Tilbage

Genløsningens historie

side:
1947. 445 sider, fra Profetiens ånd 1 og 3 og BTM og en artikel.

hel oversigt

Bogen er under oversættelse. Dette er kun en del af bogen.


Forord (ikke af egw)
Lucifers fald
Skabelsen
Konsekvensen af oprør
Fristelsen og syndefaldet
Frelsesplanen
Kain og Abel og deres ofre
Set og Enok
Syndfloden
Babelstårnet
Abraham og det forjættede afkom
Isaks giftemål
Jakob og Esau
Jakob og englen
Israels børn
Guds kraft åbenbares
Israels udgang fra trældom
Israels vandringer
Guds lov
Helligdommen
Spejderne og deres efterretning
Moses’ synd
Moses død
Indtager det forjættede land
Guds ark og Israels skæbne
Kristi første komme
Kristi forkyndertjeneste
Kristus forrådes
Kristi rettergang
Kristi korsfæstelse

Kristi opstandelse
Kristi himmelfart
Pinsen
Helbredelsen af den lamme
Loyalitet mod Gud under forfølgelse
Evangeliets orden