Adventmenigheden er ikke Babylon

1921 Oversat av E. A.J 31 sider. Skandinavisk Bokforlag.

Første kapitel er kapitel 5 i »Vidnesbyrd for prædikanter« Og Andet kapitel er kapitel 2 i samme.

Dansk-norsk oversættelse


Adventmenigheden er ikke Babylon
Menigheden er Guds Ejendom