I den store Læges fodspor.

1910. og 1912. 433 sider
dansk side:
engelsk side:
ikke justeret

Dansk-norsk oversættelse

Indskrevet fra frakturskrift og korrigeret. Sidetalsoversætter


Den sande missionslæge.
Vort eksempel

I virksomhed
I naturen og hos Gud
En berøring i tro
Sjælens helbredelse
Frelst for at tjene
Lægens kald.
Samvirket mellem Gud og mennesket

Lægen som lærer
Lægemissionærer og deres arbejde.
Undervisning og helbredelse

Om at hjælpe de fristede
Arbejde for ædruelighedens fremme
Hjælp for de arbejdsløse og hjemløse
De hjælpeløse fattige
Arbejde for de rige
De syges pleje.
I sygeværelset

Bøn for de syge
Brugen af helbredelsesmidler
Behandling ved sjælelig påvirkning
I berøring med Naturen
Sundhedens grundprincipper.
Almindelig hygiejne

Hygiejne hos israelitterne
Klædedragt
Kost og sundhed
Kødspiser som næringsmiddel
Yderligheder i kostspørgsmålet
Stimulanser og narkotiske midler
Alkoholtrafik og forbudslove
Hjemmet.
I hjemmet

Hjemmets grundlæggere

Salg og udstyr af et hjem
Moderen
Barnet
Hjemmets indflydelse
Sand uddannelse og missionsarbejde
Den nødvendige kundskab.
En sand kundskab om Gud

Faren ved spekulativ viden
Falsk og sand uddannelse
Rigtigheden af at følge den sande Kundskab
Kundskaben, som fremholdes gennem Guds ord
Hvad arbejdere behøver.
Hjælp i det daglige liv

I berøring med andre
Udvikling og tjeneste
En højere erfaring