Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 38. Fra side 256ren side   tilbage

Det dårlige ved lange taler

(256)  kære bror ___:
Dem der skal være talerør for Gud burde vide at deres læber har været rørt af glødende kul fra alteret, og overbringer sandheden med Åndens tilkendegivelse. Men lange prædikener er en belastning for taleren og en belastning for lytterne der skal sidde så længe. Med det halve af sagen overbragt vil tilhørerne få mere nytte end den store mængde udgydt af taleren. Det som er sagt i den første time er af langt mere værdi hvis en prædiken slutter dér end ordne som tales i den efterfølgende halve time. Sagen der er blevet fremstillet vil blive gravet op igen. ret

(256)  Dette problem har været rejst for mig igen og igen, at vore prædikanter begår fejl i at tale så lang tid at de fører det første virkningsfulde indtryk der var givet tilhørerne, væk. En så stor stofmængde er blevet givet, hvor det umuligt for dem at beholde det og tilegne sig det, så alt synes at være forvirrende. ret

(257)  (257) Jeg har fremholdt dette for vore tjenene brødre, og bedt dem om at ikke at trække deres prædikener ud. Nogle forbedringer har været gjort på dette sted med meget gode resultater. Kun få prædikener har overskredet en time. ret

(257)  Da jeg var i Amerika blev lyset om dig givet mig ved nattetide. Du havde talt temmelig længe, og stadig følt at du ikke havde sagt alt hvad du gerne ville sige, og bad om lidt mere tid. En af de værdige og myndige stillede sig foran dig, da du stod bag talerstolen og sagde: Du har givet folk en masse ting at tænke på; det halve af det du har givet vil blive af meget større gavn end det hele. Hvis man er fyldt af Helligånden, må det gøre et indtryk på de menneskelige tilhørere. Helligånden arbejder med mennesker, men hvis der er afgørende punkter som tilhørerne absolut skal tage med sig, kan en række ord udviske det stærke indtryk, og hælder mere i karret end det kan rumme, og mange anstrengelser er tabte. For at spare den sidste halvdel mod at give nye sandheder, sålænge tankerne var friske til at modtage skal han i stedet for lave et resume i sidste halvdel, så intet er tabt. ret

(258)  Sandheden er en værdifuld og nærende kraft. Det er ordets adgang der giver lys og forståelse i sin enkelthed. Sandheden skulle siges klart, langsomt, og med magt så det kan give lytteren indtryk. Når sandheden i en hvilken som helst form er overbragt er det af største betydning at den bliver forstået, så hele den værdi-fulde føde, livets brød, kan blive modtaget. Lad ethvert brudstykke blive taget op så intet mistes. Ved sand-hedens fremstilling i ordets forkyndelse, er det af betydning at intet går tabt for den respektive tilhører. Herren Jesus er fremstillet ved Helligånden, og søger at sikre sig adgang til sindet, og overbevisningen kommer til hjerte og samvittighed; men den alt for store mængde af materiale der er givet er skadelig i sin virk-ning, det udvisker det indtryk der er gjort så værdifuldt. Tal kort, og du vil skabe en interesse til at lytte igen og igen. ret

(258)   Det er særlig vigtigt at nye og overraskende emner ikke bliver præsenteret på en langtrukken måde for folk. Lad der i enhver tale der gives være en henvendelse med sandhed til hjertet så hvem som helst der hører kan forstå, og således kan mænd, kvinder og unge blive opmærksom på Gud. Prøv at lede alle, fra den mindste til den største, til at søge ordet; så kundskab om hans herlighed vil fylde hele jorden som vandet fylder havet. Til videre studium: Testimonies, vol 2, side 116-118, 616, 617, 672, vol 4, side 261, vol 5, side 251, 252; Evangeliets Tjenere -norsk-, side 121, 122, 124, (Gospel Workers, side 167, 168, 171). ret

næste kapitel