Kap. 49 - Kan alle få profetiens gave?

 Ind i mellem kommer der efterretninger til mig om udtalelser hvad Søster White har gjort, men som er helt nyt for mig, og som ikke kan undgå at vildlede folk med hensyn til mine rigtige lære og synspunkter. En søster taler meget entusiastisk i et brev til sine venner, om en udtalelse fra bror Jones, at søster White har set at tiden er kommet hvor alle, som har det rette forhold til Gud, kan få profetiens gave i samme omfang som dem, der nu får syner.

 Hvor er autoriteten bag denne udtalelse? Jeg må tro at søsteren ikke har forstået bror Jones, for jeg kan ikke tro at han har sagt dette. Skriveren fortsætter: "Bror Jones sagde sidste aften at det er således, at Gud ikke vil tale til alle andre end dem, han selv har gavn af, og dette vil opfylde Joels profeti." Han sagde dette allerede har udviklet sig i adskillige tilfælde.

 Han talte som om han troede at ingen ville tage en så ledende position, som søster White har gjort, og stadig vil gøre. Der blev henvist til Moses som en parallel. Han var en leder, men mange andre refereres der til, som profeterende, selv om deres profetier ikke er offentliggjort. Han (bror Jones) vil (341) ikke tillade at den sag kopieres vidt og bredt, som er blevet læst op her fra nogle søstre. . . .

 Disse tanker om at profetere, tøver jeg ikke med at sige, at det var bedre det aldrig var blevet sagt. Sådanne udtalelser baner vej for en tilsand hvor Satan helt sikkert vil udnytte situationen og bringe uægte andagter ind. Der er fare for at det ikke kun er ubalancerede mennesker som føres ud i fanatisme, men at udtænkte mennesker vil udnytte denne ophidselse til at fremme deres egne mål.

 Jesus opløftede Sin røst i advarslen: "Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem." (Matt. 7,15. 16) "Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund." (Jer.23,16) "Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér ! så tro det ikke; for der skal fremstå falske Kristus er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud." (Mark.13,21-23) - brev6a, 1894