Jesu Kristi liv

Bogen fra 1900, en af de første oversatte bøger. 20 år efter dens udgivelse blev erstattet af nuv Den Store Mester og Jesu liv som er større. Dækker kap 6-33 (bogen ud) i "Spirit of Prophecy vol 2". Og kap 1-19 i "Spirit of Prophecy vol 3" Bogens første 5 kapitler er tilgængelige herunder, og øvrige tkster under de to bind af "Spirit of Prophecy".

Forord
Kapitel 1 - Forløsningens plan
Kapitel 2 - Kristi fødsel
Kapitel 3 - Kristi barndom
Kapitel 4 - Johannes døberen
Kapitel 5 - Kristi dåb
Efterfølgende kapitler findes under "Profetiens Ånd bind 2 og 3"

Dansk-norsk oversættelse

Indskrevet fra frakturskrift, visse stavninger bevaret.

1. Forløsningens plan7
2. Kristi fødsel12
3. Kristi barndom28
4. Johannes døber41
5. Kristi dåb55
6. Fristelsen i ørknen63
7. Johannes vidner om Kritus76
8. Johannes' karakter82
9. Johannes' død89
10. Brylluppet i Kana99
11. Jesus renser templet115
12. Nikodemus kommer til Kristus123
13. Den samaritanske kvinde139
14. Høvedsmandens søn150
15. Jesus ved Bethesda155
16. Jesus i Kapernaum171
17. Jesus udvælger disciplene180
18. Den spedalskes helbredelse190
19. Den lamme197
20. Sabbaten206
21. Bjergprædiknen212
22. Lignelsen om sædemanden236
23. Andre lignelser246
24. Kristus stiller stormen262
25. Mænd og gravene267
26. Brødene og fiskene274
27. Jesus går på vandet282
28. Kristus i synagogen288
29. Den kananæiske kvinde304
30. Jarius' datter308
31. Forklarelsen315
32. Løvsalerns højtid333
33. Gå bort og synd ikke mere345
34. Lazarus' opstandelse354
35. Marias offer367
36. Jesu indtog i Jerusalem378
37. Jesus græder over Jerusalem390
38. Jesus renser templet401
39. Jesus og farisæerne416
40. Jesus råber ve over farisæerne435
41. I den yderste forgård452
42. Påskenadveren459
43. I urtegården472
44. Jesus i domhuset484
45. Jesu dødsdom503
46. Golgatha525
47. Ved graven548
48. Striden endt558
49. Opstandelsen566
50. Kvinderne ved graven573
51. Jesus ved Emaus580
52. Disciplene på salen590
53. Jesus i Galilæa596
54. Brødrenes sammenkomst607
55. Kristi himmelfart621