Kolportørtjenesten

19. juli 2010
side:


Forord (ikke af egw)

Sektion 1: Kolportørevangelisme
Kp. 1: Vor litteratur og dens mission

Kp. 2: Arbejdet kommer ikke i anden række
Kp. 3: Et kald på kolportørevangelister
Kp. 4: Udvælgelse af kolportør evangelister.
Kp. 5: Vore studerende og kolportørevangelismen
Kp. 6: Et sjælevindingsarbejde

Sektion II: Den kvalificerede kolportør
Kp 7: Overgivet helt til Gud

Kp 8: Fuldt forberedt
Kp. 9: Eksemplarisk i sædvaner, optræden og klæder
Kp. 10: Behagelig i stemme og tale
Kp. 11: Ihærdig i tjenesten
Kp. 12: Givet til megen bøn

Sektion III: Kolportørevangelisten i aktion
kp. 13: Pointer ved salg

Kp. 14: Kolportørevangelisten og pengene
Kp. 15: Samarbejde med andre evangeliske medarbejdere.

Sektion IV: I forbund med den guddommelige
Kp. 16: Ledt af Guds ånd

Kp. 17: Ledsaget af engle.
Kp. 18: Hjælp i enhver vanskelighed

Sektion V: Vor sandhed - fyldt litteratur
Kp. 19: Bøger der giver budskabet

Kp. 20: Vore store budskabsbøger
Kp. 21: Sundhedsbøger
Kp. 22: Holde en god balance
Kp. 23: Vor tidsskriftstjeneste
Kp. 24: Vore publikationer langt vidtrækkende indflydelse