I sundhedens tjeneste

engelsk 1962. - dansk 2020 - 335 sider
side:


Forord (ikke af egw)
1 Den helbredende kraft og dens ophav
2 Den guddommelige plan med sundhedmissionsarbejdet
3 Den kristne læge og hans arbejde
4 Vort læge-college
5 Advarsel mod spiritistisk sofisteri
6 Sande og falske systemer for sindshelbredelse
7 Honorarer og løn
8 Råd og formaninger
9 Ledelse af sanatorierne
10 Mulighed for forkyndelse på hospitaler og sanatorier
11 Sanatorie-familien
12 Forhindre sygdom og behandle med fornuftige metoder
13 Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste
14 Undervise i sundhedsprincipper
15 Kost og sundhed
16 Medarbejderens helbred
17 Sundhedsmissionsarbejdet i de store byer
18 Arbejdet udbredes