Barnet i hjemmet

1980. 547 sider
dansk side:
engelsk side:
ikke justeret

teksten er korrigeret

Kan købes på Dansk Bogforlag

Forord (ikke af egw)
Til læseren

1. afsnit - Hjemmet – den første skole
1. kapitel - Hjemmets betydning som skole

2. kapitel - De første lærere
3. kapitel - Hvornår skal barnets uddannelse begynde?

2. afsnit - Metoder og tekstbøger
4. kapitel - Opdragelsesmetoder

5. kapitel - Bibelen som lærebog
6. kapitel - Naturens bog
7. kapitel - Praktisk undervisning fra naturens bog

3. Afsnit – Tilstrækkeligt uddannede lærere
8. kapitel - Forberedelse er nødvendig

9. kapitel - Et kald til selvudvikling

4. afsnit - Lydighed den vigtigste lektie
10. kapitel - Nøglen til lykke og fremgang

11. kapitel - Skal læres fra ganske små
12. kapitel - Lydighed må blive en vane

5. afsnit – Anden grundlæggende undervisning
13. Kapitel - Selvbeherskelse

14. kapitel - Stilfærdighed, respekt og ærbødighed
15. kapitel - Omhu ved behandlingen af ejendele
16. kapitel - Sundhedsprincipper
17. kapitel - Renlighed
18. kapitel - Properhed,orden og regelmæssighed
19. kapitel - Renhed

6 afsnit - Lektioner i praktiske dyder
20. Kapitel - Hjælpsomhed

21. kapitel - Flid
22. kapitel - Foretagsomhed og udholdenhed
23. kapitel - Selvfornægtelse, uselviskhed og betænksomhed
24. kapitel - Sparsommelighed og økonomisk sans

7. afsnit - Udvikling af kristne karaktertræk
25. kapitel - Enkelhed

26. kapitel - Høflighed og tilbageholdenhed
27. kapitel - Glæde og taknemmelighed
28. kapitel - Sandfærdighed
29. kapitel - Ærlighed og retskaffenhed

8. Afsnit - Den største opgave karakter udvikling
31. kapitel - Karakterens betydning

32. kapitel - Hvorledes karakteren formes
33. kapitel - Forældrenes ansvar for karakterens udvikling
34. kapitel - Fremgangsmåder der ødelægger karakteren
35. kapitel - Hvorledes forældre kan opbygge stærke karakterer

9. Afsnit - Karakterbygningens grundelementer
36. kapitel - Fordelen ved de første år

37. kapitel - Vanensmagt
38. kapitel - Tag hensyn til alder, anlæg og temperament
39. kapitel - Viljen s betydning for fremgang
40. kapitel - Kristne principper i praksis

10. afsnit – Disciplin og dens håndhævelse
41. kapitel - Disciplinens formål

42. kapitel - Tiden til a t indføre disciplin

43. kapitel - Disciplin i hjemmet
44. kapitel - Udøvelse af disciplin og revselse
45. kapitel - Med kærlighed og bestemthed

11. Afsnit - Mangelfuld opdragelse
46. kapitel - Eftergivenhedens onder

47. kapitel - En slap disciplin og dens følger
48. kapitel - Barnets reaktion
49. kapitel - Slægtninges holdning

12. Afsnit - Udvikling af åndsevnern
50. kapitel - Hvad omfatter sand uddannelse?

51. kapitel - Forberedelsen til skolegangen
52. kapitel - Valg af skole
53. kapitel - Menighedens ansvar
54. kapitel - Lærere og forældre i fællesskab
55. kapitel - sammenhold om disciplinen
56. kapitel - Gymnasie- og universitetsuddannelse

13. Afsnit - Den fysiske udviklings grundlæggende betydning
57. kapitel - Motion og sundhed

58. kapitel - Oplæring til det praktiske liv
59. kapitel - undervisning i nyttige erhverv
60. kapitel - Kendskab til og lydighed mod livets love

14. Afsnit - Opretholdelse af legemlig sundhed
61. kapitel - husmoderen i køkkenet*

62. kapitel - Spis for at leve
63. kapitel - Afholdende i alt
64. kapitel - Hjemmet og afholdsbev ægelsen

15. Afsnit - En passende påklædning
65. kapitel - Velsignelsen ved den rette påklædning

66. kapitel - Undervisning i de grundlæggende principper for påklædningen
67. kapitel - Modens fortryllende magt

16. afsnit – Opretholdelse af en sund moral
68 - Almindeligt forekommende demoraliserende laster

kapitel 69 - Virkningen af skadelige vaner
kapitel 70 - Råd og ad varsler
kapitel 71 - Forældrenes årvågenhed og hjælp
kapitel 72 - Kampen for at forbedre sig

17. Afsnit - De åndelige kræfter vækkes
kapitel 73 - Ansvaret over for de evige interesser

kapitel 74 - Hvert hjem en menighed
Kapitel 75 - Om a t lede de små børn til Kristus
Kapitel 76 - Forberedelse til medlemskab af menigheden

18. Afsnit - Videreførelse af den religiøse erfaring
kapitel 77 - Bibelen i hjemmet

kapitel 78 - Bønnens magt
kapitel 79 - Sabbaten - en dag med fryd
kapitel 80 - Ærefrygt for det som er helligt
kapitel 81 - Forholdet mellem hjem og menighed

19. afsnit – Dommens dag
kapitel 82 - Timen er nær

kapitel 83 - Lønnen