Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 25. Fra side 187ren side   tilbage

Herren kommer snart

(187)   Alle tings ende er nær. Herren kommer snart. Hans domme er ude i vort land. Vi skal ikke kun tale om Kristi komme, men i enhver handling skal vi vise den kendsgerning at han snart vil vise sig i himlens skyer med kraft og megen herlighed. Har vi bryllups klædningen på? Har vi personlig medlidenhed? Har vi samarbejdet med de guddommelige repræsentanter, på en helhjertet, uforbeholden måde, ved at indflette Guds hellige lovs grundsætningers fremgangsmåder i vore liv? Det er een ting at tale om loven, og det er en helt anden ting at udøve den. Det er lovens gørere der vil blive forsvaret for Gud; for dem som udfører loven fremstiller Guds karakter, og lyver ikke mod sandheden. ret

(187)   Herren kommer. Oh, tiden er kort, og hvem i bibelsk henseende er arbejdere sammen med Gud? Skal vi ikke lade os fylde med frygt og ære, så vi ikke er i vort eget naturlige temperament, så vi ikke er uomvendte og uhellige og søger at fortage en påtaget erfaring i stedet for en ægte? Vågen op, brødre, vågen op, før det for evigt bliver for sent. ret

(188)  (188) Der er mange der er arbejdere sammen med Gud som vi ikke opdager. Prædikanternes hænder er aldrig blevet lagt på dem for ordination af arbejdet; men ikke desto mindre bærer de Kristi åg, og udøver en frelsende indflydelse på arbejdet med forskellige fremgangsmåder til at vinde sjæle for Kristus. Vort arbejdes fremgang afhænger af vor kærlighed til Gud og vor kærlighed til medmennesker. Når der er et harmonisk virke blandt de enkelte medlemmer i menigheden, når der har vist sig kærlighed og tillid ved broder til broder, vil der blive et rimeligt forhold mellem magt og styrke i vores arbejde for menneskers frelse. Oh, hvor vi stærkt trænger en moralsk fornyelse! Uden den tro der arbejder ved kærlighed, kan du intet gøre. Måtte Gud give dig hjerte til at modtage dette vidnesbyrd. til videre studium: Den Store Mester, side 433-435, (The Desire of Ages, side 633-636). ret

(188)  Læs og studer det fjerde kapitel i Zakarias. De to oliventræer tømte guldolien ud af dem selv gennem guldrør ind i guldflasken hvorfra helligdommens lamper er påfyldte. Guldolien repræsenter Helligånden. Med denne olie bliver Guds forkyndere hele tiden forsynet, så de, igen, kan tildele den til menigheden. »Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre.« Guds tjenere kan opnå sejre kun ved indvendig renhed, ved hjertets renhed, ved hellighed. Det er af yderste vigtighed at prædikanter sætter et rigtigt eksempel. Hvis de følger slappe og løse principper, er deres eksempel noteret af dem der gør galt som et forsvar for deres kurs. Hele Satans synagoge er på vagt over for fejl i Guds repræsentanters liv, og det meste er lavet fra enhver defekt.- Review and Herald, 22.december, 1904. ret

næste kapitel