At jeg må kende ham

1980 andagtsbog. Hverdagskristendom.

Indskannet


2. januar - Hvor visdommen begynder
3. januar - Hvem kan kende Gud?
4. januar - Overfladisk kundskab ikke nok
5. januar - Kristus, det evige ord
6. januar - "Den store "jeg er"
7. januar - Samarbejde i skabelsen
8. januar - En bedrøvelig dag for universet
9. januar - Syndens gåde
10. januar - Fjendskab til synden
11. januar - En håbets stjerne
12. januar - Guds karakter åbenbaret
13. januar - Overvældende kærlighed
14. januar - Isak, et forbillede på Kristus
15. januar - Kristus, de mystiske stige
16. januar - Et forbillede på Kristi første komme
17. januar - Den slagne klippe
18. januar - Det levende vand
19. januar - Gud som menneske
20. januar - Barnet i Betlehem
21. januar - Et lys for børnene
22. januar - Et barn i templet
23. januar - Hav frelsen hos dig!
24. januar - Idealet for alle mennesker
25. januar - Betydningen af Jesu dåb
26. januar - Fristelsen i ørkenen
27. januar - Et liv uden synd
28. januar - Kristus led, da han blev fristet
29. januar - Golgatas kors
30. januar - Vor guddommelige forløser
31. januar - De himmelske hærskarer undres
1. februar - Ydmyghedens storhed
2. februar - Gud åbenbaret i Kristus
3. februar - Kristus i hjemmet
4. februar - Børnenes ven
5. februar - Et budskab til drenge og piger
6. februar - Hære af børnemissionærer
7. februar - Missionær til de fattige
8. februar - Vort mønster og vort eksempel
9. februar - Venlig, kærlig, barmhjertig
10. februar - En egenskab, vi kan have fælles
11. februar - Den barmhjertige læge
12. februar - Han bar vore sygdomme
13. februar - Del himmelens skatte med andre
14. februar - Den største lærer
15. februar - Grundig undervisning
16. februar - Kristus, den gode hyrde
17. februar - I hyrdens favn
18. februar - Guds børn
19. februar - Når mennesket samarbejder
20. februar - Vil du lade ham komme ind?
21. februar - Helligånden, vor hjælper
22. februar - En skjult skat
23. februar - Har du meldt dig?
24. februar - "Se, hvor stor en kærlighed"!"
25. februar - "Vi skal blive ham lige"
26. februar - Ved den store lærers fødder
27. februar - Løskøbt med Kristi blod
28. februar - Vægten af Guds vrede
29. februar - Golgatas kors
1. marts - Ringeagtet, skyet af folk
2. marts - "Såret for vore overtrædelser"
3. marts - Fornedrelsens dyb
4. marts - Golgata - Kronen på Guds værk
5. marts - Kristus, vore guddommelige løsepenge
6. marts - Opstandelse til nyt liv
7. marts - Den herlige genforening i Himmelen
8. marts - Fuldkommen forligelse
9. marts - Kristus som sejrherre
10. marts - Vor offerpræst
11. marts - En talsmand iklædt vor natur
12. marts - Når Jesus er midler
13. marts - Hel og fuld frelse
14. marts - Sikker i alle storme
15. marts - Jesus holder fast
16. marts - Gudfrygtens hemmelighed
17. marts - En bro over afgrunden
18. marts - Den kostbare perle
19. marts - Kristi dyrebare juveler
20. marts - Det bedste i livet
21. marts - Brug livet ret
22. marts - Betroet gods
23. marts - Den, Gud bruger
24. marts - Rådgiver og ven
