil han oprejse nogen fra de døde for at tale til dig? . . . ret

(70)  I Vidnesbyrdene til Battle Creek, har jeg givet dig det lys Gud har givet mig. Under ingen omstændigheder har jeg givet min egen bedømmelse eller mening. Jeg har nok til at skrive om det som er blevet vist mig, uden falde tilbage til min egne meninger. Du gør som Israels børn gjorde igen og igen. I stedet for at angre for Gud, forkaster du Hans ord, og tilskriver alle advarslerne og irettesættelserne til den budbringer Herren sender. - Vidnesbyrd til Battle Creek menigheden, s. 50-58 (1882). ret

(70)  Lad mig udtrykke mine tanker, og ikke engang mine tanker, men Herrens ord. - Brev 89, 1899. (Citat fra Råd til skrivere og redaktører, s. 112.) ret

(70)  Satan vil hjælpe dem som føler at de må diskriminere. - Jeg har mit arbejde at gøre, at imødekomme deres misforståelser som tror at de kan sige hvad er vidnesbyrdet fra Gud og hvad er menneskeligt produkt. Hvis dem som har gjort dette, fortsætter med dette, vil sataniske agenter vælge for dem. . . . ret

(70)  Dem som har hjulpet menneskesjæle til at føle sig fri til at definere hvad der er af Gud i Vidnesbyrdene og hvad der er uinspirerede ord fra søster White, vil se at de hjælper djævelen i hans bedrageri. Læs venligst Vidnesbyrd nr. 33, side 211 [Vidnesbyrdene, bind 5, s. 682], "Hvorledes tilrettevisning bør modtages." - Brev 28, 1906. ret

(70)  Hvordan kan Gud nå dem? - Hvilken ekstra kraft har Herren, som han kan nå dem med, der har tilsidesat hans advarsler og irettesættelser, og har anset Guds Ånds vidnesbyrd for at være ingen højere kilde end menneskelig klogskab? Hvad kan du gøre ved dommen, når du ikke har givet dette offer til Gud som en undskyldning for at vende dig fra de beviser han gav for at Gud var med i arbejdet? - Vidnesbyrd til Prædikanter, s. 466. ret

næste kapitel