Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 61. Fra side 423ren side   tilbage

Så ved alle vande

(423)   Vi må så ved alle vande, holde vore sjæle i Guds kærlighed, arbejde mens det er dag, og bruge de midler som Herren har givet os til at gøre en hvilken som helst pligt der kommer næst. Hvad vore hænder end finder at gøre, skal vi gøre det med godt humør; uanset hvilket offer vi er kaldet til at gøre, må vi gøre det med godt humør. Som vi sår ved alle vande skal vi indse at »den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt.« ret

(424)  »Enhver give, som hans hjerte har tilsagt ham, ikke tvært og tvungent; thi Gud elsker en glad giver. Og Gud har magt til i rigt (424) mål at give jer al nåde, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I trænger til, og endda rigeligt til al god gerning.« Træk ikke tilbage når Helligånden engang har vækket en pligtfølelse i dit sind. Indvirk på denne henstilling, for den er fremkaldt af Herren. »Hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham.« ret

(424)  Det betyder meget at så ved alle vande; det betyder en stadig videregivelse af gaver og ofre. Gud vil give hjælpemidler, så at trofaste tjenere til hans betroede midler skal være afhjulpet tilstrækkeligt i alle ting, og være i stand til at berige ethvert godt arbejde. ret

(424)  Kristi forkyndelse
Der er et stort arbejde der skal gøres. Verden vil ikke være forvandlet ved tungernes gaver, eller ved at udføre mirakler, men ved ar forkynde Kristi korsfæstelse. Helligånden må tillades at arbejde. Gud har lagt redskaberne i vore hænder, og vi må bruge ethvert af dem for at gøre hans vilje og vej. Som troende har vi den forettighed at spille en rolle i at fremskynde sandheden for denne tid. Vi skal så vidt det er muligt bruge midler og kræfter som Gud har givet os til at indføre sandheden i nye lokaliteter. Kirker må bygges til at hjælpe Guds folk, så de må stå som lysene centre, de skinner midt i verdens mørke… ret

(425)   Dette arbejde vil Gud have os til at gøre. Kristi eksempel må efterfølges af dem som gør fordring på at være hans børn. Afhjælp dine medmenneskers fysiske fornødenheder, og deres taknemmelighed vil bryde barrierer ned og sætter dig i stand til at nå deres hjerter. Tænk alvorligt over disse sager. Som menigheder har I en anledning til arbejde som medarbejdere sammen med Gud. Har I adlydt Guds (425) ord, har du gået ind i hans arbejde, ville I være velsignet og hjulpet frem, og ville have opnået en rig erfaring. I ville have fundet jer selv, som menneskelige repræsentanter for Gud, og alvorligt forsvare en plan, for redning, for genoprettelse, for frelse. Denne plan vil ikke være fastgjort, men være fremadskridende, gå videre fra nåde til nåde, og fra styrke til styrke. ret

(425)   Kristus søgte folk hvor de var og satte dem foran de store sandheder med hensyn til hans rige. Som han drog fra sted til sted, velsignede og trøstede han de lidende og helbredte de syge. Dette er vort arbejde. Gud vil have os til at afhjælpe de nødlidendes trang. Årsagen til at Herren ikke viser sin kraft mere bestemt er fordi der er så lidt åndelighed blandt dem der gør fordring på sandheden. ret

(426)  Der er megen sandhedsforkyndelse, men få er helliggjorte gennem sandheden. Gudfrygtighed og retfærdighed er ikke bragt ind i det praktiske liv. Herren er vanæret; og ved ikke at have nogen livskraftig forbindelse med Gud, har den svage menneskelige natur ingen styrke til at modstå fristelser, og vil ikke have det indtil Guds forvandlende kraft tager greb på sjælen. ret

næste kapitel