Kristus vor Frelser

 • Utgave 1919, Klik her

  Dansk bogforlag 1980. 227 sider.
  dansk side:
  engelsk side:

  Indskannet og korrigeret. Sidetalsoversætter

 • Kan købes på Dansk Bogforlag

  Jesu fødsel
  Jesus fremstilles i templet
  Vismændenes besøg
  Flugten til Ægypten
  Jesu barndom
  Dage med kamp og strid
  Dåben
  Fristelsen
  Virksomheden begynder
  Jesus underviser folket
  Sabbatshelligholdelse
  Den gode hyrde
  Indtoget i Jerusalem
  »Tag dette bort herfra«
  Ved påskenadveren
  I Getsemane
  Jesus forrådes og gribes
  Jesus for Annas, Kajfas og Det store råd
  Judas
  Jesus for Pilatus
  Jesus for Herodes
  Jesus dømmes af Pilatus
  Golgata
  Jesu død
  I Josefs grav
  Han er opstanden
  Gå hen og fortæl mine disciple det
  Jesu vidner
  Jesu himmelfart

  Jesu genkomst
  En dommens dag
  De frelstes hjem