25. marts - Opfylde livets forpligtelser
26. marts - Det højeste mål at stræbe efter
27. marts - Såning og høst
28. marts - Forspild ikke livet
29. marts - Dannet efter hans karakter
30. marts - Himmelens glæder
31. marts - Hjælp i enhver krise
1. april - Kilden til alt lys
2. april - Kristi velsignelser er universelle
3. april - Lighed hos de troende i Kristus
4. april - Forenet i fælles broderskab
5. april - Den samme plan til alle tider
6. april - Gennem Kristus til de ti bud
7. april - Én familie i Kristus
8. april - Kristendommens inderste væsen
9. april - Vand til den tørstende
10. april - Brød til den hungrende
11. april - Samfund med Kristus
12. april - En ny klædning
13. april - Kristus, vor fred og retfærdighed
14. april - Retfærdiggjort ved tro
15. april - Vort fuldkomne mønster
16. april - En altformående frelser
17. april - Bekendelse er ikke nok
18. april - Retfærdighed efter Guds sind
19. april - En tro, som renser sjælen
20. april - Enfoldig tro og ubetinget lydighed
21. april - Karakterens målestok
22. april - Børn, ikke trælle
23. april - Den kristne karakters skønhed
24. april - Den hvile, som Kristrus tilbyder
25. april - Under Kristi åg
26. april - Sand ydmyghed
27. april - Et himmelsk fællesskab
28. april - Lys til den ydmyge
29. april - Jesu blods fortjenester
30. april - Æren er Guds
1. maj - "En forvendt og vanartet slægt"
2. maj - Udfyld din plads
3. maj - Et individuelt arbejde
3. maj - Et individuelt arbejde
5. maj - Herlighedens videnskab
6. maj - Vi må blive i Kristus
7. maj - Ægte frugter
8. maj - Vidunerlige muligheder foran os
9. maj - Vi kan nå ubegrænsede højder
10. maj - Den dyrebare Kristus
11. maj - Vore ords indflydelse
12. maj - En guddommelig tilhører
13. maj - Vort eksempel i selvbeherskelse
14. maj - Værdighed uden stolthed
15. maj - Frimodig, men nøgtern
16. maj - Med usigelig glæde
17. maj - Under Guds førerskab
18. maj - Naturens stemme
19. maj - Tegn på Guds kærlighed overalt
20. maj - Videnesbyrd om Guds storhed
21. maj - På forberedelsesdagen
22. maj - Gennem naturen til naturens Gud
23. maj - Ær Gud i dit hjem
24. maj - I Guds værksted
25. maj - Guds åndelige tempel
26. maj - Kristi stridsmænd
27. maj - Beviset på, at vi er hans disciple.
28. maj - Kom til det sted, hvor lyset skinner
29. maj - Et liv i styrke
30. maj - Efterlign Kristus
31. maj - Guds nåde som lærer
1. juni - En ny sang i vore hjerter
2. juni - Vi må ikke stå stille
3. juni - Mangfoldiggørelse
4. juni - Når du vokser
5. juni - Kristi fylde
6. juni - Vokser du op til ham?
7. juni - Vækst og frugter
8. juni - Tegn på sand helliggørelse
9. juni - Jesus er alt for os
10. juni - Kristi kærlighed i hjertet
11. juni - Det vigtigste først
12. juni - Forberedelser til himmelen
13. juni - Urokkelig fast til det sidste
14. juni - Talsmandens komme
15. juni - Vore guddommelige kendetegn
16. juni - Eet med Kristus og Faderen
17. juni - Kristi mål for min karakter
18. juni - Hellighed går hånd i hånd med ydmyghed
19. juni - Hvorfor være stolte?
