Danske databaser

- til at søge i Ellen Whites tekster.

På grund af de danske databasers store størrelse, er de opdelt i mindre enheder. - Hvis du kan programmere en sql-streng der dækker flere databasefiler, vil dette løse problemet

Grund - database

Omfatter "Patriarker og profeter", "Profeter og konger", "Den Store Mester", "Mesterens efterfølgere", "Den store strid", "Vejen til Kristus", "Kristus vor frelser", "Uddannelse", "Åndelige gaver 1-4a", "Profetiens Ånd bd 1-3", "Kampen mellem Kristus og Satan", "Skildringer fra Paulus liv", "Bibelsk Helligelse", "Det virkelige liv", "Med mesteren på bjerget", "Kristi lignelser", "Budskaber til menigheden", "Livsskildringer", "Vidnesbyrd for menigheden 1-9", "Adventmenigheden ikke Babylon", "Særlige vidnesbyrd om uddannelse", "I den store Læges fodspor" og "Vejen til et bedre liv"

Citat - database

Omfatter "Budskaber til de unge", "Adventisthjemmet", "Sind, karakter og personlighed", "Barnet i hjemmet", "Genløsningens historie", "Evangeliselisme", "I mesterens tjeneste", "Udvalgte budskaber 1,3", "EGW Bibelkommentaren 7A", "Kolportørtjenesten", "Kolportørevangelisten", "Jorden blev oplyst", "Vidnesbyrd for prædikanter", "Herren kommer", "Guds sønner og døtre", "At jeg må kende ham", "Troen jeg lever af", "Vidnesbyrd om sabbatsskolen", "Råd om sabbatsskolearbejdet", "Grundprincipper om kristen uddannelse", "Det skal ske i de sidste dage", "Tanker om åbenbaringen", og "Helse og livsstil"

Tidsskrifter

Omfatter visse egw-artikler fra "Review and Herald", "Signs of the Times", "Youth Instructor" og alle "The present Truth"-artikler.

Søg bogtitel

Bogens titel på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Direkte til indholdsfortegnelse