Kap. 43 - Følelse af modløshed.

 Ellen White led af modløshed
Du spørger mig hvordan det kan være at du vågner op om natten og føler dig omgivet af mørke? Jeg har det ofte på samme måde selv; men denne modløshed er ikke et tegn på at Gud har forladt dig eller mig. . . . Tungsind er ikke bevis på at Guds løfter ikke har virkning.

 Du ser på dine følelser, og fordi dit overblik ikke er helt klart, begynder du at trække betyngelsens klæder nærmere omkring din sjæl. Du ser ind i dig selv og tror at Gud har forladt dig. Du skal se på Kristus. . . .

 Når vi går ind i et fællesskab med vor Frelser, går vi ind på fredens område. . . . . Vi må udøve vor tro hele tiden, og stole på Gud uanset hvilke følelser vi har. . . . Vi skal være ved godt humør, være klar over at Kristus har overvundet verden. Vi vil få trængsler i verden, men fred i Jesus Kristus. Min bror, vend dine øjne væk fra indersiden, og se på Jesus som er din eneste hjælper. - Brev 26, 1895.

 Råd til en fortvivlet søster
I min kristne erfaring har jeg gået over den grund hvor du ikke har rejst. Det var som om at jeg var bundet i fortvivlelsens lænker. Da jeg var ganske ung, kun (325) omkring 12 år, var jeg fuldstændig hjælpeløs i nogle måneder. Men Herren lod mig ikke blive i den tilstand. Han tiltrak mig med Sin egen barmhjertighed og nåde, og bragte mig til lyset. Han vil hjælpe dig.

 Se ikke på dig selv. Tænk og tal ikke om dig selv. Du kan ikke frelse dig selv ved nogle af de gode gerninger du kan gøre. Herren Jesus har ikke gjort dig til syndbærer. Han har ikke været i stand til at finde et menneske eller en engel til at være syndbærer. Han siger: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile." Tror du Kristi ord? Han påbyder dig: "Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let."

 Tænk på Frelseren. Læg dine synder på Synd-bæreren, både synder du har begået og ting du har undladt. Du ved at du elsker Herren; du må ikke opsluge dit liv i bekymringer, fordi Satan plager dig med sine falsknerier. Tro på at Jesus vil tilgive dine overtrædelser, men faktisk også gør det. Han bar hele verdens synder. Han elsker at få den svage og betyngede sjæl til at komme til Sig og stole på ham. Søg Gud i enkel tro og sig: "Jeg tror; hjælp min vantro."

 Engle tjener sjæle, der har tillid. - Herren forkaster ikke sine fejlende børn med det samme. Han bærer længe over med dem. Hans engle tjener enhver troende og tillidsfulde sjæl. Når du nu læser disse ord, så tro på at Herren accepterer dig præcis som du er, fejlende og syndig. Han ved at du ikke kan udslette en eneste synd; Han ved at hans dyrebare blod, som er udgydt for synderen, gør ham, som er betrængt, bebyrdet og rådvild, til et Guds barn.

 Guds Ord er som en have fyldt med smukke og velduftende blomster. Min søster, vil du ikke plukke Hans løfters blomster, roser, liljer og nelliker? Hvil i Hans kærlighed. Ingen tunge kan udtrykke eller intet begrænset sind kan fatte hans løfters rigdomme og storhed, for så svage og skælvende sjæl som du (326) er. Simpel tro og tillid er din del; for Herrens del vil han aldrig undlade at opfylde. Drag nærmere i tro til Den dyrebare Syndbærer, og da klynge sig til Ham i tro. Vær ikke bekymrede; det vil ikke hjælpe noget overhovedet. Tro på at Kristus selv dadler fjenden, og at han ikke kan få mere kontrol over dig. Tro på at Satan er blevet dadlet. Når fjenden kommer ind, som en flodstrøm, vil Herrens Ånd opløfte en standard mod ham.

 Grib fat i Jesus og lad Ham aldrig gå. - Jeg byder jer atter, at se bort fra jer selv. Se på Jesus. Grib fat i den Mægtige, og lad Ham aldrig gå. Vor Herre Jesus har udtrykt sin kærlighed til dig, idet han gav Sit eget liv så du kan blive frelst; denne kærlighed må du ikke have mistillid til. Se ikke på den mørke side. Vær håbefuld i Gud. Ved at se på Jesus, som din syndstilgivende Frelser ændres du til hans billede. Sig: "Jeg har spurgt min Frelser, han har sat mig fri, og jeg er i virkeligheden fri. Jeg er Herrens, og Herren er min. Jeg vil ikke være bange. Jeg ved at han elsker mig med mine svagheder, og jeg vil ikke såre ham ved at vise min mistillid til ham. Jeg bryder med fjenden. Kristus har skåret de bånd over, der bandt mig, og jeg vil prise Herren."

 Derved kan du oplære og styrke dit sind. Måtte Herren hjælpe og velsigne dig hvert øjeblik. Vær fri, ja vær fri i Herren lige nu. Glæd dig over din frihed. - Brev 36, 1900.

 Se bagom skyggerne
Jesus lever; Han er opstået, Han lever for evigt. Føl ikke at du bærer på byrden. Det er rigtigt at du bærer på åget, men hvem bærer du åget sammen med? - Ingen mindre personlighed end din Forløser. Satan vil kaste sin helvedes skygge tværs over din sti; andet kan du ikke forvente; men han kaster de samme mørke skygger over Kristi sti. Alt hvad du skal gøre nu er at se udover skyggerne og hen til Kristi klarhed. . . . Se ikke på sorgerne; men tænk på hvor dyrebar Jesus er.

 (327) Din hukommelse vil blive fornyet ved Helligånden. Kan du glemme hvad Jesus har gjort for dig? . . . . Du blev taget bort fra dig selv; dine dybeste og lifligste tanker var ud over din dyrebare Frelser, Hans omsorg, hans forsikring, Hans kærlighed. Hvordan kunne din længsel vende sig bort fra Ham!

 Alle dine håb hvilede på Ham, alle dine forventninger var knyttet til ham. Nuvel, Han elsker dig stadig; Han har den balsam som kan helbrede enhver som er såret og du kan hvile i ham. . . .

 Trøsteren vil være alt det for dig som du ønsker. Du vil blive vejet med Guds Ånd, og betydningen af budskabet og arbejdet. Jeg ved at Herren er villig til at åbenbare de forunderlige ting i Hans lov. Oh, lad alle få at vide at du har været sammen med Jesus. - Brev 30a, 1892

 Stå ansigt til lyset. - Jeg vil ikke lade mine tanker dvæle ved den mørke side. Jesus har lys og trøst og håb og glæde til mig. Jeg ønsker at stå ansigt til lyset, så klarheden fra retfærdighedens sol må skinne i mit hjerte, og genspejle til andre. Det er enhver kristens pligt at skinne - og sprede det nådes lys, som Kristus tildeler. Gud vil have at jeg selv i min smerte, priser ham, vise at jeg erkender at han er til stede hos mig. (Rom. 5,1; 1.Joh 5,11 citeret.) - Manusskrift 19, 1892.