Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 43. Fra side 301ren side   tilbage

Brug af personlig dømmekraft

(301)  Ørebro, Sverige, 28.oktober, 1885.
Kære brødre ___ og ___:
Min bøn er at Herren er med jer i stor kraft i løbet af den kommende konferense. Nogle er måske fraværende som I kunne ønske var tilstede, men Jesus er jeres hjælper. Jeg håber og beder oprigtigt for at dem der bærer ansvar i Michigan, New England, Ohio, Indiana, og andre stater vil tage et bredere syn for arbejdet end de har gjort. Jeg håber at Michigan vil tage et skridt fremad. Jeg må beklage den kendsgerning at der er mangel på frisindethed og fremsynet evne. Arbejderne skulle uddannes og oplæres til arbejdsmarkerne. Vi behøver missionærer overalt. Vi behøver mænd og kvinder der vil give dem selv uden forbehold til Guds arbejde, og bringe mange sønner og døtre til Gud. ret

(302)   Personlig bedømmelse udøves
Jeg er blevet vist at der er en fremgangsmåde som dem i ansvarlige stillinger bør undgå; for det er skadeligt for Guds arbejde. Mennesker i embeder skulle ikke tyrannisere Guds arv, og påbyde alt omkring dem. Temmelig mange har markeret en foreskrevet linie som de ønsker andre skal følge i arbejdet. Arbejdere har prøvet at gøre dette ved blind tro, uden at bruge deres egen bedømmelse af den sag de har i deres hånd. Hvis dem der var sat som bestyrere ikke var tilstede, ville de alligevel have fulgt deres stiltiende ordrer. Men i Kristi navn, jeg vil bønfalde jer at stoppe dette arbejde. Giv mennesker en chance for at udøve deres personlige bedømmelse. Mennesker (302) der følger en andens ledelse, og er villige til at andre tænker for dem, er uegnede til at få betroet ansvar. Vore ledene mænd er efterladende i denne sag. Gud har ikke givet nogle særlige al den hjernekapacitet der er i verden. ret

(302)   Mennesker i ansvarlige stillinger burde betro andre noget fornemmelse, evne til at dømme og se forud, og se på dem som egnede til at gøre det arbejde deres hænder er forpligtet til. Vore ledende brødre har gjort en stor fejltagelse i at udpinne alle de ordrer som arbejderne skulle følge, og dette har resulteret i ufuldkommenhed, i et brud på en påpasselig ånd i arbejderen, fordi de har været afhængig af andre til at gøre al deres planlægning, og ikke selv har påtaget sig noget ansvar. Ville disse mennesker der har taget disse ansvar på dem selv træde ud af vore rækker, eller omkomme, hvilken ro ville blive fundet på vore institutioner! ret

(302)   Ledende mennesker skulle sætte ansvar på andre, og lade dem planlægge og udtænke og udføre, så de kan opnå en erfaring. Giv dem det ord om råd når det er nødvendig, men tag ikke arbejdet væk når du tror at brødrene gør fejltagelser. Må Gud beklage sagen når et menneskes tanker og et menneskes planer er fulgt uden spørgsmål. Gud ville ikke blive æret hvis en sådan orden skulle eksistere. Alle vore arbejdere må have rum for at udøve deres egen bedømmelse og skønsomhed. Gud har givet mennesker talenter som han har i sinde at de skal bruge. Han har givet dem tanker, og han har i sinde at de skal blive tænkere, og gøre deres egen tankegang og planlægning, snarere end at være afhængig af at andre skal tænke for dem. ret

(303)   Jeg tænker at jeg har lagt denne sag frem for jer mange gange, men jeg ser ingen forandring i jeres handlinger. Vi ønsker (303) at ethvert ansvarsbetynget menneske skal aflægge ansvarerne til andre. Sæt andre på arbejde som vil få dem til at planlægge, og bruge dømmekraft. Oplær dem ikke til at være afhængig af din dømmekraft. Unge mennesker må blive oplært til at blive tænkere. Mine brødre, tro ikke et øjeblik at jeres vej er korrekt, og dem der står i forbindelse med jer må være jeres skygger, må gengive jeres ord, gentage jeres ideer, og fuldbyrde jeres planer. ret

