Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 68. Fra side 475ren side   tilbage

Lad himlen lede

(475)  Profetien må fuldføres. Herren siger: »Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer.« Nogen skal komme i Elias ånd og kraft*, og når han viser sig, vil mennesker sige: Du er meget ivrig, du forklarer ikke skrifterne på den rigtige måde. Lad mig fortælle dig hvordan dine skrifter skal læres. ret

(476)  Der er mange som ikke kan skelne mellem (476) Guds arbejde og menneskets. Jeg skal fortælle sandheden som Gud giver den til mig, og jeg siger nu, hvis I fortsætter med at bebrejde og have stridens ånd, vil I aldrig kende sandheden. Jesus sagde til sine disciple, »Jeg har endnu meget at sige jer; men I kan ikke bære det nu.« De var ikke i stand til at værdsætte de helligede og evige ting; men Jesus lovede at sende Talsmanden, som ville lære dem alle ting, og bringe alt til deres erindring, hvad han end havde sagt til dem. ret

(476)  Brødre vi må ikke lægge vor lid til mennesker. »Slå ikke mer eders lid til mennesker, i hvis næse der kun er flygtig ånde, thi hvad er de at regne for?« I må hænge jeres hjælpeløshed på Jesus. Det får os ikke til at drikke fra dalens kilde når der er en kilde på bjerget. Lad os forlade de lavere liggende strømme; lad os komme til de højere udspring. Hvis der er et punkt i sandheden du ikke forstår, hvor du ikke stemmer overens, udforsk og sammenlign skriftsted med skriftsted, bor sandhedens spyd dybt ned i Guds mines ord. Du må lægge dig selv og dine anskuelser på Guds alter, og lægge dine forudfattede ideer væk, og lad himlens Ånd lede i hele sandheden. - Review and Herald, 18.feb, 1890. ret

næste kapitel