Vidnesbyrd for prædikanter kapitel 72. Fra side 513ren side   tilbage

Hilsende ord

(513)  Mine kære brødre:
Det er vore repræsentanter ved denne General Konferensens privilegium at værne om en lovene og tapper ånd. Mine brødre, Frelseren har åbenbaret sig selv for jer på mangfoldige måder; han har fyldt jeres hjerter med hans nærværelses solskin medens I har arbejdet i fjerne lande og i hjemlandet; han har ført jer gennem farer synlige såvel som usynlige; og nu, idet I mødes endnu en gang med jeres brødre i rådet, er det jeres privilegium at være glade i Herren og fryde sig i kundskaben til hans opretholdende nåde. ret

(513)  Lad hans kærlighed tage besiddelse i jeres hjerte og sind. Vogt jer mod at være overbebyrdede, nedtrykte og sorgbetyngede. Bær et opløftende vidnesbyrd. Vend jeres øjne bort fra det som er mørkt og man taber modet ved, og se på Jesus, vore store leder, under hvis vagtsomme vejledning den nærværende sandheds sag, hvortil vi giver vore liv og vort alt, er bestemt til at strålende triumfere. ret

(514)  Den holdning som vore repræsentanter udviste i løbet af konferensen vil have en kraftig påvirkning på alle udover marken, så vel som på de delegerede selv. Oh, lad det kunne ses, mine brødre, at Jesus er inde i hjertet og støtter og styrker og trøster. Det er jeres privilegium at blive udrustet, fra dag til dag, med et rigt mål af hans Helligånd, og at have et bredere syn på det væsentlige og få det budskab ud som vi forkynder for verden. Herren (514) er villig til at åbenbare de vidunderlige ting ud fra hans lov. Vent foran ham med ydmyghed i hjertet. Bed aller alvorligst for en forståelse for de tider vi lever i, for en mere hel opfattelse af hans hensigt og for mere virkekraft i sjælevinding. ret

(514)  Jeg er ofte ved aftenstid blevet bedt om at tilskynde vore brødre i ansvarlige embeder til at gøre alvorlige anstrengelser i at kende Herren mere fuldkomment. Når arbejderne erkender, hvad de burde, vigtigheden af de tider de lever i, vil der kunne ses en godt arbejde for Herren, og de vil i sandheden blive medarbejdere sammen med Gud. Når de helliger hjerte og sjæl til Guds tjeneste, vil de finde en erfaring der er dybere end nogen anden de har opnået og er absolut nødvendig om så, de vil sejre over al synd. ret

(514)  Det vil være godt for os at tænke over hvad der snart kommer over jorden. Der er ingen tid til leg og egenkærlighed. Hvis de tider som vi lever i svigter i at påvirke vore tanker alvorligt, hvad kan da nå os? Kalder skrifterne ikke på et mere rent og helligt arbejde end det vi har set indtil nu? ret

(514)  Mennesker med klar forståelse behøves nu. Gud kalder på dem som er villige til at blive styret af Helligånden til at sætte et gennemgribende reformerende arbejde i gang. Jeg ser et vendepunkt foran os, og Herren kræver at hans arbejdere er i orden. Alle sjæle burde nu være i et dybere og mere sand helliget forhold til Gud end de har været gennem de tidligere år... ret

(515)  »Jeg glæder mig over,« mine brødre, »at jeg i ét og alt kan stole på jer.« Medens jeg stadig føler den dybeste bekymring over den holdning som visse har taget over for vigtige mål i forbindelse med Guds sag på jorden, har jeg stadig stærk tro (515) på arbejderne udover marken, og tror at som de samles og ydmyger dem selv for Herren og indvier dem selv på ny til hans tjeneste vil de blive i stand til at gøre hans vilje. Der er nogle som ikke engang nu ser sagerne i det rigtige lys; men disse må lære at se øje for øje med deres ligestillede medarbejdere, og må undgå at gøre alvorlige fejltagelser, ved alvorligt at søge Herren for denne tid og ved at underkaste deres vilje fuldt ud til Guds vilje. ret

(515)  Jeg er blevet dybt påvirket af syner der for nylig er gået over mig om natten. Der synes at komme en stor bevægelse - et vækkelses arbejde - ud i mange områder. Vore folk bragte sig selv i orden efter at Gud havde kaldet dem. Mine brødre, Herren taler til os. Bør vi ikke give agt på hans røst? Bør vi ikke bringe vore lamper i orden, og handle som mennesker der ser efter Herres komme? Tiden er sådan at lysbærerne kaldes til handling. ret

(515)  Lad dem i fjernt liggende lande arbejde uselvisk i frygt og kærlighed for Gud for at fremme arbejdet; som missionærer for Gud, kan de gøre meget for det hvis de er forbundet med ham. De burde drage nær til Gud med fuld forsikring i tro og løfte hellige hænder op, uden vrede eller tvivl. Gud vil gøre hans glæde bekendt for dem; men alle som ikke arbejder med øjet kun rettet på Guds herlighed, ikke gør ham til deres afhængighed og tillid, og som hellere lærer af menneskelig visdom, begår bommerter. Det er i udrettelsen af Guds værk at de rigeste erfaringer opnås. Her er det at du skaffer dig visdom, og finder Guds løfter bekræftet. - Special Testimonies to Ministers and Workers (serie A, nr 9, 1897), side 35. ret

næste kapitel