13. april - Kristus, vor fred og retfærdighed

 Ham har Gud med sin højre hånd ophøjet til fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse. - Ap.G.5,31.

 Han, som har retfærdighedens pletfri klædning, der er vævet på den himmelske væv, i hvilken der ikke er en tråd, som det syndige menneske kan gøre krav på, sidder ved Guds højre hånd for at iføre sine troende børn sin retfærdigheds fuldkomne klædning. De, der frelses i Guds rige, vil ikke have noget at rose sig af; prisen og herligheden vil flyde tilbage til Gud.....

 Det er ikke synderens opgave at slutte fred med Gud, men at antage Kristus som sin fred og retfærdighed. Således bliver mennesket ét med Kristus og ét med Gud, Der er kun en eneste måde, hvorpå vi kan få et helligt hjerte. og det er gennem troen på Kristus. Alligevel tror mange, at anger er en slags forberedelse, som mennesker selv må gøre, før de kan komme til Kristus. De må selv gøre skridtet til at finde Kristus som deres advokat. Det er sandt, at anger må finde sted før tilgivelse, men synderen må komme til Kristus, før han kan angre. Det er Kristus, som styrker og oplyser sjælen, så angeren kan blive efter Guds sind. Anger er visselig en gave fra Jesus Kristus akkurat ligesom syndernes forladelse. Anger kan ikke erfares uden Kristus, for det er den anger, han har fremkaldt, der er grundvolden, hvorpå vi kan bede om tilgivelse. Det er gennem Helligåndens arbejde, at mennesker ledes til anger. Det er fra Kristus, at angerens nådegave såvel som tilgivelsens gave kommer, og anger såvel som synderes tilgivelse kan kun ske gennem Kristi forsonende blod. Dem, Gud tilgiver, gør han først bodfærdige.

  Når synderen modtager Kristus og lever i ham, tager Jesus hans synder og svagheder og indpoder den angrende sjæl i sig selv, således at synderens forhold til Kristus bliver som grenens forhold til vintræet. Vi har intet, vi er intet, medmindre vi modtager Kristi fortjeneste."