Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 22. Fra side 182ren side   tilbage

Arbejdet skrider frem

(182)   23.april, 1894.
Gud forlanger at en sikker fremgang skal gøres i de forskellige grene af arbejdet. Forretningerne som er gjort i forbinde lse med Guds sag må markeres med større sikkerhed og nøjagtighed. Der har ikke været fremsat nok omhyggelige, afgjorte, faste anstrengelser til at give væsentlige fornyelser. Nogle som er tilknyttet værket går nær deres livs ende, og har stadig ikke lært de bibellektier som får dem til at mærke nødvendigheden af at bringe dem ind i det praktiske liv. De har forspildt anledninger, og nådige (182) velsignelser har ikke været påskønnet fordi de ikke ønskede at gøre en forandring. ret

(182)   Min vejleder sagde: "Hæv standarden for al skoleuddannelse. Du skal ikke sætte en lavere standard op. Disciplinen skal være opretholdt. Lær de unge ved forskrifter og eksempel." Der har ikke været så meget strenghed, men temmelig meget slaphed har været tolereret. Men arbejderne må ikke fortvivle. Arbejd med Kristi Ånd, med Kristi sind for at rette de onder der findes. Forvent at dem der gør galt vil have sympati for dem der gør galt; men trofaste hyrder af flokken har lektier at lære for at påtage sig en højnet standard, og dog lære at håbets stjerne stadig skinner. Arbejd udholdende; men dadel synd på det mest bestemte, og giv den ikke nogen billigelse. Løgnens tilflugtssted for tildækkelse af synd må være revet væk således at stakkels bedagede sjæle ikke kan sove på deres evige ruin. ret

(183)   Verden vil snart forlades af barmhjertighedens engel, og de syv sidste plager udgydes. Synd, skam, sorg og mørke er på enhver side; men Gud har stadig sat menneskesjælene i udsigt det værdifulde privilegium om at bytte mørke til lys, vildfarelse til sandhed, synd til retfærdighed. Men Guds barmhjertighed og tålmod vil ikke altid vente. Lad ingen sjæl tro at han kan skjule sig fra Guds vrede bag en løgn, for Gud vil afklæde sjælen for løgnens tilflugtssted. Pilene fra Guds vrede falder snart, og når han begynder at straffe overtrædelserne, vil der ikke blive givet henstand indtil enden. Stormen fra Guds vrede tiltager, og kun dem som er helliggjort gennem sandheden i Guds kærlighed vil stå. De vil blive skjult med Kristus i Gud indtil ødelæggelsen er overstået. Han vil komme frem for at straffe verdens indbyggere for deres brøde, (183) og »sit blod bringer jorden for lyset og dølger ej mer sine dræbte.« Lad sjælens sang være- ret

(183)   (i digtform) Skjul mig, O min Frelser, skjul mig! Indtil livets storm er ovre; sikker i den himmelske ledelse, Oh, tag imod min sjæl til sidst! Dig I andre har jeg ingen tilflugt, Tag min hjælpeløse sjæl på dig; Forlad mig, oh, forlad mig ikke alene! Stadig støt og trøst mig. (digt slut)

til videre studium: Evangeliets Tjenere -norsk- side 71-72, 185-188, (Gospel Workers, side 28-100, 249-253); Vejledning for menigheden bd 2, side 258, 260; bd 1 side 197(del); (Testimonies vol 5, side 706, 708; vol 2 side 232(del)); Testimonies vol 5, side 158, 159, 80; vol 6, side 34, 113; vol 2 side 232-234. ret

næste kapitel