Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 64. Fra side 456ren side   tilbage

Alt Herrens

(456)   Det rent kødelige ihvor sjælen opbevares og igennem hvilket den virker er Herrens. Vi har ingen ret til at forsømme nogen del af det levende maskineri. Enhver del af den levende organisme er Herrens. Kendskabet til vor fysiske organisme skulle lære det at ethvert medlem skal gøre Guds tjeneste, som et retfærdighedens redskab. ret

(456)   Ingen uden Gud kan undertrykke det menneskelige hjertes stolthed. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke genskabe os selv. I de himmelske sale vil der ikke blive sunget, For mig der elsker mig selv, og vaskede mig selv, forløste mig selv, til mig være herlighed og ære, velsignelse og pris. Men dette er grundtonen i den sang der er sunget af mange i denne verden. De ved ikke hvad det betyder at være ydmyg og sagtmodig i hjertet; og de har ikke i sinde at vide det, hvis de kan undgå det. Hele evangeliet er omfattet af Kristi lære, hans sagtmodighed og ydmyghed. ret

(456)   Hvad er retfærdiggørelse ved tro? Det er Guds arbejde i at lægge menneskets herlighed i støvet, og gøre det for mennesket som det ikke har kraft til at gøre for sig selv. ret

næste kapitel