Tilbage

Budskaber til de unge

1940, 399 sider.
dansk side:
engelsk side:

Sammenstillet og opdateret og bearbejdet


Indledning.

1. Afsnit:
Guds hensigt med ungdommen.

2. - Et kald til ungdommen.
3 - Bestræbelser for at behage Gud.
4 - Betingelser for fremgang.
5. Vore anledningers dag.
6. - De højder, vi kan nå op til.
7. - Mål for dygtighed.
8. - Op på højderne.
9. - Fællesskab med Gud.

2. Afsnit
Kampen mod synden.

10. - Satan er en mægtig fjende.
11 - Kampens karakter.
12. - Satans særlige forsøg.
13. - Fristelse er ingen undskyld synd
14. - Mod i vanskelige og prøvende tider.
15. - Sjælens tempel.
16. - I er ikke jeres egne.
17. - Sand omvendelse.
18 - Råd til en nydelsessyg datter.
19. - Karakterstyrke gennem vanskeligheder.
20. - Modstå fristelser.
21. - Syndens bedrag.
22. - En advarsel mod skepticisme.
23. - Et svagt punkt.

3. Afsnit
At vinde sejr.

24. - Fremad og opad.
25. - Karakterens fuldkommengørelse.
26. - Troens strid.

27. - Sejren er given.
28. - Hvorledes opnås styrke?
29. - Det sejrrige liv.
30. - Levende tro.
31. - Forening med Kristus

4. Afsnit.
Vandringen i lyset.

32. - Vækst i nåden.
33. - Lighed med verden.
34. - Ægte kristelig erfaring.
35. - Selvbeherskelse.
36. - En levende erfaring.
37. - Troskab i små ting.
38. - Ansvarlige for lyset.
39. - Alvorlige forsætter.
40. - Viljens opøvelse.
41. - Guddommelig ledelse.
42. - Helligåndens stille værk.
43. - Kristus i os.
44. Selvfornægtelse.
45. - Den karakter, Gud bifalder.
46. - Kristi velsignede samfund.

5. Afsnit.
Forberedelse til din livsgerning.

47. - Kristelig uddannelse.
48. - Sand uddannelse.
49. - Nødvendigheden af kristelig uddannelse.
50. - Uddannelse for evigheden.
51. - En praktisk uddannelse.
52. - Elevers loyalitet.
53. Elevernes anledninger.

54. - Uddannelse til tjeneste.
55. - Lyst til udvikling.
56 - Sand visdom.
57. - Sæt målet højt.

6. Afsnit.
Tjeneste.

58. Ungdommens kald til at være arbejdere.
59. - Ansvar med hensyn til at vinde sjæle.
60. - At vidne for Kristus.
61. - Personligt arbejde.
62. - Ungdommen som sjælevindere.
63. - Forskellige grene af arbejdet.
64. - Uegennyttig tjeneste.
65. - Flidens belønning.
66. - Arbejdets værdighed.
67. - At så ved alle vande.
68. - Mange arbejdsgrene.
69. - Antagelig tjeneste.
70. - Trofasthed i tjenesten.

7. Afsnit.
Sundhed og kraft.

71. - Livsvidenskab.
72. - At værne om helbredet.
73. - Sundhedens hellighed.
74 - En alsidig uddannelse.
75. - Uddannelse opnået på sundhedens bekostning.
76. - Skønhedens stempel.

8. Afsnit.
Et liv i hengivenhed og hellighed.

77. - Bøn, vor stærke fæstning.
78. - Bønnens magt.
79. - Hvilken stilling bør vi indtage under bønnen?

80. - Tro og bøn.
81. - Værdien af bibelstudium.
82. - Ransag skrifterne selvstændigt.
89. - Udholdenhed i bibelstudium.
84. - Belønningen for omhyggeligt bibelstudium.
85. - Bibelen som opdrager.
86. - Ærefrygt.
87. - Et velbegundet håb.

9. Afsnit.
Læsning og musik.

88. Valget af læsestof.
89. - Et eksempel fra Efesus.
90. - Passende åndelig føde.
91. - Bibelen, den mest interessante bog.
92. - Bevar din sjæls renhed.
93. - Om at bygge en kristelig karakter.
94. - Virkningen af roman- og novellelæsning.
94. - Fordele ved musik.
96. - Brugen af musik.
97. - Forkert anvendelse af sang og musik.

10. Afsnit.
At være husholdere.

98. - Lærdomme vedrørende økonomi.
99. - Opofrelsens ånd.
100. - Tienden.
101. - Ær Herren med dit gods.
102. - Personligt ansvar.
103 - Gaver.
104. - Økonomi i klædedragt.
105. - Kostbar forfængelighed.
106. - Økonomi og godgørenhed.


11. Afsnit.
Livet i hjemmet.

107. - Et kristeligt hjem.
108. - Trofasthed i hjemmets pligter.
109. - Religion i hjemmet.
110. - Hjemmet som en skole.
111. - Respekt for og kærlighed til forældre.
112 - En velsignelse i hjemmet.
113. - Opbygningen af en karakter i hjemmet.
114. - Ungdommen skal bære ansvar.
115. - Andagtsstunden.
116. - Religiøs gæstfrihed

12. Afsnit.
Klædedragt og prydelser.

117. - Elementer i karakterbygning.
118. - Klædedragt og karakter.
119. - Passende klædedragt.
120. - Klædedragtens indflydelse.
121. Enkelhed i klædedragt.
122 -Klædedragten som afgud.

13. Afsnit.
Rekreation og fornøjelser.

124. - Værdien af rekreation.
125. - Kærlighed til verdslig forlystelse.
126. - Gode råd.
127. - Farlige fornøjelser for ungdommen.
128. - At få de unge til at følge de rette principper.
129. - Vanhellig indflydelse i virksomhed.
130. - Glæde ved religion.
131. - Kristelig rekreation.
132. - Selskabelige sammenkomster.
133. - Hvorledes vi bør anvende vore fridage.

134. - Litterære foreninger.
135. - Dans.

14. Afsnit.
Vor omgang med andre.

136. - Elskværdige i vor opførsel for at frelse andre.
137. - Kristelig opførsel og høflighed.
138. - Ledende principper.
139. - Kammeratskabets indflydelse.
140. - Indflydelse.
141. - Valget af kammerater.
142. - Den gyldne regel.
143. - Sand høflighed.
144. - Undgå verdsligt selskab.
145. - Værdig samtale.
146. - At så vild havre.
147. - Vantro besøgende.

15. Afsnit.
Frieri og ægteskab.

148 - Sand kærlighed.
149. - Forkert form for frieri.
150. - Forbindelse med vantro
151. - Behovet af råd og ledelse.
152. - For tidlige ægteskaber.
153. - Kloge og ukloge ægteskaber
154. - At tage til ægte og give til ægte.
155. - Ansvar i ægteskabet.
156. - God dømmekraft og selvkontrol i det ægteskabelige liv.
157. - Isaks eksempel.