Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Trykt og publiceret for dansk-amerikanere. Bogen er på 288 sider, 4% er oversat til. Er bearbejdet juni 94-jan 95.

Oplysninger om udgivelsen fra Pacfic press Publication - se her

side:


Forord (ikke af egw)
Sektion et - Kongens komme
Den sidste krise

Kaldet til at være vidner
Hjemmemissionsarbejdet
Nødvendigheden af alvorlige anstrengelser
»For intet har I fået det, for intet skal I give det«

Sektion to - Litteraturen bruges
Vore skrifter

Udbred litteraturen
Et større udsyn
Lejrmøderne og vore skrifter

Sektion tre - Arbejdet i byerne
Forholdene i byerne

Et arbejde for vor tid
Abejdsmetoder
En appel til lægmænd
Et ord til prædikanterne

Sektion fire - Sundhedsarbejdet
Troskab i helsereformen

Et opråb om lægemissionærer
Evangelisternes Loma Linda college

Sektion fem - Enighedens ånd
Enighed mellem forskellige nationaliteter

Enhed i Kristus Jesus
Forlagsvirksomheden i College View
Tyske og skandinaviske konferenser

Sektion seks - Den sorte race.
Behovet for arbejdere blandt farvede

Forkyndelsen af sandheden, hvor der er racehad
Forholdet mellem de sorte og de hvide
Agtelse for de sorte missionsarbejdere
En missionsmarks behov

Sektion syv - Religionsfrihedsarbejdet
En prøvetid ligger foran os

Søndagsarbejde
Advarende ord

Sektion otte - Betimelige råd.
Trofast forvaltning

Godgørenhed
Selvstændighedens ånd
En fordeling af ansvar
I ydmyghed og tro
Til medarbejderne i Sydcalifornien
»Jeg er kun et lille barn«

Belønning for alvorlig bestræbelse