Helse og livsstil

1980. 287 sider
dansk side:
engelsk side:
ikke justeret

korrigeret april 2013

Kan købes på Dansk Bogforlag


1. Kapitel - Uafholdenhedens filosofi
1. Oprindelig var mennesket fuldkomment

2. Begyndelsen til uafholdenhed
3. Svækkelse som følge af at føje appetitten
4. betydningen af kristi sejr over appetitten

2. Kapitel - Alkoholen og samfundet
1. tilskynder til forbrydelse

2. Et økonomisk problem
3. Alkohol og hjemmet
4. En årsg til ulykker
5. Et spørgsmål om den almene sundhedstilstand
6. Alkohol og mænd i ansvarsfulde stillinger

3. Kapitel - Tobak
1. Tobakkens virkning

2. Tobakkens forurenende, demoraliserende virkning
3. Ødelægger Guds Tempel
4. Spild af penge
5. Eksemplets magt

4. Kapitel - Andre stimulanser og narkotika
1. Hold jer fra de kødelige lyster

2. Kaffe og te
3. Giftige medikamenter

5. Kapitel - Mindre berusende drikke
1. Betydningen af totalafhold

2. Psykologiske virkninger af svagt berusende drikke
3. Vin og cider virker berusende
4. Vin i Bibelen
5. De Kristne og Produkter til Fremstilling af Spiritus
6. Mådehold og totalafhold

6. Kapitel - Princippet i et forandret liv
1. Kun hvis livet bliver lagt om

2. Omvendelse hemmeligheden ved sejr
3. Viljen er nøglen til fremgang
4. Varig sejr
5. Hjælp for de fristede

7. Kapitel - Rehabilitering
1. Arbejdsmetoder

2. Sagens forkæmpere

8. Kapitel - »Afholdende i alt«
1. Hvad sand afholdenhed indebærer

2. Legemet et tempel
3. Afholdenhed og åndelighed
4. Daniels eksempel
5. Maden på vort bord
6. Totalafhold er vort standpunkt
7. Vedrørende medlemskab i menigheden
8. Adventisternes åndelige ledere

9. Kapitel - Hvornår lægges grunden til drikfældighed
1. På virkning før fødselen

2. Den styrke, de nedarvede tilbøjeligheder har
3. Skabelsen af et adfærsmønster
4. Forældrenes eksempel og vejledning
5. Oplæring i selvfornægtelse og selvbeherskelse
6. Ungdommen og fremtiden

10. Kapitel - Forebyggende foranstaltninger
1. Oplysning

2. Undertegnelse af afholdsløftet
3. Fjern fristelsen
4. Adspredelse og harmløs erstatning
5. Erkendelsen af moralsk forpligtelse

11. Kapitel - Vort forhold til andre afholdsforeninger
1. Samarbejde

2. Samarbejde med WCTU

12. Kapitel - Tidens udfordring
1. Den nuværende situation

2. Til kamp!
3. I tale - en del af vort evangeliske budskab
4. Undervisning i afholdenhed en del af sundhedsarbejdet
5. Litteraturens indflydelse
6. Stemmesedlens betydning
7. Opfordring til at høste ind

Tillæg A - Ellen G. White i arbejde for afholdssagen

Tillæg B - Typiske afholdsforedrag af Ellen G. White
1. I Kristiania, Norge, 1886

2. En tale om afholdenhed i 1891
3. I Sydney, Australien, 1893