Guds sønner og døtre

1968. andagtsbog.
engelsk side:


Vi er Guds sønner og døtre
1. januar - At Gud skabte mennesket i sit billede

2. januar - At vi må kaldes Guds børn
3. januar - At når Kristus åbenbares skal vi blive ham lige
4. januar - At vi er rensede, ligesom Kristus er ren
5. januar - At Gud har sendt sin Søn for at dø, så vi må leve
6. januar - At der er givet os magt til at blive Guds børn
7. januar - At menigheden er genstand for Guds største omsorg
8. januar - Vi er hans sønner og døtre
9. januar - Når vi er børn, er vi også arvinger
10. januar - Han ved, hvad vi trænger til, før vi beder ham
11. januar - Lutter gode og fuldkomne gaver kommer fra Ham
12. januar - Han åbenbarer sin kærlighed iblandt os
13. januar - Han er alle dem nær, som kalder på ham.
14. januar - Enok, en af Guds sønner, vandrerede med Faderen
15. januar - Han er Faderens udtrykte billede
16. januar - Hvis vi syner, taler han vor sag i Himmelen
17. januar - Troen på ham betyder evigt liv
18. januar - Han ved, hvordan han kan hjælpe os, når vi fristes
19. januar - Han er stærkere og mægtigere end vor modstander
20. januar - Han er den legemeliggjorte sandhed
21. januar - Han er os altid for øje, vi skal ikke rokkes
22. januar - Guds børn vejledes af ham
23. januar - Han vejleder os til hele sandheden
24. januar - Han lærer os
25. januar - Han bringer visdom og forstand
26. januar - Han giver os åndens frugt
27. januar - Ånden levendegør
28. januar - Han taler til dem der lytter
29. januar - Utallige engle er rede til at hjælpe os
30. januar - De tjener dem, der skal arve frelse
31. januar - De stiger bestandig op og ned ad himmelstigen

Vi adlyder Faderens befaling om kærlighed
1. februar - Man kan lide på hans bud

2. februar - Guds lov er fuldkommen
3. februar - Loven er hellig, retfærdig og god
4. februar - Loven er sandhed og retfærdighed
5. februar - Øjeblikkelig lydighed bringer rige velsignelser
6. februar - Indenfor hjemmet
7. februar - At være en styrkelse for alle folk
8. februar - Det glæder hjertet og giver øjet glans
9. februar - Forskrifter, der er givet, for at det altid må gå os godt
10. februar - Vi er forvissede om evigt liv
11. februar - Herren løftede loven til højhed og ære
12. februar - Kærlighed skal fylde vort liv
13. februar - Kærlighedens lov skreven i vore hjerter
14. februar - Vi skal elske Herren af hele vort hjerte
15. februar - Vi skal elske vor næste som os selv
16. februar - Miskundhed i tusind led mod dem, der elsker Guds lov
17. februar - Vi elsker Guds bud højere end guld
18. februar - Kristus kom til verden for at fuldkomme loven
19. februar - Vi må ikke have andre guder
20. februar - Vi må ikke dyrke noget udskåret billede
21. februar - Vi må ikke misbruge Herrens navn
22. februar - Vi skal holde hviledagen hellig
23. februar - Der loves et langt liv til dem, der ærer deres forældre
24. februar - Vi må ikke slå ihjel
25. februar - Vi skal være rene
26. februar - Vi må ikke stjæle
27. februar - Vi må ikke lyve eller sige falsk vidnesbyrd
28. februar - Vi må ikke være begærlige
29. februar - Når tvivlen melder sig

Vi optages i Kristi skole
1. marts - Alle, som er trætte af synden, opfordres til lade sig optage

