Den Store strid - (forkortet)

Det afbillede udgaver blev udgivet omkring 1950. Der blev også udgivet et tillæg til denne forkortede udgave. I nogle tilfælde har både forkortet udgave og tillæg være bundet sammen. Indholdsfortegnelse af forkortet udgave neden under.

Et historisk Forbillede13
Kristenforføgelser i de første Aarhundreder35
Frafaldet45
Valdenserne57
Hus og Hieronymus75
Luthers Løsrivelse fra Rom101
Luther for Rigsdagen129
Reformationens Fremgang i Tyskland153
Fyrsternes Protest167
Nederlandene og Skandinavien183
Senere engelske Reformatorer193
Den franske Revolution og Bibelen215
En ny Tid indvarsles241
"En aabnet Dør"271
Et Problem og dets Løsning257
En klarere Forstaaelse281
Reformationens videre Udvikling299
Religiøse Foreteelser i en nyere Tid309
En vigtig Retshandling325
Det ondes Oprindelse337
Slægternes Haab349
Lidt om Andeverdenen355
Misvisende Fortolkninger361
Det første store Bedrag373
Spiritismen391
Pavedømmets Maal og Hensigter403
En uundgaaelig Styrkeprøve mellem Sandhed og Vildfarelse421
Det sikre Værn431
Striden endt- det tabte genoprettet441