Øvrige tidsskrifter

The Day Star
CINCINNATI. 24 . JANUAR 1846
Begge artikler bør læses i sammenhæng
Artikler af Ellen Harmon er følgende:
24. januar 1846: Brev fra søster Harmon
3. marts 1846: Brev fra søster Harmon

The Present Truth
"The Present Truth" blev udgivet i 1849 og 1850 og blev derefter omdannet til Review and Herald.
Artikler af Ellen White er følgende:
1. august 1849: Kære Brødre og Søstre
1. september 1849 Kære brødre og søstre
1. december 1849: Med hensyn til broder Rohdes
1. marts 1850: Mine kære brødre og søstre.
1. april 1850: Til den ”Lille flok.”
1. maj 1850: Eli Curtis
1. november 1850: Kære Brødre og Søstre

Southen Watchman
Artikler af Ellen White:
18. juli 1899: Behovet for menighedsskoler
29. maj 1902: Forberedelse til at sælge "Kristi lignelser"
25. december 1902: Hvad Gud ønsker at vi skal være
21. marts 1905: “I Elias ånd og kraft”
4. april 1905: “Sund lære”
30. juni 1908: “Kristi levende breve”

Pacific Union Recorder
9. okt. 1902: “Således bør det ikke være.”


Home missionary

1. september 1892: "I er mine vidner"
1. oktober 1892: "I er mine vidner" (konkluderet)


Advent tidende

7de Aargang. Battle Creek, Mich.
Advent Tidende trykkes månedlig af det Syvende-Dags Trykkeri-selskab, Battle Creek, Michigan.
John G. Matteson, : : Redaktør
Bestemmelsen af dette Blad er at opmuntre til praktisk, kristelig Religion, at forklare Profetierne og forsvare Guds Befalinger og Jesu Tro.
Betingelser: Én Dollar om Året, altid forskudsvis. Adresse: Advent Tidende, Battle Creek, Mich. Almindelige Artikler

Johannes Døber - Budskabet til Laodiceea - Den brede og den trange vej - Vandre i lyset