2. marts - Vi lærer af Kristus
3. marts - Han lærer os, at hans åg er gavnligt og hans byrde let
4. marts - Kristus er den himmelsendte lærer
5. marts - Vi modtager en tro, som virker gennem kærlighed
6. marts - Vi lærer at tale Kana'ans sprog
7. marts - Vi lærer at tage os i agt for tomt bedrag og smiger
8. marts - Trængsel lærer os at længes efter Himlen
9. marts - Vi skal lægge mærke til, hvad naturen lærer os
10. marts - Vi går ind til Kristi hvile
11. marts - Afhængighed af Gud
12. marts - At samle vore tanker om Kristus
13. marts - At modstå fristelser
14. marts - At være milde og kærlige
15. marts - Ydmyghed
16. marts - Sagtmodighed
17. marts - Omtanke
18. marts - Selvbeherskelse
19. marts - Renhed
20. marts - Enkelhed
21. marts - Standhaftighed
22. marts - Udholdedhed
23. marts - Selvfornægtelse
24. marts - Tilgivelse
25. marts - Da Peter blev sigtet, førte det til hans omvendelse
26. marts - Lazarus blev oprejst for at vidne om Guds herlighed
27. marts - Lønnen for Elias trofasthed
28. marts - Moses holdt ud, som om han så den usynlige
29. marts - Skønt Job blev hårdt prøvet, blev han ved med at være from og retsindig
30. marts - Paulus blind for at kunne se Kristus
31. marts - Det gik galt for Moab, fordi det ikke ville forandre sig

Vi forvandles ved Guds nåde
1. april - Vort hjerte er det mest værdifulde offer

2. april - At vogte sit hjerte med flid er livsvigtigt for at vokse i nåden
3. april - Gud lover os et nyt hjerte af kød
4. april - Det fornyede elsker, som Kristus elskede
5. april - Et fornyet hjerte frembringer gode ting
6. april - Det fornyede hjerte er et rent hjerte
7. april - Guds fred bevarer det nye hjerte
8. april - Forvandlede gennem fornyelse af sindet
9. april - Tanke forøger sin kraft ved bestandig anstrengelser
10. april - Hver tanke skal være lydig mod Kristus
11. april - Tankerne må næres med ren føde
12. april - Vi skal give os til at tænke på Gud
13. april - Vend tankerne bort fra det kunstlede til det naturlige
14. april - Tankerne skal være rettede mod Kristus
15. april - Den forvandler os fra at være syndere til at være hellige
16. april - Den forvandler vort grove sind til at være forædlet
17. april - Forvandler vort dovenskab til hurtigt arbejde
18. april - Forvandler vor stivsindede vilje til en hellig vilje
19. april - Den forvandler vore stadige beklagelser til lov og pris.
20. april - Den forvandler vor trods til lydighed
21. april - Den forvandler vore tomme lamper til fulde lamper
22. april - Guds nåde er nok for enhvers behov
23. april - Hans gaver skal grundfæste og styrke os
24. april - Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone
25. april - Vi glæde os over nådens rigdomme
26. april - Vi har modtaget af hans fylde
27. april - Vi skal forvandles af herlighed til herlighed
28. april - Frelse ved Guds nådes rigdom
29. april - Lønnen for den blinde Bartimæus' tro på Guds nåde
30. april - Fra en syndes træl til en fyrste for Gud

Vi følger det fuldkomne forbillede
1. maj - Han var fuldstændig afhængig af Guds kraft

2. maj - Han var lydig imod sine forældre
3. maj - Han var lydig og hensynsfuld
4. maj - Han var flittig
5. maj - Hans ligefremhed skaffede ham venner
6. maj - Ved dåben
7. maj - Ved studiet af skrifterne
8. maj - Ved at lære af naturen
9. maj - I samfund med Gud
10. maj - Ved at holde sin Faders bud
11. maj - Ved at være verdens lys
12. maj - Ved at vise os Guds faderlige egenskab
13. maj - I fysisk udvikling
14. maj - Ved at vinde sejr over begærligheden
15. maj - Gennem virkelig selvbeherskelse
16. maj - Hans grundsætninger bør være vore grundsætninger
17. maj - Han skældte ikke igen når han blev udskældt
18. maj - Han blev misforstået og stod ofte ene
19. maj - Han greb ikke ind overfor de mægtige
20. maj - I kærlighed til andre
21. maj - I medfølelse
22. maj - Vi skal være glade
23. maj - Ved at vinde sjæle
24. maj - Ved at handle til andres gavn og velsignelse
25. maj - Ved at anerkende Gud som alle gode gavers giver
26. maj - Ved at tilgive
27. maj - Ved skal være fuldkomne, ligesom Kristus er fuldkommen
28. maj - Vi skal være hellige, ligesom Kristus er hellig
29. maj - Vi skal sejre ligesom Kristus sejrede
30. maj - Vi følger Kristi forordning om ydmyghed
31. maj - Vi følger Kristi eksempel ved nadvertjenesten

