Drama og teater fremførelser

Citatsamling af E G White
Dette lille hæfte er en samling af citater fra Profetiens ånd. Hæftet er lavet med et ønske om at disse citater må kunne bruges til videre studium og give os en større forståelse af det vidundrelige budskab, vi har fået betroet, og betydningen af hvorledes vi giver dette budskab videre til verden. Budskabet er af guddommelig karakter, og vi må derfor benytte os af metoder i overensstemmelse med Guds karakter i vor gudsdyrkelse i vor evangelisering.
Evangelism s. 139. "Vor fremgang vil afhænge af om vu udfører arbejdet i enkelthed, som Jesus udførte det, uden nogen teaterfremstillinger."

Tillæg til Vor Faste Grundvold, Samlet og oversat af Lena Falk, 1991.


Drama og teater fremførelser