Genløsningens historie

side:
1947. 445 sider, fra Profetiens ånd 1 og 3 og BTM og en artikel.

Korrektur juni 19


Forord (ikke af egw)
Lucifers fald
Skabelsen
Konsekvensen af oprør
Fristelsen og syndefaldet
Frelsesplanen
Kain og Abel og deres ofre
Set og Enok
Syndfloden
Babelstårnet
Abraham og det forjættede afkom
Isaks giftemål
Jakob og Esau
Jakob og englen
Israels børn
Guds kraft åbenbares
Israels udgang fra trældom
Israels vandringer
Guds lov
Helligdommen
Spejderne og deres efterretning
Moses’ synd
Moses død
Indtager det forjættede land
Guds ark og Israels skæbne
Kristi første komme
Kristi forkyndertjeneste
Kristus forrådes
Kristi rettergang
Kristi korsfæstelse

Kristi opstandelse
Kristi himmelfart
Pinsen
Helbredelsen af den lamme
Loyalitet mod Gud under forfølgelsen
Evangeliets orden
Stefanus’ død
Saulus’omvendelse
Paulus første forkyndertjeneste
Peters forkyndertjeneste
Peter befries fra fængslet
I regionerne derude
Paulus’ år i forkyndertjenesten
Paulus’ og Peters martyrium
Det store frafald
Lovløshedens hemmelighed
De første reformatorere
Luther og den store reformation
Reformationens udbredelse
Fremdriften slår fejl
Den første engels budskab
Den anden engels budskab
Midnatsråbet
Helligdommen
Den tredje engels budskab
En fastere platform
Satans bedrag
Spiritisme
Det høje råb

Prøvetidens afslutning
Tiden for Jakobs-trængslen
De hellige befries
De helliges belønning
Tusindeårsriget.
Den anden opstandelse
Kroningen af Kristus
Den anden død
Den nye jord