Vi vælger det bedste
1. juni - Vælg i dag altid at tjene Kristus

2. juni - Vælg Kristus til vor fyrste
3. juni - En sand vens råd fryder hjertet
4. juni - Søg de vises selskab
5. juni - Vi vælger vor omgangskreds med omhu
6. juni - Vi giver ikke efter for synderes lokkemidler
7. juni - Vi vælger en livsledsager, som elsker Gud
8. juni - Ikke nogle få udvalgte, men mange venner
9. juni - Jesus er en ven, som står os mere nær end en broder
10. juni - Lykkelige forhold i hjemmet fremmer sundheden
11. juni - Arbejde har sundhed og glæde til følge
12. juni - Sundhed og lykke findes friluftslivet
13. juni - Ved at bevare legemets organisme
14. juni - Forsigtighed i vaner sikrer et godt helbred
15. juni - Vi skal være rene både indvendig og udvendig
16. juni - Daniel blev velsignet, fordi han valgte det bedste
17. juni - Vi vælger Guds og ikke vort eget velbehag
18. juni - Vi gør alt i Jesu navn
19. juni - Gennem fritidsbeskæftigelser, som bringer glæde
20. juni - Ved at læse gode bøger, der virker højnende på sindet
21. juni - Ved god musik, der kan være til velsignelse
22. juni - Ved gudsfrygt i alle vore samtaler
23. juni - Med en lykkelig sabbatsdag med tilbedelse og hvile
24. juni - At tage imod det lys, som Gud sender os
25. juni - Guddommelig visdom
26. juni - Skønheden
27. juni - Ærlighed
28. juni - Klogskab
29. juni - Josef valgte det bedste i livet, Samsom gjorde det ikke
30. juni - Den bedste arv

Vi ser fremtiden i møde med et modigt sind
1. juli - Til at bekende Kristus

2. juli - Til at granske skrifterne
3. juli - Til at stole på ham
4. juli - Til at vandre ad hans veje
5. juli - Til at glæde os over den fuldkomne kærlighed
6. juli - Til at leve i overensstemmelse med hans lov
7. juli - Til at overholde sabbaten
8. juli - Gud giver kraftens og kærlighedens ånd
9. juli - Følelsen af Guds nærværelse bandlyser frygt
10. juli - Guds godhed og barmhjertighed indgyder mod
11. juli - Det giver mod at prise Gud
12. juli - Det giver mod at vandre i lyset
13. juli - At samle mod ved andres kulde
14. juli - Vær trøstig, thi Gud er med os
15. juli - I dag er der brug for mod og kraft
16. juli - Gud kalder de unge, fordi de er stærke
17. juli - Vidnesbyrd om lydighedens mod
18. juli - Elias ville ikke tabe modet
19. juli - Vi trænger til flere som Kaleb og Josua
20. juli - To tapre unge jager filistrene på flugt
21. juli - Vi trænger til flere mænd som Moses
22. juli - Der står for meget på spil til nu at vakle
23. juli - At være standhaftig trods hån og spot
24. juli - Vi må gå bestemt ind for afholdenhed
25. juli - At holde fast ved sine grundsætninger trods modstand
26. juli - At kalde synden ved dens rette navn
27. juli - At løfte fanen højt
28. juli - At se døden i øjnene med det samme mod som Daniel
29. juli - De modige hører til blandt Guds klenodier
30. juli - Gud er hos sine børn
31. juli - Fornyelse af kraften

