Den store Strid mellem Kristus og hans Engle og Djævelen og hans Engle

En Oversættelse af de første fjorten kapitler af The Spirit of Prohpecy, vol. I Nummer 1 International Publishing Association. College View, Nebr. The Great Controversy. – Danish Norwegian.


annonce:
Evangeliets Sendebud
Et 16-årigt illustreret kristeligt Ugeskrift med et alsidigt og belærende indhold:
Almindelig religiøs Læsning og Udlæggelse af forskjellige bibelske Emner.
Underholdende og belærende Stykker for ung og gammel.
Afhandlinger over Tidernes Tegn og Begivenhederne i Verden, betragtede i det profetiske Ords Lys.
Nyttige Oplysninger om en sund og ret Levemåde, til det almene Velværes Fremme.
Beretninger om Missionens Fremgang i dette og andre Lande.
Ugens vigtigste Nyheder samt Anmærkninger om et og andet.
Bladet har til Opgave at være den kristelige Friheds Forsvarer og den sande Protestantismens Talsmand – et Sendebud, der bringer det glade Evangeliums Budskab med sig fjernt og nær.
Evangeliets Sendebud, Collegw View, Nebr.

Dansk-norsk oversættelse

Profetiens Aand5
1. Djævelens Fald17
2. Skabelsen23
3. Fristelsen og Syndefaldet26
4. Frelsens Plan43
5. Kain og Abel51
6. Seth og Enok57
7. Syndfloden,62
8. Forklædt Fritænkeri79
9. Babels Taarn81
10. Abraham86
11. Isak94
12. Jakob og Esau97
13. Jakob og Englen108
14. Josef og hans Brødre116