Kap. 14 - Indledende skridt til at skrive og udgive Den store strid-beretningen

 1858-synet af Store strid
[Ældre og mrs. White, som boede i Battle Creek, Michigan, holdt møder med troende i Lovets lille lund i Ohio. Det syn er refereres til her, fik Ellen White da hun deltog i en begravelsesgudstjeneste ved hendes mand søndag eftermiddag, d. 14. marts, 1858. - udgiverne.] Synet d. 14. marts, 1858 - I dette syn i Lovetts lille lund, blev det meste af den store strid, som jeg havde set for ti år siden, gentaget, og jeg fik vist at jeg måtte skrive det ned. Jeg skulle dog kæmpe med mørkets magter, for Satan ville gøre store anstrengelser for at forhindre mig, men Guds engle ville ikke efterlade mig i den konflikt, da jeg måtte sætte min lid til Gud. - Åndelige gaver, bd. 2, s. 270. (Se Livskildringer, s. 162.)

 Satans angreb. Mandag begyndte vi vor hjemrejse. . . . . Medens vi sad i vognene lagde vi planer for at skrive og udgive bogen med navnet Store Strid, umiddelbart efter vi var kommet hjem. Da havde jeg det ligeså godt som normalt. Da toget kom til Jackson, tog vil til Br. Palmers. Vi havde været i huset en kort tid, medens jeg talte med str. P. nægtede min tunge at sige det jeg ønskede at sige, og virkede stor og følelsesløs. En besynderlig kold (100) følelse slog mit hjerte, gik over mit hoved og ned i min højre side. I en stund var jeg følelsesløs; men blev vækket op af stemmen til en inderlig bøn. Jeg prøvede at bruge min venstre arm og ben, men de var helt følelsesløse. I en kort tid troede ikke at jeg skulle leve. - Samme, s. 271.

 Skrive Store Strid-beretningen - I adskillige uger kunne jeg ikke mærke håndtrykket, eller det koldeste vand på min hånd. Når jeg rejste mig for at gå, vaklede jeg ofte, og nogle gange faldt til gulvet. I den tilstand begyndte jeg at skrive den Store Strid. Først kunne jeg kun skrive en side om dagen, senere tre; men idet jeg kom længere frem, kom jeg til kræfter. Lammelsen i min hånd lod ikke til at omtåge mit sind, og før jeg afsluttede det arbejde, havde virkningen dette chok forladt mig helt. - samme. s. 272.

  [Åndelige gaver, bd. 1 [Bemærk at udgivelsen af bogen "Åndelige gaver - Den Store Strid mellem Kristus og hans engle og Satan og hans engle", med en opremsning af dets kapitler, blev bragt af James White i Review and Herald d. 9. september, 1858, i de to sidste notesider:
"Åndelige gaver
"Dette er et værk på 224 sider, skrevet af Mrs. White, med en introducerende artikel om evige åndelige gaver, af Br. R. F. Cottrell. Pris: 50 cents.
"Åndelige gaver, eller Den Store Strid, er nu sendt ud til alle som har bestilt den. Hvis nogen ikke har modtaget den nu, så giv besked.
Bogen blev nøje sikret og gik igennem to eller flere oplag. - udgiverne
]

 Satans forhindrende taktikker blev vist. - Ved tiden op til konferensen i Battle Creek, juni 1858, blev jeg taget bort i et syn. I det syn fik jeg vist at Satan ved pludselige angreb på Jackson, havde tænkt at tage mit liv for at forhindre det skrivearbejde jeg var i gang med; men Guds engle blev sendt for at redde mig, og rejste mig efter virkningerne af Satans angreb. Jeg så, blandt andet, at jeg ville blive velsignet med bedre helbred og end før angrebet på Jackson. - Samme.

 Åndelige gaver, bind III og IV
Skrive den gammeltestamentlige beretning 1863-1864 - Efter at vi var vendt tilbage fra øststaterne [21. december, 1863], begyndte (101) jeg at skrive [Åndelige gaver] bind III, for at få en bog på størrelse der indeholder vidnesbyrd, som hjælper sammesætningen til [Åndelige gaver] bind IV. Idet jeg skriver, åbner tingene sig op for mig og jeg så at det var umuligt at få alt jeg havde skrevet [om Det gamle Testamentes beretning] ned, som få sider, som jeg først havde tænkt. Det stod klart og Bind III var fyldt op [304 sider].

 Så begyndte jeg på bind IV, men før jeg havde afsluttet mit arbejde, medens jeg beredte helse-emnet for trykkeriet, blev jeg kaldt til Monterey. Vi tog af sted, og kunne ikke afslutte arbejdet så hurtigt som vi havde forventet. Jeg var nødt til at vende tilbage for færdiggøre det til trykkeriet. . . .

 Jeg havde skrevet næsten hele tiden i over et år. Normalt begyndte jeg at skrive fra syv om morgenen og fortsatte til syv om aftenen, og så forlod jeg skriveriet for at læse korrektur. [Dengang blev bogudgivelserne i nogen grad gjort stykkevis. Medens skrivningen var i gang, var typograferingen i gang og trykningen kunne begynde før det sidste manusskrift var færdigt. Derved kunne skrivning og korrekturlæsning ske samtidig - Udgiverne] - Manusskrift 7, 1867.

 Forfatterens forord genkendte synets kilde. - Idet jeg overbringer dette, mit tredje lille bind til offentligheden, trøster jeg mig i overbevisningen om at Herren har gjort mig til Sit ydmyge redskab, der spreder nogle stråler af det dyrebare lys over fortiden. Den hellige historie, berettet til hellige aldrende mænd, er kort. . . .

 Siden troens store kendsgerninger, knyttet til aldrende hellige mænds beretninger, er blevet åbnet for mig i syn; er jeg også, med den betydningsfulde kendsgerning at Gud på ingen måde ser let på frafaldnes synder, blevet mere end nogen sinde før blevet overbevist om at uvidenhed om disse fakta, og de listige fortrin der gøres af denne uvidenhed af nogen der ved bedre, er vantroens store bølger. Hvis det, som jeg har skrevet om disse punkter kan hjælpe nogen, så lad Gud være lovet.

 Idet jeg begynder at skrive, håber jeg at bringe alt med i dette bind, men jeg er nød til at afslutte Hebræernes (102) beretning, tage Sauls, Davids, Salomos og andres sager op, og behandle sundheds-emnet i et andet bind. [Åndelige gaver, bind 4, blev udgivet i 1864. Udvidelse af denne begyndende præsentation, kom med i Profetiens Ånd, bd. 1 (1870), og Patriarker og Profeter (1890) - Udgiverne.] - Åndelige Gaver, bd. 3, s. 5,6 (E.G.W. forord).