20. juni - "Giv nøje agt på dig selv"
21. juni - Kristus åbenbaret i karakteren
22. juni - Rajgræsset blandt hveden
23. juni - "Som også vi forlader vore skyldnere"
24. juni - Den rette indstilling over for stridigheder
25. juni - Søg det gode
26. juni - Får og ulve
27. juni - Vi bør lukke vort sind for sladder
28. juni - Som en duft af himmelens velsignelser
29. juni - Den største tjeneste
30. juni - Vi skal opbygge hinanden
1. juli - Den højeste lærdom
2. juli - Alle tiders største lærer
3. juli - Ansigt til ansigt med lyset
4. juli - Forståelse af frelsens hemmelighed
5. juli - Formålet med Guds ord
6. juli - Visdom fra lysets fader
7. juli - Den kristnes lærebog
8. juli - At udforske sandhedens guldgruber
9. juli - En røst fra Gud
10. juli - Tidernes bog

11. juli - Den rette kristne udvikling
12. juli - Sandheder, der forvandler
13. juli - Sandheden er en guddommelig skildvagt
14. juli - Gyldne løfter
15. juli - Trøstens kilder
16. juli - Tab, som er vinding
17. juli - Faren ved ligegyldighed
18. juli - Visdommens rige dyb
19. juli - Menneskelig visdom og guddommelig visdom
20. juli - Sandhedens ophav og lærer
21. juli - Hovedemnet i skrifterne
22. juli - Vor egen vilje
23. juli - Sandhedens talerstol
24. juli - Guds indskrift
25. juli - "Tryghed på "De gamle stier"
26. juli - Guds have
27. juli - På hvilken side står du?
28. juli - Kristne, der er uvillige til at tage standpunkt.
29. juli - At give lyset videre
30. juli - Lys til dem, der elsker lyset
31. juli - Lad Gud råde for dig.
1. august - Kongens undersåtter
2. august - I Mesterens sted
3. august - Støtte for Herrens plan
4. august - Vogt dig for Satans snarer
5. august - Et sikkert sted til vore skatte
6. august - Guds rige forrådskammer
7. august - Et aldrig svigtende tilflugtssted
8. august - En voksende tro
9. august - En farlig gæst
10. august - Sejr over vor tvivl
11. august - Den tro, Gud kan godkende
12. august - At pleje troens plante
13. august - Megen tro, megen fred
14. august - Troen ser ud over mørket
15. august - Giv dig tid til at tænke
16. august - En hellig iagttager
17. august - Den mægtige befrier
18. august - Såningens tid
19. august - Under Guds ransagende blik
20. august - Nåde for den angrende
21. august - Fra nederlag til sejr
22. august - Et godt forsvar mod fristelser
23. august - Hvordan skal vi blive fri for skyld
24. august - Under Guds ledelse
25. august - Den synd, Gud ikke kan tilgive
26. august - Ringeagt ikke Guds Ånd
27. august - Hvordan man kan modstå Satan
28. august - At holde sig nær til Gud
29. august - Der findes ingen undskyldning for at svigte
30. august - Sjælens valplads
31. august - Den eneste sikre vej
1. september - Herren og jeg
2. september - Lyst til Guds røst
3. september - Læg mærke til Guds ledelse
4. september - Sejrens vej
5. september - De allerførste farlige skridt
6. september - Syndens bedrag
7. september - Striden glæder os
8. september - Tillid i prøvelsens stund
9. september - Og Jesus bad
10. september - "Kom I nu med til et øde sted"
11. september - Bøn, der kan anerkendes
12. september - Den forbilledlige bøn
13. september - Hvordan er Gud?
14. september - En kærlig og barmhjertig fader
15. september - Betingelserne for vor frelse
16. september - Jesu navns kraft
17. september - Jeg beder om vejledning
18. september - Den kristnes værn
19. september - Hvile i Gud
20. september - Svage anstrengelser er ikke tilstrækkelige
21. september - Inderlig og virkningsfuld bøn
22. september - Daniels eksempel på bøn og bekendelse
23. september - Det værdifulde ved bøn i lønkammeret
24. september - Lovsang som klare strømme
25. september - Jubilæum for Jesus
26. september - At lide for sandhedens skyld
27. september - Kraft gennem prøvelser
28. september - Prøvelsens herlige frugter
29. september - Hvorfor disse lidelser?
