Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 23. Fra side 184ren side   tilbage

Dovenskab

(184)   30 april, 1894.
»Vær ikke lunkne i jeres iver; vær brændende i ånden; tjen Herren.« Der er kun et middel mod undergang, og det er at kaste dovenskab væk som en synd der leder til evig fortabelse, og gå ud at arbejde og bruge de fysiske muligheder som Gud har givet dig for det formål. Den eneste kur for et unyttigt og virkningsløst liv er anstrengelse, målbevidst og ihærdig anstrengelse. Den eneste kur mod selviskhed er at fornægte selvet, og arbejde alvorligt for at blive den velsignelse du kan blive for dine medmennesker. »Man får aldrig sået, når man kikker efter vinden, og aldrig høstet, når man ser efter skyerne.« ret

(184)   Som Guds menneskelige repræsentanter skal vi gøre det arbejde han har givet os. Til ethvert menneske har han givet et arbejde, og vi skal ikke give os selv af med at gætte hvorvidt eller ikke vores alvorlige bestræbelser vil vise fremgang. Alt det vi som enkeltpersoner er (184) ansvarlig for er den utrættelige, samvittighedsfulde pligtopfyldelse som nogen må gøre; og hvis vi svigter med at gøre det som er sat på vor vej, kan vi ikke blive undskyldt af Gud. Men har vi gjort det bedste vi kan, så kan vi overlade alle resultaterne hos Gud. Men det kræves af os at vi udøver mere intellektuel og åndelig kraft. Det er din pligt og det har været din pligt for hver dag i livet som Gud har nådigt skænket dig, at trække pligtens åre, for du er en ansvarlig repræsentant for Gud. ret

(184)   Befalingen til dig er, »Gå hen, min søn, og arbejd i vingården i dag!« Vi er alle Guds arbejdsmænd, og ikke en skal være ubeskæftiget; men jeg ville spørge, Hvad gør du for mesteren for at du kan høre hans bifaldene ord, »Vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget«? Gud gør aldrig en fejltagelse; han vil aldrig kalde de mennesker gode og trofaste som ikke er gode og trofaste. Til videre studium: Vejledning for menigheden bd 2, side 41, 215-216,(Testimonies vol 5 side 180, 249); Testimonies vol 5, side 122, 254, 498, 501, 529; Evangeliets Tjenere -norsk-, side 209-211, (Gospel Workers side 277-279). ret

næste kapitel