Vi sætter en ære i Kristi kors
1. august - Vi ser Kristus på korset

2. august - Alle mennesker drages til den ophøjede Frelser
3. august - Alle, som ser hen på korset, vil leve
4. august - Kristi kors skal rejses i vore hjem
5. august - Vi er genløst ved Kristi dyrebare blod
6. august - Vi er rensede ved Kristi blod
7. august - Forsoningen ved Kristi blod
8. august - Vi er retfærdiggjort ved Kristi blod
9. august - Guds sønner ved Kristi blod
10. august - Vi er blevet forsonede med Gud ved Kristi død
11. august - Kristus har befriet os fra en evig død
12. august - Vi skal kun rose os af Kristi kors
13. august - Vi skal ikke rose os af mennesker
14. august - Vi skal ikke rose os af verdslig visdom
15. august - Vi skal ikke rose os af rigdom
16. august - Vi skal ikke rose os af os selv
17. august - Ros dig ikke af dine evner og din indflydelse
18. august - Vi roser os af Kristi opstandelse
19. august - Vi takker Gud for hans uudsigelige gave
20. august - Kun ved Kristus har vi adgang til Faderen
21. august - Korset og loven
22. august - Korset hjælper os til at forstå naturen
23. august - For vor skyld udholdt Kristus korset
24. august - Nåden og retfærdigheden mødes ved korset
25. august - Korset afslører Satans herredømme
26. august - Vi skal hver eneste dag tage vort kors op
27. august - Vi skal tage korset op og fornægte os selv
28. august - Vi tager korset op og følger Kristus
29. august - Hvis vi vil undgå korset, mister vi det evige liv
30. august - Det kors, som Simon bar
31. august - Den døende røver tager mod Kristus som sin Frelser

Vi er Guds medarbejdere
1. september - Rettigheden til at samarbejde med Gud

2. september - Missionsarbejdet begynder i hjemmet
3. september - Troskab i de små ting
4. september - Hjemmets vel udførte pligter
5. september - Kristenlivets indflydelse i hjemmet
6. september - God opførsel i hjemmet har indflydelse på andre
7. september - Job ofrede til Gud for sine børn
8. september - De kristne hjems vidtrækkende indflydelse
9. september - Gud fylder os med sin kærlighed
10. september - Gud tillader lidelser og prøvelser
11. september - Forfølgelse hjælper til udbredelse af evangeliet
12. september - Retfærdige menighedsmedlemmer
13. september - Vi skal være nidkære med vort arbejde
14. september - Gud giver barmhjertighedsgerninger plads tæt op ad bønnen
15. september - Repræsentanter for Guds herredømme
16. september - Hvordan vi skal arbejde
17. september - Vi skal være god mod vore naboer
18. september - Vi skal arbejde med kærlighed
19. september - Troens forsvarere
20. september - Vi får velsignelse ved at hjælpe andre
21. september - Vi er skabt til at gøre gode gerninger
22. september - Gud velsigner dem, der tager sig af de fattige
23. september - Vi har fået befaling om at gå ud i al verden
24. september - Vi er Guds vidner
25. september - Vi skal give med gavmildhed til evangeliets udbredelse
26. september - Vi er verdens lys
27. september - Vi skal arbejde sammen med Kristus for at frelse de fortabte
28. september - Sandheden vil sejre
29. september - Kristus roser dem, der tjener ham.
30. september - Når evangeliet er blevet prædiket for alle

Vi bliver i Kristus
1. oktober - Ved at tage imod Kristus, livets kilde

2. oktober - Ved at blive i Kristus, som kraftens kilde
3. oktober - Ved at vandre, som Kristus vandrede
4. oktober - Ved at vandre i sandheden
5. oktober - Ved at overholde budene i alle deres enkeltheder
6. oktober - Ved at være fornedrede som Guds børn
7. oktober - Kristus er det sande vintræ
8. oktober - Vi er grenene
9. oktober - Gud beskærer os, for at vi skal bære mere frugt
10. oktober - Vi bærer kun frugt, når vi bliver i Kristus
11. oktober - Visne grene må skilles fra Kristus
12. oktober - Vi bekender Kristus
13. oktober - Vi bærer broderkærlighedens frugt
14. oktober - Kristus bad om, at vi alle måtte være ét
15. oktober - At være ét med Kristus
16. oktober - Vi skal genspejle Kristus overfor verden
17. oktober - Vi bliver bevaret fra at synde
18. oktober - Vi bliver i hans kærlighed
19. oktober - Vi bliver i Kristus, og han i os
20. oktober - Vort liv er skjult i Kristus i Gud ved dåben
21. oktober - De fattige i ånden skal arve Riget
22. oktober - De, som sørger, skal trøstes
23. oktober - De sagtmodige skal arve jorden
24. oktober - De hungrige og tørstige skal mættes
25. oktober - De barmhjertige skal møde barmhjerighed
26. oktober - De, som stifter fred, kaldes Guds børn
27. oktober - De forfulgte arver Riget
28. oktober - De, som spottes, er salige
29. oktober - Overtrædelse er forladt, synd er skjult
30. oktober - Kristus i jer, herlighedens håb
31. oktober - Vi glæder os i Herren

