Den store Mester

Kristi gerninger på Jorden. 1968 - Lydbog: Jesu liv
dansk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeret Sidetalsoversætter

Kan købes på Dansk Bogforlag

1 Gud med os
2 Det udvalgte folk.
3 Tidensfylde
4 Eder er i dag en frelser født.
5 Fremstillingen i Templet.
6 Vi har set hans stjerne.
7 Jesu barndom
8 Påskebesøget i Jerusalem
9 Dage med kamp og strid.
10 Røsten i ørkenen.
11 Jesu dåb
12 Fristelsen i ørkenen.
13 Sejren
14 "Vi har fundet Messias"
15 Brylluppet i Kana
16 Tempiets renselse
17 Nikodemus
18 "Han bør vokse"
19 Ved Jakobs brønd.
20 Kravet om tegn og undere.
21 Betesda og det jødiske råd.
22 Johannes' fængsling og død.
23 "Guds rige er kommet nær"
24 "Er han ikke tømmermandens søn"
25 "Kom og følg mig"
26 I Kapernaum
27 "Du kan rense mig"
28 Levi-Mattæus.
29 Sabbaten.

30 "Og han indsatte tolv"
31 Bjergprædikenen
32 Høvedsmanden
33 Hvem er mine brødre.
34 "Kom hid til mig".
35 "Ti, vær stille".
36 En berøring i tro.
37 De første evangelister.
38 Kom, hvil jer lidt.
39 "Giv I dem noget at spise"
40 En nat på søen.
41 Vendepunktet i Galilæa.
42 Guds bud og traditionen.
43 Skrankerne nedbrydes.
44 Det sande tegn.
45 I korsets skygge.
46 Forklarelsen på bjerget.
47 I tjeneste.
48 Hvem er den største.
49 Løvhyttefesten.
50 Midt iblandt snarer.
51 "Livets lys".
52 Den guddommelige hyrde.
53 Den sidste rejse fra Galilæa.
54 Den barmhjertige samaritaner.
55 Ikke med ydre pragt.
56 Jesus velsigner børnene
57 "En ting mangler du"
58 "Lazarus, kom herud" . .

59 Præsternes sammensværgelse. .
60 Det nye riges lov
61 Zakæus
62 Gæstebudet i Simons hus
63 "Se, din konge kommer til dig"
64 Et domfældt folk
65 Templet bliver atter renset .
66 Strid med åndelige modstandere
67 Ve over farisæerne .
68 I den ydre forgård .
69 På Oliebjerget
70 "En af mine mindste brødre der"
71 Tjenernes tjener
72 "Til ihukommelse af mig"
73 "Jeres hjerte forfærdes ikke"
74 Getsemane
75 Jesus for Annas' og Kajfas' domstol
76 Judas
77 For Pilatus' domstol
78 Golgata
79 "Det er fuldbragt"
80 I Josefsgrav
81 "Herren er opstanden". .
82 "Hvorfor græder du?"
83 Vandringen til Emmaus
84 "Fred være med eder" . .
85 Endnu engang ved søen
86 Gør alle folkeslagene til mine disciple
87 Til min fader og jeres fader .