Apostlenes Liv og virke

fra 1930

ikke indskannet

1 Guds hensigt med menigheden9
2 Jesus underviser de tolv Disciple13
3 Den store Fuldmagt17
4 Pinsefesten22
5 Aandens gave29
6 Ved tempeldøren35
7 En advarsel mod hykleri42
8 Det jødiske råd46
9 De syv fattigforstandere51
10 Den første kristne martyr57
11 Evangeliet i Samaria61
12 Fra forfølger og så discipel66
13 Paulus Forberedelse73
14 En sandhedssøger78
15 Befriet fra fængslet85
16 Evangeliet i Antiokia92
17 Evangeliets forkyndere98
18 Ordet prædikes for hedningerne104
19 Jøder og hedninger110
20 Korset ophøjet118
21 I fremmede egne124
22 Tessalonika 129
23 Berøa og Athen135
24 Korint142
25 Brevene til tessalonikerne149
26 Apollos i Korint 157
27 Efesus164
28 Arbejde og Prøvelser170
29 Et budskab med Advarsel og Formaning174
30 Et Kald til et højere Aandeligt Stade180
31 Budskabet Modtaget188
32 En godgjørende menighed194
33 Arbejde under vanskeligheder200
34 Gudhengivne Tjenere207
35 Frelse for Jøderne214
36 Frafaldet i Galatien220
37 Paulus' sidste rejse til Jerusalem224
38 Paulus som fange230
39 Forhøret i Cæsarea241
40 Paulus appellerer til kejseren 246
41 "Der mangler lidet i, at du overtaler mig"249
42 Rejsen og skibbruddet 253
43 I Rom258
44 Kejserens hus 266
45 Skrevet fra Rom271
46 I Frihed280
47 Sidste i Fængsel282
48 Paulus stilles for Nero284
49 Paulus' sidste brev288
50 Dømt til døden294
51 En trofast Underhyrde297
52 Bestandig indtil Enden305
53 Den elskede Johannes311
54 Et trofast vidne315
55 Forvandlet ved Naade321
56 Patmos 327
57 Aabenbaringens Bog332
58 Den sejrende menighed340