Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 59. Fra side 418ren side   tilbage

Gud skal opsøges

(418)   Cooranbong, Australien, 27.august, 1896
Gudfrygtighed behøves. Mindre selvtillid og langt mere ydmyghed må blive set. Guds arbejde er blevet til at betragte som en almindelig ting. Det ville have været meget bedre at have udskiftet mennesker i bestyrelser og komiteer end at have beholdt netop de samme mennesker i årevis, indtil det formodes at deres forslag er blevet antaget uden ét spørgsmål; og sædvanligvis er der ingen røst som er løftet i den modsatte retning. Der er mennesker der sidder i råd som ikke har den dømmekraft som de skulle have. Forståelsen er snæver og altid taler om sig selv. En forandring behøves. Det vil ikke (418) være klogt at gennemføre det halve eller det kvarte af de virksomheder som har været planlagt. ret

(418)   Lad enhver som sidder i råd og i komiteer skrive i sit hjerte disse ord: Jeg arbejder for tid og for evighed. Jeg skal aflægge regnskab for Gud for alle de motiver som tilskynder mig til handling. Lad dette være hans motto. Lad salmistens bøn gå op til Gud, »Herre, sæt vagt ved min mund, vogt mine læbers dør! Bøj ikke mit hjerte til ondt, til at gøre gudløs gerning sammen med udådsmænd; deres lækre mad vil jeg ikke smage.« ret

næste kapitel