Kampen mellem Kristus og Satan

Kampen mellem Kristus og Satan er en oversættelse af EGWs orginal manuskript Spirit of Prophety bind 4.

. . . ."I de senere år er der udkommet utallige udgaver som feks Den store strid, Konfrontation, Mod en bedre fremtid og lignende bøger, som er efterligninger." . . .
dansk side:
engelsk side:

Kampen mellem Kristus og Satan blev publiceret i 1994 af forlaget Rens i Åbenrå - 87 88673 16 2


Jerusalems ødelæggelse!
De kristne forfølges!
Den romerske kirke!
Valdeserne!
Tidligere reformatorer!
Luther forlader romerkirken!
Luther for rigsdagen!
Reformationens fremgang!
Fyrsternes protest!
Senere reformatorer!
De to vidner!
Gud ærer de ydmyge!
William Miller!
Den første engels budskab!
Den anden engels budskab!
Ventetiden!
Midnats råbet!
Helligdommen!
En åben og en lukket dør!
Den tredje engels budskab!
Den tredje engels budskab forkastes!

Vækkelse i nyere tid!
Den undersøgende dom!
Det ondes oprindelse!
Fjendskab mellem mennesket og Satan!
De onde ånder!
Satans fælder!
Det første store bedrag!
Spiritismen!
Pavedømmets mål og hensigter!
Den forestående kamp!
Skrifter er det eneste sikre værn!
Det høje råb!
Trængselstiden!
Guds folk befries!
Jorden lægges øde!
Kampen er slut!