Vidnesbyrd for menigheden bind 7

298 sider, 56,8% er oversat sept 96 - mar 98
side:


Forord (ikke af egw)
Sektion et - Antagelig tjeneste
Det sjælevindende arbejde

Signal om fremrykning
Arbejde for menighedsmedlemmer
Arbejdere fra rækkerne
Udbredelse af korsets sejr
Arbejdet i byerne
Arbejdet i stor-NewYork
Udskyd ikke længere
Familieandagt
Ansvar i ægteskabet

Sektion to - Vort sanatoriearbejde
Værkets omfang

Kendskab til sundehedens grundsætninger
Vore sanatoriearbejderes høje kald
Et budskab til vore læger
Værdien i udendørs liv
Bort fra byerne
På landet
Ikke blandt rige
Tanker i forbindelse med byggeri
Ikke for fornøjelsessøgende
Generalisering
Tegnet på vor orden

Sektion tre - Helsekost
Sundhedsmissionsarbejdet i vore byer

Arbejdet med resturenterne
Sunde fødevarer
Fremstilling af sundhedsfødevarer
Undervis folket

Sektion fire - Forlagsarbejdet
Guds hensigt med vore forlagshuse

Vort samfunds litteratur
Kommercielt arbejde
Forlag på missionsmarken
Forlagenes forhold til hinanden
Kolpotøren
Forfattere
Menigheden og forlaget
Guds redskabers hellighed
Afhængighed af Gud
Samarbejde
Selvbeherskelse og troskab
Faren ved upassende læsning
Undgå gæld

Tro og mod
Selvopofrelse

Sektion fem - I de sydlige stater
Sydstaternes behov

Indflydelsesrige centre
Belæring til arbejderne
Vær ved godt mod

Sektion seks - Råd til byrdebærere
Prædikanter og forretningsanliggender

Tag tid til at tale med Gud
Prædikantarbejdet
Bestyrrelsesmøder
Menighedstugt
»Giv agt på hverandre«
Til lærerne på vore skoler
Hensynsfuldhed mod dem som kæmper med vanskeligheder
En klog fordeling af midler
Vore ældre pionerfolk
Omsorg for arbejdere