Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 30. Fra side 209ren side   tilbage

Direkte afhængighed af Gud

(209)  19.februar, 1895. Det er ikke efter Guds orden at noget menneske, eller en bestemt klasse af mennesker skal begynde at tro at Gud har gjort dem til deres brødrers samvittighed, eller, på en nedladende måde, tage deres egne begrænsede hænder frem, for at styre Herrens betroede arbejdere, og således bringe Herrens arv i fare såvel som deres egen, og (209) hæmmer Herrens arbejde. Gud begrænser sig ikke for et menneske, eller en gruppe mennesker, igennem hvem hans arbejde udføres, men alle siger, »Guds medarbejdere er vi« Det betyder at enhver troende sjæl skal have en del at gøre i hans indviede arbejde, og enhver enkelt troende i Jesus Kristus viser et sindbillede på Kristi fylde for verden, for at fremstille for hans menighed den højere lov for den fremtidige udødelige verden, og i lydighed til himlens fuldmagt som er uden sidestykke, skulle de vise en dyb kundskab uafhængig af menneskelige påfund. ret

(209)  Herren må blive tiltroet og tjent som den store »jeg er«, og vi må betro ham samtykke. Lad ikke mennesker lave love der tager Guds lovs plads. Lær aldrig mennesker at se på mennesker, at stole på mennesker; for menneskers klogskab er ikke tilstrækkelig til at beslutte med hensyn til deres ret til at engagere sig i Herrens arbejde. Når Herren lægger et arbejde på den enkelte, kan mennesker ikke afvise hans forordning. Gud må ikke blive hæmmet i gennemførelsen af sine planer af menneskers indblanden, men det er sket igen og igen. ret

(209)  Hvis menigheden på jorden ligner et tempel, lad den da blive bygget i overensstemmelse med mønsteret vist i himlen, og ikke ifølge menneskers genialitet. Menneskers påfund modvirker ofte arbejdet i Guds planer. Den gyldne målestok har ikke været i hænderne på noget begrænset menneske eller en klasse af mennesker, uanset deres stilling eller kald, men er i den himmelske Arkitekts hånd. Hvis mennesker ikke vil blande sig i Guds plan, og vil lade ham arbejde på sindelagene og karaktererne, bygge dem op efter hans planer, vil et arbejde blive udrettet som vil stå igennem de hårdeste prøver.Testimonies Til videre studium: Vejledning for menigheden, bd 3, side 131-132, (Testimonies, vol 7, side 152), Testimonies, vol 6, side 247, 248; vol 7, side 39, 194-196; Evangeliets tjenere -norsk- side 56, (Gospel Workers, side 80) ret

næste kapitel