Jesu Liv

2007, 2013 - Lydbog
dansk side:
engelsk side:

Tilpasset oversættelse fra dsm. Sidetalsoversetter

Kan købes på Dansk Bogforlag

Gud med os
Det udvalgte folk
Tidens fylde
I dag er der født jer en frelser
Fremstillingen i templet
„Vi har set hans stjerne“
Jesu barndom
Påskebesøget i Jesusalem
Dage med kamp og strid
Stemmen i ørkenen
Jesu dåb
Fristelsen i ørkenen
Sejren
„Vi har f unrer Messias“
Brylluppet i Kana
Templet s renselse
Nikodemus
„Han skal blive større“
Ved Jakobs brønd
Kravet om tegn og undere
Miraklet ved Betesda dam
Johannes’ fængsling og død
„Guds r ige er kommet nær“
„Er det ikke tømrerens søn?“
„Kom og følg mig“
I Kapernaum
Tilgivet og helbredt
Levi-Matthæus
Sabbatten

De tolv udvalgte
Bjergprædikenen
Officeren i Kapernaum
Hvem er mine brødre?
„Kom t i l mig“
„Ti stille, hold i inde!“
En berør i ng i t ro
Apostlene sendes ud
Kom og hvil jer lidt
„Giv I dem noget at spise!“
En nat på søen
Vendepunktet i Galilæa
Guds bud og traditioner
Skrankerne nedbrydes
Det sande tegn
I korset s skygge
Forklarelsen på bjerget
I tjeneste
Hvem er den største?
Løvhyttefesten
Jesus laser deres tanker
„Verdens lys“
Den gode hyrde
På vej til Jerusalem
Den barmhjertige samaritaner
Hvor findes Guds rige
Jesus velsigner børnene
Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv
Magt over død og grav

Præsternes sammensværgelse
Guds riges lov
Zakæus
Gæstebudet i Simons hus
„Se din konge kommer til dig“
Det jødiske folk besegler sin skæbne
Templet bliver atter renset
En ny konfrontation
Ve over farisæerne
I den ydre forgård
På oliebjerget
„En af disse mine mindste brødre“
Alles tjener
„Til ihukommelse af mig“
„Jeres hjerte må ikke forfærdes“
Getsemane
Jesus for jødernes domstol
Judas
For Pilatus’ domstol
Golgata
Korset i centrum
I Josefs grav
„Herren er opstået“
„Hvorfor græder du?“
Vandringen til Emmaus
„Fred være med jer“
Ved søen
„Gør alle folkeslagene til mine disciple“
„Til min fader og jeres fader“