I mesterens tjeneste

1982. 328 sider.
dansk side:
engelsk side:
ikke justeret

Kan købes på Dansk Bogforlag

Guds kald
Gud kalder de unge
Tilstanden blandt Guds folk
Tilstanden i verden
Menigheden et uddannelsescenter
Missionsarbejde under skoleuddannelsen
Samarbejde mellem prædikanter og lægmedlemmer
Organisering af arbejdsstyrken
Opvækkelse
Arbejdsmetoder
Lægemissionsarbejde
Bibelarbejde
Litteraturarbejdet
Religionsfrihed
Hjælpeaktionen
Stiftelse af nye menigheder
Kristeligt hjælpearejde
Lejrmødet - årsmødet
Fremmedmission i hjemlandet
Arbejdet for de velhavende og indflydelsesrige
Hjemmet en missionsskole
Bedemøder – missionsmøder
Forskelligt missionsarbejde
Vilkår for en vellykket indsats
Helligånden
Forsikring om fremgang og sejr
Belønningen