Vi går stadig fremad
1. november - Søg bestandig at udvikle dine evner

2. november - Herliggør Gud ved at udvikle sunde vander
3. november - Der skal bestandig vises omhu for Guds tempel
4. november - Gud vil, at vi skal opføre os på rette måde
5. november - Vi skal optræde med klogskab
6. november - Guds barmhjertighed bevarer og ophøjer os
7. november - Smykket med guddommelig skønhed
8. november - Utilhugne stene bliver slebet til et helligt tempel
9. november - Josef var en kristen personlighed
10. november - Abraham udviste altid uselvisk hensynsfuldhed
11. november - Evnerne øges, når det åndelige liv øges
12. november - Søg nye højdepunkter indenfor troen
13. november - Vi skal vokse åndeligt
14. november - Gud begrænser ikke vore fremskridt
15. november - Bryd brakmarken op
16. november - Lad sjælen være forsynet med guddommelig sandhed
17. november - Tag Guds fulde rustning på
18. november - Gud virker i os til, at hans gode vilje kan ske
19. november - Vi aflægger det barnagtige
20. november - Vi vokser op til Kristus
21. november - Vor tro vokser mere og mere
22. november - Søg at få de åndelige gaver i rigt mål
23. november - At vokse op til det mål af vækst, hvor vi kan rumme Kristi fylde
24. november - Fremgang er os vis som morgenrøden
25. november - Vi må bestandig se han til Jesus
26. november - Vore erfaringer vil række ind i evigheden
27. november - Betragt Jesus - omdan dig i lighed med hans billede
28. november - Vi længes efter at få et glimt af at se hans herlighed
29. november - Vi fyldes med lovprisning til ham
30. november - Vi bliver ham lig

Vi modtager vor arv
1. december - Nu er det beseglingens tid

2. december - Søg Herren, mens han findes
3. december - Bliv Guds sønner og arvinger ved Kristus
4. december - I skal være som træer, der er plantet ved bække
5. december - Vær besindige og ædru, så I kan bede
7. december - Vær dadelfri
6. december - Lev retskaffent og gudfrygtigt
8. december - Sejre over verden ved troen
9. december - Han har sin løn med sig
10. december - Hold fast og vær rede
11. december - Vi fremskylder hans genkomst ved hellig livsførelse
12. december - Han vender tilbage som sin egnes beskytter og hævner
13. december - Han vil være os et tilflugtssted
14. december - Prøvetiden er snart forbi
15. december - Han indbyder os til bryllupsmåltidet
16. december - Kristus kommer med kraft og megen herlighed
17. december - De trofaste på jorden skal blive frelst
18. december - De døde i Kristus skal opstå først
19. december - Bortrykkes for altid at være sammen med Herren
20. december - Alle folkeslag skal samles til dom
21. december - Vi får livets sejrs krans
22. december - En stor skare drager ind i Guds stad
23. december - Vi skal arve Riget
24. december - Vi spiser af livets træ
25. december - Vi har magt over folkeslagene
26. december - Vi har fået et evigt liv
27. december - Vi skal vandre i hvide klæder, fordi vi er værdige til det
28. december - Vi fremstilles for Faderen
29. december - Vi bliver gjort til søjler i Guds tempel
30. december - Vi sidder sammen med Kristus på hans trone
31. december - Vi skal arve alt