Med mesteren på bjerget

1970. 151 sider.
dansk side:
engelsk side:

Indskannet og korrigeret. Sidetalsoversætter

Kan købes på Dansk Bogforlag

På bjerget
Saligprisningerne
Lovens åndelige natur
Det rette motiv i tjenesten
Herrens bøn
Ikke dom, men handling