30. september - Kom til Gud med dine bekymringer
1. oktober - Netop henvendt til mig
2. oktober - Arbejde i hjertets ager
3. oktober - Åndelige muskler og sener
4. oktober - Min nåde er dig nok
5. oktober - Herren er min hjælper
6. oktober - Følelserne er intet bevis på forkastelse
7. oktober - Jeg bad for dig!
8. oktober - Fuldkommenhedens pris
9. oktober - At leve efter Guds lov
10. oktober - Guds lov er evig og uforanderlig
11. oktober - Vore gerninger dømmer os
12. oktober - Lykken er ved at være lydig
13. oktober - Kraft til at adlyde
14. oktober - Beviser for vor lydighed
15. oktober - Lovens vidunderlige enkelhed
16. oktober - Guds moralske spejl
17. oktober - De lydiges forrettigheder
18. oktober - Begrundelsen for lydighed
19. oktober - Grundlaget for Guds herredømme
20. oktober - Guds lov i vort hjerte
21. oktober - Det sande forbillede
22. oktober - Livets spil
23. oktober - Fyldte med hans fylde
24. Oktober - Tydeligt adskilte veje
25. oktober - Vanskelighedernes udfordring
26. oktober - En tydelig forskel
27. oktober - Kristi repræsentanter i verden
28. oktober - Hvornår opslår du dit telt?
29. oktober - Hvem ejer vort venskab?
30. oktober - Gud eller Mammon
31. oktober - Sønnekår
1. november - Sky verdens fornøjelser
2. november - En prydelse, som aldrig forgår
3. november - Daglig selvfornægtelse
4. november - Kampen mod umådeholdenhed
5. november - Den kristnes væddekamp
6. november - Et forbillede for de troende
7. november - Guds ejendomsfolk
8. november - Vov at være anderledes!
9. november - Forrettigheder uden grænse!
10. november - En lykkelig vandring med Jesus
11. november - Beregn omkostningerne
12. november - Udryd hver afgud
13. november - Tråde i menneskehedens væv
14. november - Om at handle med Guds gaver
15. november - Gudsfrygten i de små ting
16. november - Regnskabets dag
17. november - Lad os bruge vore evner
18. november - Retfærdigheds redskaber
19. november - Nyttig for husets herre
20. november - Arbejd der, hvor din plads er
21. november - Tro i det små
22. november - Der er ikke plads til skulkere
23. november - Tjen Herren af ganske hjerte
24. november - "Bær hverandres byrder"
25. november - Skøn og himmelsk musik
26. november - Vejen til at bringe lys og velsignelse
27. november - Vi skal gentage Kristi indbydelse
28. november - Et uudtømmeligt forrådskammer
29. november - Vort budskab er Kristus
30. november - Guddoms fylde
1. december - Ophøjelsen af manden fra Golgata
2. december - Nu er det på tide at blive lys
3. december - Lys til en verden i mørke
4. december - Et løfte om guddommelig kraft
5. december - At åbenbare Kristus i farens stund
6. december - Sjælens faste borg
7. december - Stadig mere og mere lys
8. december - Han kommer igen
9. december - Hvorfor Herren tøver
10. december - Afsløring af karakteren
11. december - Våg! Våg! Våg!
12. december - Vær standhaftig i farens stund
13. december - Betingelse for borgerskab i himlene
14. december - Tidernes vendepunkt
15. december - Et sikkert skjulested
16. december - Det varer ikke længe
17. december - Den bedste betegnelse, vi kan få
18. december - Bestandig at være rede
19. december - Den endelige afgørelses dag
20. december - Frygt ikke, Guds barn
21. december - Iført hans fuldkommenhed
22. december - På evighedens tærskel
23. december - Et blivende sted for dig
24. december - Vi skal se hans Ansigt
25. december - Hemmeligheder, der endnu ikke er afsløret
26. december - Guds kærligheds sejr
27. december - Opfyldelsen af Guds formål
28. december - Den glæde, der ventede ham
29. december - Følgerne af Kristi møje
30. december - Evigheden foran os
31. december - Endelig Hjemme!