Aandelige erfaringer

1883, (USA) 1884, 1901 (Oslo)
dansk side:

Dansk-norsk oversættelse


1. Min barndom
2. Min Omvendelse
3. Fortvivelske og Haab
4. Udelukkes af Metodistkirken
5. Brødrenes modstand overvindes
6. Erfaringer i 1843-44
7. Mit første syn
8. Kald til at virke offentlig
9. Et syn angående den nye jord
10. Tilbageholder fornøden irettesættelse
11. Giftermål og senere virksomhed
12. Udgiver et blad og prædiker ordet
13. Flytning til Michigan
14. Min ægtefælles død

2. del
1. Forældre og børn

Ungdommens farer
Usædelighed
Uskriftmæssige Ægteskaber

2. Sundhedsreformen

De sanselige begæringers magt
Sømmelig klædedragt
Skal et menneske bedrage Gud?

3. Hvorledes skal vi holde sabbaten?

Til de uerfarne
Se hen til Jesus
Lighed med verden

4. Menighedssager

Misundelse og dadelsyge
Kristelig Enighed

Broderkærlighed

5. Trang til Arbejdere

Vore lejrmøder
Sandhedens kraft
Arbejdere for Gud
Prædikantens hustru

6. Bibelske biografier

Guds kærlighed til sit folk
Vor Troes Prøve
”Hemmelighedsfuld Banken”

7. Herrens dag er forhånden

Beredelse for Kristi komme
Guds segl
Vore Pligter med Hensyn til Trængselns Tid.
En alvorsfuld Drøm
Dommen

8. Farer og Ansvar

Menigheden er Verdens Lys
Når blinde leder de blinde
Beredelse for enden
Beseglingen

9. Den kommende krise.

Den forestående kamp
Dyrets Mærke
Ved Enden af de 2300 Dage.


3. Del
Den Kristne Menigheds Erfaringer i Fortiden og Fremtiden.
Det første kapitel - Det store Frafald.

Uretfærdighedens Hemmelighed
Reformationen.
Menigheden og Verden forenet.


Andet Kapitel.
Wiliam Miller

Den første Engels Budskab
Den anden Engels Budskab.
Adventbevægelsen billedlig fremstillet.

Tredje Kapitel
Helligdommen.

Den tredje Engels Budskab.
En Fast Grundvold.
Spiritismen.

Fjerde kapitel
Begjærlighed.

Rystelsen.
Babylons Synder.
Budskabet forkyndes med høj Røst.
Det tredje Budskab afsluttes.

Femte Kapitel.
Trængselstiden.

De helliges Befrielse.
De helliges Belønning.
Jorden lægges øde.
Den anden Opstandelse.
Den anden Død.