(303)   Virkningerne af at hele tiden følge andre
Der er mennesker der i dag kan være mennesker med vide tanker, kan være kloge folk, mennesker man kan stole på, der ikke er således, fordi de ikke har været oplært til at følge andre menneskers planer. De har ladet andre fortælle præcis hvad de skal gøre, og de er blevet forkrøblet i forstand. Deres tanker er indsnævret, og de kan ikke fatte arbejdets behov. De er simpelthen maskiner der skal bevæges af andre menneskers tanker. Tro nu ikke at de mennesker der gennemfører jeres ideer er de eneste der kan stoles på. I har nogle gange tænkt sådan fordi de gør jeres vilje til bogstavet, de var de eneste i hvem I kunne sætte afhængighed. Hvis nogen bruger sin egen dømmekraft, og afviger fra jer, er du blevet afskåret fra ham som en I ikke kunne stole på. Tag dine hænder væk fra arbejdet, og hold det ikke fast i dit greb. Du er ikke det eneste menneske som Gud vil bruge. Giv Herren rum til at bruge de talenter han har betroet mennesker, for at sagen kan vokse. Giv Herren en chance til at bruge menneskers tanker. Vi mister meget ved vore indskrænkede ideer og planer. Spær ikke vejen for arbejdets fremme, men lad Herren arbejde med hvem han vil. Uddan og oplær unge mennesker til at tænke og handle, til at udtænke og planlægge, for at vi kan have en skare af rådgivere. ret

(304)  (304) Hvor mit hjerte smertes ved at se konferensens formænd tage den byrde i at udskille dem de tænker de kan forme til at arbejde med dem i marken. De tager dem der ikke vil afvige fra dem, men vil handle slet og ret som maskiner. Ingen formand har ret til at gøre dette. Lad andre planlægge; og hvis de fejler i noget, så tag det ikke som et bevis for at de er uegnede til at være tænkere. Vore mest ansvarlige personer må lære ved langvarig disciplin hvordan de skal bruge deres dømmekraft. I mange ting har de vist at deres arbejde burde have været bedre. Det faktum at mennesker fejler er ingen grund for hvorfor vi skulle regne dem som uegnede til at være opsynsmænd. Dem der tror at deres måder er korrekte, begår også nu mange bommerter, uden at nogen opdager det. De fremstiller deres succes, men deres fejltagelser vises ikke. Vær da venlig og hensynsfuld over for ethvert menneske der samvittighedsfuldt går ud på marken som en arbejder for Mesteren. Vore ansvarlige mænd har lavet nogle ukloge planer, og har udført dem fordi de tænkte at deres planer var korrekte. De havde behøvet sammenblandningen af andre bestanddele fra sind og karakter. De burde have kontaktet mennesker, der kunne se sagerne fra en helt anden vinkel. Således kunne de have hjulpet dem i deres planer... Hvor letsindigt er det at betro en stor mission i hænderne på én mand, så han kan forme og danne det i overensstemmelse med hans tanker, og efter hans egen sygelige fantasi! Mennesker der har været indsnævret, som har tjent ved bordene, som ikke er langtsynede, er diskvalificeret til at sætte deres præg på arbejdet. Dem der ønsker at styre arbejdet tænker at ingen kan gøre det bedre end dem selv, og fremkalder mærkerne af deres mangler, på de udholdende. Til videre studium: Vejledning for menigheden, bd 3, side 338, 376, (Testimonies, vol 9, side 187, 284), Evangeliets Tjenere -norsk-, side 226, 227, 357, 358, 360, (Gospel Workers, side 303, 304, 484, 485, 488. ret

næste kapitel