Mod en bedre fremtid

Dansk bogforlag 2004, 2012 - Lydbog: Mod en bedre fremtid

Nedenstående sidetal fra 2012-udgaven. Sidetalsoversætter

Kan købes på Dansk Bogforlag
Ellen G. Whites forord10
Jerusalems ødelæggelse16
De kristne forfølges34
Kirkens frafald42
Valdenserne52
John Wickliff66
Huss og Hierunymus80
Luther forlader Romerkirken97
Luther for Rigsdagen118
Zwingli - en reformator i Schweiz138
Reformationens fremgang i Tyskland150
Fyrsternes protest160
Den fransk reformation172
Nederlandene og Skandinavien192
Senere engelske reformatorer200
Bibelen og den franske revolution216
Pilgrimsfædrene234
Tegn på Herrens genkomst242
En amerikansk reformator256
"Guds rige er komemt nær"276
En stor religiøs vækkelse286
En advarsel forkastet302
Opfyldte profetier316
Hvad er helligdommen?330
I det Allerhelligeste342
Guds uforanderlige lov350
Et reformarbejde364
Vækkelser i nyere tid372
Regnskabets time386
Det ondes oprindelse396
Fjendskabet mellem mennesket og djævelen406
Lidt om åndeverden412
Fejlagtige fortolkninger418
Det første store bedrag428
Spiritismen444
Pavedømmets mål og hensigter454
Den forestående kamp470
Det sikre værk480
Den sidste advarsel488
Trængselstiden496
Guds folks befrielse514
Jordens ødelæggelse528
Striden endt536