Mesterens efterfølgere

1964, 315 sider. - Lydbog
dansk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeret to gange. Sidetalsoversætter

Kan købes på Dansk Bogforlag

1 Guds formål med sin menighed
2 Oplæringen af de tolv
3 Det store hverv
4 Pinsen
5 Åndens gave
6 Ved tempelporten
7 En advarsel mod hykleri
8 Disciplene for rådet
9 De syv fattigforstandere
10 Den første kristne martyr
11 Evangeliet i Samaria
12 Først forfølger og så discipel
13 Forberedelsens dage
14 En sandhedssøger
15 Forberedelsens dage
16 En sandhedssøger
17 Evangeliets forkyndere i Antiokia
18 Forkyndelsen for hedningerne
19 Jøder og hedninger
20 Korsets herliggørelse
21 De fjerne lande
22 Tessalonika
23 Berøa og Athen
24 Korint
25 Brevene til tessalonikerne
26 Apollos i Korint
27 Efesus
28 Prøvelsens dage
29 Et indtrængende budskab

30 En højere målsætning
31 Brevet modtages på rette måde
32 En gavmild menighed:
33 Arbejde under vanskelige forhold
34 En hellig tjeneste
35 Jødernes frelse
36 Frafaldet i Galatien
37 Paulus' sidste rejse til Jerusalem
38 Paulus som fange
39 Domshandlingen i Kæsarea
40 Paulus appellerer til kejseren
41 Næsten en kristen
42 Rejsen og skibbruddet
43 Rom
44 Kejserens hus
45 Breve skrevet i Rom
46 Friheden
47 Den sidste fængsling
48 Paulus for Nero
49 Paulus' sidste brev
50 Dømt til døden
51 En trofast underhyrde
52 Urokkelig til det sidste
53 Johannes, den elskede apostel
54 Et trofast vidne
55 Forvandlet ved nåden
56 Patmos
57 Åbenbaringen
58 Den sejrende menighed