Grundprincipper for kristen uddannelse

udgivet 1923
side:


Forord (ikke af egw)
En god uddannelse
Kristus, en opdrager.
En appel til vore studerende
Tanker om uddannelse
Et besøg i College City
Hjemmet og skolen
Betydningen af fysisk træning
Daniels renhed under prøven
Vigtigheden af uddannelse
Faren ved at læse fiktion og hedenske bøger
Hebræernes gamle skoler
Frieri og ægteskab.
Vigtigheden af oplæring i Guds arbejde
Ordentlig uddannelse til de unge
Værdien af bibelstudium
Bøgernes bog
Forældres ansvar
Uddanelse og sundhed
Uddannelse i hjemmet
Mentale drankere
Bøger på vor skoler
Sandhedens lærer er den eneste sande opdrager
Den rigdom som sindet skal lagres med
Frelsens videnskab er den første videnskab
Kristen karakter, eksemplificeret hos lærere og studerende
Verdens visdom kendte ikke Gud
Uddannelsens forhold til Guds arbejde
Behov for optrænede medarbejdere
Til lærere og studerende

Den bedste uddannelse og dens formål.
Kristus som lærer
Den vigtigste uddannelse for evangeliemedarbejdere
Studerende afgør deres evige skæbne
Formalitet, ikke organisering, er et onde
Til lærere
Studietiden afbrydes
Til de studerende på Battle Creek College
Studerende pålægges at være medarbejdere hos Gud
Ord til studerende
Studér bibelen for jer selv
Arbejde og uddannelse
Basis for sand uddannelse
Pas på efterligninger
Berede sig hurtigt til arbejdet
Den væsentlige uddannelse
Omhyggelig og grundig uddannelse
Bøger og forfattere på vore skoler.
Den store studiebog
Højere uddannelse
Den guddommelige lærer
Sand uddannelse
Manual oplæring
Omgivelsers indflydelse på uddannelsen
Vigtigt at hjælpe den fysiske dannelse
Den sande højere uddannelse
Kristi eksempel i modsætning til formalisme
Guddommeligt eksempel
Bibelen er den vigtigste bog til uddannelse på vore skoler

Korrekt skoledisciplin
Bibelen i vore skoler
Særlige vidnesbyrd om politik
Så ved alle vande
Arbejdet på vore oplæringsskoler
Skal vi kolonisere omkring vore institutioner?
Lektier fra Salomons liv, nr 20
Lærere som eksempel på kristen renhed
Det væsentlige i uddannelse
Et budskab til lærere
Ressourcer til vore skoler
Lærer, kend dig selv
Arbejdet foran os
Råd til lærere
Det sande ideal for vore unge
Et budskab til vore unge mennesker